5 episodes

Seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

Czas słuchania się kończy Caritas Laudato si'

  • Science

Seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

  #05 Czas słuchania się kończy: Marcin Kawko - Ekonomia Franciszka

  #05 Czas słuchania się kończy: Marcin Kawko - Ekonomia Franciszka

  Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

  Podcast #05, poświęcony Ekonomii Franciszka. W ramach tej inicjatywy Papież zaprasza na pokład wszystkich młodych zaangażowanych społecznie, naukowo i zawodowo w różnych przestrzeniach i na różnych poziomach rynku, systemu ekonomicznego. Do współpracy włączeni są wszyscy, którym na sercu leży kształt modelu ekonomii przyszłości. Jak sprawić by była ona bardziej zrównoważona, etyczna i sprawiedliwa? Czy my mamy na to jakiś wpływ? Przede wszystkim o tym rozmawiamy z Marcinem Kawko w tym odcinku.

  0:00-0:39 - Intro
  0:40-3:33 - Kilka słów wstępu
  3:34-38:37 - Rozmowa z Marcinem Kawko o Ekonomii Franciszka
  38:38-39:05 - Mama Ziemia
  39:06-39:53 - Podsumowanie rozmowy
  39:54-40:25 - Outro

  Zainteresuj się:

  Encyklika Laudato si' w pdf

  Opracowanie: Ekonomia Franciszka

  Opracowanie: Nowy model ekonomii

  Marcin Kawko, badacz i promotor ekonomii obywatelskiej, zaangażowany w prace polskiego i międzynarodowego zespołu Ekonomii Franciszka.

  Seria podcastów The Profit PodQuest - rozmowy z ludźmi rozwijającymi idee bliskie Ekonomii Franciszka.

  Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM).

  Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

  • 40 min
  #04 Czas słuchania się kończy: Kasper Jakubowski i Andrzej Biderman - bioróżnorodność miasta i lasu

  #04 Czas słuchania się kończy: Kasper Jakubowski i Andrzej Biderman - bioróżnorodność miasta i lasu

  Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

  Podcast #04, o bioróżnorodności miasta i lasu to próba określenia pól zaangażowania człowieka na rzecz innych gatunków zarówno w mieście jak i poza nim. Czasem więcej dobrego zrobimy... nie robiąc nic! Jakie znaczenie ma martwe drewno dla lasu, a jakie park narodowy dla różnych gatunków? Na te i wiele innych tematów rozmawiamy z Kasprem Jakubowskim i Andrzejem Bidermanem.  

  0:00-0:36 - Intro
  0:37-3:05 - Kilka słów wstępu
  3:06-22:45 - Rozmowa z Kasprem Jakubowskim o przyrodzie powracającej do miast
  22:46-23:20 - Mama Ziemia
  23:21-49:31 - Rozmowa z Andrzejem Bidermanem o mozaice zależności zwanej bioróżnorodnością
  49:32-50:11 - Podsumowanie rozmów
  50:12-50:43 - Outro   

  Zainteresuj się: 

  Encyklika Laudato si' w pdf 

  Opracowanie o bioróżnorodności wokół nas

  Artykuły o różnych aspektach bioróżnorodności na stronie Caritas Laudato si'

  Andrzej Biderman, przyrodnik, dydaktyk oraz ceniony ekspert w dziedzinie rozwijania lokalnych inicjatyw na rzecz Stworzenia, facylitator.

  Kasper Jakubowski, współtwórca i prezes Fundacji Dzieci w Naturę. W swojej pracy naukowej rozwija zagadnienia związane z czwartą przyrodą, która odzyskuje dla siebie miejsce w przestrzeniach opuszczonych przez człowieka.

  Spacerownik "Chodźże na pole!" (krakowski)

  Spacerownik "Mikrowyprawy nad Wisłę i nie tylko" (warszawski, cz.1)

  Spacerownik: "Mikro-wyprawy w zieleń waszawską" (warszawski, cz.2)   

  Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM).  

  Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

  • 50 min
  #03 Czas słuchania się kończy: Dorota Metera, Agnieszka Makowska - rolnik nie musi być sam w dolinie

  #03 Czas słuchania się kończy: Dorota Metera, Agnieszka Makowska - rolnik nie musi być sam w dolinie

  Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

  Podcast #03, siadamy do stołu by porozmawiać i zastanowić się co właściwie na nim stawiamy? Czy idąc na zakupy bierzemy pod uwagę pochodzenie produktów? Jaki wpływ mają konsumenci na przyszłość rodzinnych gospodarstw rolnych? Czy możemy współdzielić odpowiedzialność za przyszłość rolnictwa?
  Tym razem gościmy Dorotę Meterę i Agnieszkę Makowską.

