24 episodes

I podkastserien Alternativ økonomi oppsøker Kjerstin og Reidun Gjengedal økonomiske løsninger for en bedre verden. Se også: www.alternativokonomi.no

Alternativ økonomi Alternativ økonomi

  • Society & Culture
  • 5.0 • 1 Rating

I podkastserien Alternativ økonomi oppsøker Kjerstin og Reidun Gjengedal økonomiske løsninger for en bedre verden. Se også: www.alternativokonomi.no

  #20: Gjør motstand mot framtidsfrykten! (Live fra Kåkånomics)

  #20: Gjør motstand mot framtidsfrykten! (Live fra Kåkånomics)

  Stadig flere undersøkelser og medieoverskrifter tyder på at mange, og spesielt ungdom, er bekymret for klimaendringene og for fremtiden. Bekymring kan være vel og bra hvis den fører til handling, men hva om den bare fører til apati og hjelpeløshet? Hvordan kan vi beholde troen på at det nytter å gjøre noe? Kan vi gjøre opprør mot fremtidsfrykten?

  Under årets Kåkånomics i Stavanger fikk vi anledning til å invitere til paneldebatt for å diskutere dette spørsmålet. I panelet satt Anine Dedekam Moldskred fra Restarters Norway, doktorgradsstipendiat ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Christian Haugestad, og Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender. Nå kan du høre debatten her!

  I samarbeid med Kåkånomics.

  • 54 min
  #19: Gjenbruk i byggebransjen

  #19: Gjenbruk i byggebransjen

  I denne episoden hører vi at det er billigere, raskere, enklere og mindre risikofylt å bruke nye materialer framfor brukte når man skal sette opp et bygg. Men når stadig flere innser at klodens ressurser er begrenset, har vi behov for å tenke gjenbruk, ombruk og bevaring også av bygninger. Og flere gjør det allerede!

  Vi møter Lars-Kristian Haugen fra Foreningen Minihus Lillehammer, Håkon Iversen fra Sirkulær Ressurssentral og Ola Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen som snakker om ulike måter å tenke nytt om byggebransjen på. 

  Denne episoden er laget med støtte fra Sparebankstiftelsen.

  • 56 min
  Bonus: Smultringen kommer til Norge

  Bonus: Smultringen kommer til Norge

  Kan Stavanger bli Norges første smultringby? På årets Kåkånomicsfestival ble det arrangert et "Doughnut-seminar" med mål om å samle folk med interesse for Kate Raworths "smultringøkonomi" for å se om det er mulig å få Stavanger inn i smultringen, og i så fall hvordan. Vi fikk en prat med Rieta Aliredjo som ledet seminaret, og med Marie Indrelid Winsvold som holdt innlegg om hvordan Hav eiendom, hvor hun er bærekraftsjef, bruker smultringmodellen i et utviklingsprosjekt i Oslo.

  • 20 min
  #18: Lokal vareproduksjon

  #18: Lokal vareproduksjon

  De globale forsyningskjedene sliter, og mange varer er blitt vanskeligere og dyrere å få tak i. Men selv om disse kjedene skulle fungere optimalt, har de den ulempen at de er uoversiktlige. Vi som kjøper varene som er produsert langt borte, har i praksis ingen anelse om hva vi bidrar til av forurensning, naturødeleggelser og elendige arbeidsforhold på den andre siden av kloden.

  Derfor prøver mange å (gjen)oppbygge kortere, lokale produksjonskjeder. I denne episoden ser vi på ett eksempel, nemlig norsk tekstilproduksjon, nærmere bestemt ull. Mesteparten av norsk ull sendes ut av landet, samtidig som vi importerer store mengder ull som er produsert på måter vi ikke vet noe om. Vi snakker med Lise Grøva ved Nibio, som forsker på lokale verdikjeder for ull, og vi hører også fra Inger Falkevik som er en av mange sauebønder som selger ull direkte til forbrukerne, og fra Ingvild Svorkmo Espelien som etablerte og leder Selbu spinneri.

  Denne episoden er laget med støtte fra Sparebankstiftelsen.

  • 46 min
  #17: Høydepunkt fra sommerens økonomikonferanse

  #17: Høydepunkt fra sommerens økonomikonferanse

  Hvor står frontene innenfor motvekstbevegelsen for tiden? Hva er økologisk økonomi mest opptatt av akkurat nå? Vi har brukt en uke av sommeren til å få påfyll og inspirasjon på den internasjonale konferansen for motvekst og økologisk økonomi som gikk av stabelen digitalt i juli. I denne episoden har vi samlet noen personlige høydepunkt blant de mange temaene som ble diskutert. Følg for eksempel debatten om nødvendige goder som mat og bolig bør være normale handelsvarer, om hvordan man snakker om frihet, og om hvordan vi tillater at rike folk får ødelegge jorden mer enn andre - bare fordi de har mer penger. 

  • 56 min
  Bonus: Julia Steinberger om hvorfor vi ikke trenger så mye energi som vi tror

  Bonus: Julia Steinberger om hvorfor vi ikke trenger så mye energi som vi tror

  Den dominerende fortellingen om energi går ut på at vi trenger mer av den. Hvordan skal vi ellers elektrifisere fossile verdikjeder, bygge datasentre, skape ny industri og samtidig løfte verdens fattige ut av fattigdom?

  Men det finnes dem som tenker annerledes om energi, og en av dem er Julia Steinberger, professor i økologisk økonomi ved Université de Lausanne. Hun leder forskningsprosjektet "Living Well Within Limits", hvor hun og hennes forskerkollegaer spør hvordan man kan dekke grunnleggende behov for flest mulig mennesker med minst mulig energi. Ifølge deres beregninger kan vi legge til rette for at alle mennesker i verden kan leve gode liv i 2050 med mindre enn halvparten av dagens energiforbruk - hvis vi bare sørger for at energien faktisk brukes til å øke livskvaliteten, framfor å bruke den til formål som ikke bidrar til økt livskvalitet.

  I denne episoden forteller Steinberger mer om forskningen sin, og om hvorfor hun mener det er viktig at vi kommer oss ut av "mer = bedre"-tankegangen.

  • 38 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Margunnis ,

Lytt og bli inspirert!

Veldig bra podcast. Skikkelig gode økonomi- og samfunnsspørsmål som stilles, og svarene er til ettertanke og inspirasjon. Jeg ønsker flere episoder!

Top Podcasts In Society & Culture

You Might Also Like