27 min

#17 Utfordringer fra klasserommet - innsendt fra lærere Lærerens time – en podcast fra Elevkanalen med psykolog Hedvig Montgomery.

    • Self-Improvement

En elev utagerer og forstyrrer klassen, noe som tidvis tar all oppmerksomheten til læreren. Hva med de andre elevene som har rett på opplæring? Til tross for arbeid med relasjoner i klassen er læreren i ferd med å gi opp.
En elev nekter å ta av seg hetta og lua og læreren synes egentlig det er helt greit, men skolereglementet sier noe annet. Hva bør læreren gjøre?

Tonje og Hedvig har fått tilsendt spørsmål fra lærere og svarer som best de kan.

En elev utagerer og forstyrrer klassen, noe som tidvis tar all oppmerksomheten til læreren. Hva med de andre elevene som har rett på opplæring? Til tross for arbeid med relasjoner i klassen er læreren i ferd med å gi opp.
En elev nekter å ta av seg hetta og lua og læreren synes egentlig det er helt greit, men skolereglementet sier noe annet. Hva bør læreren gjøre?

Tonje og Hedvig har fått tilsendt spørsmål fra lærere og svarer som best de kan.

27 min