36 episodes

I podkastserien Alternativ økonomi oppsøker Kjerstin og Reidun Gjengedal økonomiske løsninger for en bedre verden. Se også: www.alternativokonomi.no

Alternativ økonomi Alternativ økonomi

  • Society & Culture
  • 5.0 • 1 Rating

I podkastserien Alternativ økonomi oppsøker Kjerstin og Reidun Gjengedal økonomiske løsninger for en bedre verden. Se også: www.alternativokonomi.no

  #32: Bibelsk økonomi (Live fra Kåkånomics)

  #32: Bibelsk økonomi (Live fra Kåkånomics)

  Hvordan påvirker religion måten vi tenker om økonomisk politikk på i dag? Og hva sier bibelen om ulike økonomiske spørsmål? Økonomi som vitenskap kan gi inntrykk av å være naturgitt, men økonomifaget har helt fra begynnelsen av vært påvirket av religion og moralfilosofi. 
  I dag kan historiske skillelinjer mellom protestanter og katolikker fremdeles spores i EU sin økonomiske politikk. Samtidig er bibelen full av økonomi: Tenk bare på mosebøkenes utførlige regler om jubelår, hvor all gjeld skulle slettes, alle slaver frigis, og eiendom omfordeles. Bibelens tanker om fenomen som gjeld og fattigdom gir fortsatt gjenklang i dag, for eksempel i veldedighet eller folkebevegelser for sletting av gjeld. 

  Episoden er spilt in live fra Kåkånomics, den årlige økonomifestivalen i Stavanger, med Reidun Gjengedal som programleder. Gjester i samtalen var Erik Sporon Fiedler, postdoktor i religionshistorie ved Det danske akademi i Roma, og Joar Haga, kirkehistoriker og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. 

  • 57 min
  #31: Science fiction og økonomi (Live fra Kåkånomics)

  #31: Science fiction og økonomi (Live fra Kåkånomics)

  Det sies (stadig oftere, virker det som) at det er lettere å forestille seg verdens undergang enn slutten på kapitalismen. Hvorfor er det slik? I denne samtalen vender vi oss mot en sjanger som nettopp er kjent for forestillinger om fremtiden. For hvordan kan vi skape en bedre verden hvis vi ikke kan forestille oss denne verdenen? Science fiction-litteratur er ofte fylt av fabuleringer om teknologi, men hva slags økonomiske modeller bygger disse forestillingene på? Og hvordan kan vi bruke science fiction som et tankelaboratorium for å utforske andre, og helst bedre, økonomiske system? Finnes det fortsatt rom for å forestille oss økonomiske, sosiale og økologiske utopier gjennom science fiction, eller er vår forestillingsevne blitt fanget av teknologisk determinisme og dystopier?

  Denne episoden er et opptak av en paneldebatt fra Kåkånomicsfestivalen i Stavanger 26.-29. oktober 2022. Paneldeltakerne er Karl Kristian S. Bambini, stipendiat ved Høgskolen i Østfold hvor han forsker på norske økodystopier, Berit Ellingsen, SFF-forfatter og vitenskapsjournalist, og Alberto Cottica, økonom og initiativtaker til The Sci-Fi Economics Lab. Moderator er Kjerstin Gjengedal. Samtalen foregår på engelsk.

  Arrangementet er et samarbeid med Kåkånomics.

  • 1 hr 3 min
  #30: Lokalsamfunnsutvikling som teoretisk modell og gjennomførbar praksis

  #30: Lokalsamfunnsutvikling som teoretisk modell og gjennomførbar praksis

  I denne episoden hører vi om hvordan lokalsamfunn i Storbritannia tenker nytt om lokal utvikling. En økonomisk modell for lokalsamfunnsutvikling implementeres flere steder, med et mål om utvikling til det beste for befolkningen, lokalmiljøet og naturen.

  Vi har snakket med Centre for Local Economic Strategies (CLES), en tenketank som jobber både teoretisk og praktisk i arbeidet for bedre lokalsamfunn, eller Community wealth building. I episoden hører vi også om Fife i Skottland. De har laget en ny økonomisk strategi for lokalsamfunnet, basert blant annet på arbeidet til CLES og til den skotske regjeringens arbeid med en nasjonal økonomi for økt livskvalitet. Det kaller de for Wellbeing economics, og er noe vi snakket om i episode #15 av podkasten. 