  0:00-0:32 - Intro
  0:33-2:21 - Kilka słów wstępu
  2:22-21:32 - Rozmowa z Dorotą Meterą o kierunku rozwoju rolnictwa i wpływie konsumentów
  21:33-41:09 - Mama Ziemia
  22:05-40:27 - Rozmowa z Agnieszką Makowską o współodpowiedzialności konsumentów za pracę rolników
  40:28-42:04 - Podsumowanie rozmów i wspólnych wniosków
  42:05-42:37 - Outro

  Zainteresuj się:

  Encyklika Laudato si' w pdf

  Opracowanie o odpowiedzialnym wykorzystaniu żywności

  Gotuj mądrzej i prosto, gotuj z resztek, kupuj lokalnie

  Dorota Metera, ekspert w dziedzinie rolictwa ekologicznego, organicznych upraw, m.in. doradca i konsultant w tej dziedzinie w ramach gremiów opiniujących regulacje.

  Ciekawa publikacja dot. agroekologii i suwerenności żywnościowej, przygotowana pod redakcją Agnieszki Makowskiej: Polityka na talerzu

  Agro-Perma-Lab

  Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem SA - br. Cordianem Szwarcem OFM).

  Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

  • 42 min
  #02 Czas słuchania się kończy: x. Piotr Matus, br. Cordian Szwarc - myśl globalnie, działaj lokalnie

  #02 Czas słuchania się kończy: x. Piotr Matus, br. Cordian Szwarc - myśl globalnie, działaj lokalnie

  Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.   

  Podcast #02, spojrzenie na encyklikę jako na dokument inspirujący do podjęcia działania w duchu troski o Stworzenie - samemu lub wraz z innymi ludźmi (dobrej woli). O swojej perspektywie opowiadają ks. Piotr Matus, proboszcz z Jaczowa oraz br. Cordian Szwarc OFM, Animator krajowy Caritas Laudato si'.

  0:00-0:32 - Intro
  0:33-3:21 - Kilka słów wstępu
  3:21-18:17 - ks. Piotr Matus, o działaniach w duchu troski o stworzenie w niewielkiej parafii
  18:17-37:58 - br. Cordian Szwarc OFM, ekologiczne nawrócenie wpisuje się w drogę rozwoju duchowego
  37:58-40:02 - Podsumowanie rozmów i wspólnych wniosków
  40:02-41:30 - Together We - globalna kampania Caritas Internationalis
  41:30-42:04 - Informacja o dofinansowaniu NFOŚiGW  

  Zainteresuj się: 

  Encyklika Laudato si' w pdf

  Przykładowe działania lokalne zainspirowane Laudato si' 

  Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów

  Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

  • 41 min
  #01 Czas słuchania się kończy: Jacek Bożek i ks. Damian Wąsek zgodnie o Laudato si' papieża Franciszka

  #01 Czas słuchania się kończy: Jacek Bożek i ks. Damian Wąsek zgodnie o Laudato si' papieża Franciszka

  Podcast #01, spojrzenie na encyklikę z wewnątrz Kościoła - ks. dra Damiana Wąska (teologa fundamentalnego), zderzone z perspektywą Jacka Bożka, legendy polskiego ruchu ekologicznego, założyciela Klubu Gaja, buddysty.

  Spoiler: z tego zderzenia wszyscy wyszli cali '-'

  0:00-0:32 - Intro

  0:33-5:16 - Kilka słów wstępu

  5:17-21:28 - ks. dr Damian Wąsek o teologii miłosierdzia papieża Franciszka w Laudato si'

  21:29-41:09 - Jacek Bożek o Laudato si' także w kontekście globalnym

  41:10-43:17 - Podsumowanie rozmów i wspólnych wniosków

  43:18-43:45 - Outro

  Zainteresuj się:

  Encyklika Laudato si' w pdf

  Opracowanie o encyklice ukazujące kościelny kontekst tego dokumentu

  Jacek Bożek, założyciel Klubu Gaja prowadzi podcasty o zmieniającym się świecie "Rozmowy z Bożkiem" - polecamy!

  Otwarty kurs "Metodologia teologii" na Copernicus College prowadzony przez ks. dra Damiana Wąska.

  Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecamy tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM).

  Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

  • 43 min

Top Podcasts In Science

Hidden Brain, Shankar Vedantam
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
WNYC Studios
Alie Ward
Neil deGrasse Tyson
Sam Harris