8 episodes

Er du lærer for en vanlig klasse? Står du daglig foran en gjeng elever som er helt ulike, hver med sin personlighet, sine erfaringer og sin historie?
Da vet du at det kan oppstå utfordrende situasjoner og vanskelige tema.
I samtale med TV 2s journalist Tonje Steinsland gir psykolog Hedvig Montgomery støtte og råd til deg som er lærer – for å gjøre din viktige hverdag i klasserommet litt bedre.

Har du som lærer stått i situasjoner du er usikker på hvordan du skal håndtere? Send e-post til tonjeoghedvig@elevkanalen.no og spør!

Lærerens time – en podcast fra Elevkanalen med psykolog Hedvig Montgomery‪.‬ Elevkanalen

  • Education

Er du lærer for en vanlig klasse? Står du daglig foran en gjeng elever som er helt ulike, hver med sin personlighet, sine erfaringer og sin historie?
Da vet du at det kan oppstå utfordrende situasjoner og vanskelige tema.
I samtale med TV 2s journalist Tonje Steinsland gir psykolog Hedvig Montgomery støtte og råd til deg som er lærer – for å gjøre din viktige hverdag i klasserommet litt bedre.

Har du som lærer stått i situasjoner du er usikker på hvordan du skal håndtere? Send e-post til tonjeoghedvig@elevkanalen.no og spør!

  #7 Skole-hjem samarbeid

  #7 Skole-hjem samarbeid

  Det er et stort spenn i hvordan familier fungerer. Hvis du har 30 elever i en klasse, følger det også 60 foreldre med. Det er en klar sammenheng mellom et godt samarbeid med hjem og skole, og elevenes faglige og sosiale læring. Lærerne har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge for et godt samarbeid med hjemmet. Hvordan skal man gjøre dette på en god måte? Hedvig deler noen tanker om hvordan læreren skal gripe an dette arbeidet. Har du spørsmål eller problemstillinger til Tonje og Hedvig? Send epost til tonjeoghedvig@elevkanalen.no

  • 26 min
  #6 Kroppsidealer og spiseforstyrrelser i klasserommet

  #6 Kroppsidealer og spiseforstyrrelser i klasserommet

  Spiseforstyrrelser handler mer om livet enn om kroppsidealer.

  • 24 min
  #5 Moral og sosialt miljø i klassen

  #5 Moral og sosialt miljø i klassen

  Hva kan læreren gjøre når elever lyver og stjeler? Hvordan etablere godt klassemiljø?

  • 26 min
  #4 Hvordan se den enkelte elev?

  #4 Hvordan se den enkelte elev?

  En klasse består av mange individer. Hvordan kan vi øve opp magefølelsen til å forstå hva hver enkelt elev trenger?

  • 26 min
  #3 Når klassen får ny elev

  #3 Når klassen får ny elev

  Hvordan ta imot nye barn i klassen? Episoden handler spesielt om å ta imot barn som kommer fra Ukraina.

  • 30 min
  #2 Ekstremvær og naturkatastrofer.

  #2 Ekstremvær og naturkatastrofer.

  Barn reagerer ulikt på katastrofer og ekstremvær. Hedvig gir oss en bedre forståelse av hvordan redsel styrer barna.

  • 25 min

You Might Also Like

Aftenposten
NRK
Moderne Media
NRK
Aftenposten
NRK