  • 37 min
  #29: Seilskutetid!

  #29: Seilskutetid!

  Minst 80 prosent av verdenshandelen fraktes med skip hele eller deler av veien, og skipsfarten står for nærmere 3 prosent av globale klimagassutslipp. Men de siste ti årene har utslippsfrie seilskip begynt å dukke opp igjen på verdenshavene, og nye seilskipsrederier er blitt etablert. I denne episoden besøker vi Nederland som er et sentrum for den moderne seilfraktindustrien. Vi snakker med Marije Guillaumond fra sjokoladeprodusenten Chocolate Makers om hvorfor de har valgt å importere kakaoen sin med seilskip. Vi snakker også med Jorne Langelaan, daglig leder i rederiet EcoClipper, om hvordan seilfrakt står seg sammenlignet med kontainerskip, og om planene hans for å bygge en flåte av moderne seilfrakteskip. Og til slutt snakker vi med Nikolai Wystrychowski fra det tyske sykkelnettverket Schokofahrt, om seil- og sykkelfraktens bidrag til nytenkning omkring transport.

  • 47 min
  #28: Folkebevegelse for en ny jordbruksrevolusjon

  #28: Folkebevegelse for en ny jordbruksrevolusjon

  De siste tiårene har det skjedd store endringer i eierskapsstrukturen i jordbruket, både i Europa og verden forøvrig. Jordbruksland er utsatt for spekulasjon og landgrabbing, og eierskapet blir stadig mer konsentrert på færre hender. Samtidig fører intensive driftsformer til store natur- og miljøproblemer. Selv om Norge med sitt begrensede jordbruksareal har vært unntatt de største konsekvensene, så er den generelle trenden med stadig færre bønder som driver stadig større bruk, med stadig mindre samsvar mellom ressursgrunnlag og produksjon, synlig her også.

  I mange land finnes det derfor store medlemsorganisasjoner som engasjerer seg for et annerledes jordbruk og større demokratisk kontroll over jordbruksarealene. I denne episoden har vi besøkt Land van ons, et nederlandsk medlemskooperativ som kjøper opp jordbruksland for å gjøre det tilgjengelig for bønder som ønsker å drive naturvennlig jordbruk. Vi snakker også med Mari Gjengedal fra Gjengevoll mangesysleri, om forvaltning av jordbruksarealer og å være en outsider i jordbruket. Og vi snakker med Morten Ingvaldsen og Heiner Hansen fra Fokhol gård, om hvordan valget av stiftelse som eierform legger til rette for en annen type jordbruk.

  • 51 min
  #27: Lucas-planen: arbeiderne som laget en alternativ bedriftsplan for samfunnsnyttig produksjon

  #27: Lucas-planen: arbeiderne som laget en alternativ bedriftsplan for samfunnsnyttig produksjon

  I 1976 lanserte arbeiderne ved britiske Lucas aerospace en omfattende plan for hvordan bedriften kunne gå fra å i stor grad levere flydeler til forsvaret, til å lage mer samfunnsnyttige produkter. Dette skjedde som et svar på ledelsens planer om nedbemanning. Den komplette planen, med forslag til 150 ulike produkter som kunne produseres, går under navnet Lucas-planen.

  I denne episoden hører vi Reidun Gjengedal snakke med forsker og aktivist Hilary Wainwright, som har skrevet bok om planen. I England finnes også den nye gruppen The New Lucas Plan, hvor vi har snakket vi Dave King.  Mens fra Norge har Håkon Edøy Hanssen fra Rødt vist interesse for planen, og snakker om planen fra et norsk perspektiv. 

  • 47 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Margunnis ,

Lytt og bli inspirert!

Veldig bra podcast. Skikkelig gode økonomi- og samfunnsspørsmål som stilles, og svarene er til ettertanke og inspirasjon. Jeg ønsker flere episoder!

Top Podcasts In Society & Culture

CNN
American Public Media
Kast Media
iHeartPodcasts
This American Life
Glennon Doyle & Cadence13

You Might Also Like

NRK
Aftenposten
Moderne Media
NRK
Aftenposten
NRK