35 min

#47 Klimatické balíčky v Evropském parlamentu - O české delegaci na Tchaj-wanu a vztazích s Čínou Talking Europe(um)

    • Politics

Evropský parlament na svém dubnovém plenárním zasedání schválil 3 legislativní opatření, která jsou součástí balíčku Fit for 55. Tatiana Mindeková a Rebeka Hengalová z Institutu EUROPEUM komentují, čeho přesně má reforma systému obchodování s emisemi, přijetí tzv. uhlíkového cla a vytvoření sociálního klimatického fondu dosáhnout.Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a její delegace nedávno navštívila Tchaj-wan, z čehož se stala ostře sledovaná návštěva. Jaké vztahy má Česká republika s Tchaj-wanem a jak se k tomu staví ostatní evropské státy? Jaký je stav vztahů mezi Evropou a Čínou a mají dialog a návštěvy evropských představitelů v současné globální situaci smysl? O tom i o diplomatické kariéře hovoříme se Zdeňkem Beránkem, poradcem předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro zahraniční politiku.

Diskuse Café Evropa o vztazích s Čínou. Více o klimatickém hlasování v Evropském parlamentu. V čase nahrávání se čekalo na výsledky hlasování Rady EU, která však 25.4. reformy rovněž schválila. Toto hlasování bylo posledním krokem v rozhodovacím procesu. Texty budou nyní zveřejněny v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí o 20 dní později.

Evropský parlament na svém dubnovém plenárním zasedání schválil 3 legislativní opatření, která jsou součástí balíčku Fit for 55. Tatiana Mindeková a Rebeka Hengalová z Institutu EUROPEUM komentují, čeho přesně má reforma systému obchodování s emisemi, přijetí tzv. uhlíkového cla a vytvoření sociálního klimatického fondu dosáhnout.Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a její delegace nedávno navštívila Tchaj-wan, z čehož se stala ostře sledovaná návštěva. Jaké vztahy má Česká republika s Tchaj-wanem a jak se k tomu staví ostatní evropské státy? Jaký je stav vztahů mezi Evropou a Čínou a mají dialog a návštěvy evropských představitelů v současné globální situaci smysl? O tom i o diplomatické kariéře hovoříme se Zdeňkem Beránkem, poradcem předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro zahraniční politiku.

Diskuse Café Evropa o vztazích s Čínou. Více o klimatickém hlasování v Evropském parlamentu. V čase nahrávání se čekalo na výsledky hlasování Rady EU, která však 25.4. reformy rovněž schválila. Toto hlasování bylo posledním krokem v rozhodovacím procesu. Texty budou nyní zveřejněny v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí o 20 dní později.

35 min