5 episodes

I SKR:s podcast om barnrättsfrågor reflekterar vi kring och ger inspiration till hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med barnkonventionen. Podden riktar sig till alla som arbetar med barnrättsfrågor i Sveriges kommuner och regioner. Målgrupp är beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare.

Barnets rättigheter – en podcast från SKR SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

  • News

I SKR:s podcast om barnrättsfrågor reflekterar vi kring och ger inspiration till hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med barnkonventionen. Podden riktar sig till alla som arbetar med barnrättsfrågor i Sveriges kommuner och regioner. Målgrupp är beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare.

  #5 Juridiska frågor inför att barnkonventionen blir lag

  #5 Juridiska frågor inför att barnkonventionen blir lag

  Oklarheten är stor och många ställer sig frågan vad som kommer att hända den 1 januari 2020 när barnkonventionen blir svensk lag. I podden pratar vi om hur den nya lagen kan komma att påverka befintliga lagar och att rättstillämpningen får visa vilka skillnader det kommer att bli, till exempel när olika artiklar prövas i domstolarna.

  Medverkande: Elizabeth Englundh, SKL, förbundsjurist Ylva Lindblom, SKL, och Peter Ramsjö, skoljurist i Lidingö stad.

  • 29 min
  #4. Perspektivumgänge mellan folkhälsa, jämställdhet och barnets rättigheter

  #4. Perspektivumgänge mellan folkhälsa, jämställdhet och barnets rättigheter

  Många medarbetare tycker det är svårt att få ihop frågor som rör alla verksamheter och som vi ibland kallar tvärgående perspektiv. Det kan uppfattas som att det blir en sorts konkurrens. I den här podden samtalar Elizabeth Englundh med Birgitta Andersson och Hanna Lind som jobbar på SKL om hur olika tvärgående perspektiv har bäring på varandra och kan samverka. Här möts folkhälsa, jämställdhet och barnets rättigheter. Även området Agenda 2030 diskuteras.

  Samtalsledare: Elizabeth Englundh
  Medverkande: Birgitta Andersson och Hanna Lind, Sveriges Kommuner och Landsting

  • 27 min
  # 3 Barnrättsperspektiv – vad innebär det?

  # 3 Barnrättsperspektiv – vad innebär det?

  Hur förhåller sig begreppet barnrättsperspektiv till begrepp som barnperspektiv, barnets perspektiv, barns perspektiv, barnsyn och barnkompetens?

  Här förs ett samtal om hur begreppen förhåller sig till varandra och vilka innebörder som kan ges till de olika begreppen. För en organisation som säger sig beakta ett visst perspektiv i sina verksamheter är det bra att medarbetarna tillsammans diskuterar begreppet och dess innebörd. I samtalet ges förslag på vilken innebörd de olika perspektiven kan ha.

  Samtalsledare: Elizabeth Englundh, SKL
  Medverkande: Peter Björklund, Folkhälsochef i Norra Örebro län
  Agneta Widerståhl, Barnombudsman, Stockholms stad.

  • 37 min
  #2 Ett arbete som aldrig blir färdigt

  #2 Ett arbete som aldrig blir färdigt

  Vad är viktigt att tänka på när en organisation ska börja arbeta med barnets rättigheter? Hur man börjar varierar förstås med organisation, några saker är dock generella.

  För den som är i början av arbetet gäller det att få igång ett samtal om vad barnrätt och barnperspektiv är. För den som hållit på i många år kan det handla om att engagera förtroendevalde på olika sätt och arbeta in rättigheterna i de styrande dokumenten. Men oavsett hur långt arbetet kommit blir det aldrig färdigt. Emmaboda kommun och Karlskoga Degerfors kommuner har kommit olika långt i sitt barnrättsarbete. Här samtalar de med SKL om sina erfarenheter och låter oss ta del av sina framtidsplaner.

  Samtalsledare: Elizabeth Englundh, SKL
  Cecilia Ljung, Karlskoga Degerfors kommuner
  Tommy Persson, Emmaboda kommun

  • 32 min
  #1 Förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

  #1 Förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

  Beslutet att barnkonventionen ska bli svensk lag sköts fram till 2020. Nu är det viktigt att inte tappa fart i barnrättsarbetet, så vad kan vi göra under tiden? Här samtalar Elizabeth Englundh med två representanter från Landstinget Sörmland om hur de stärker organisationens barnrättsarbete. Att utbilda barnrättspiloter i varje verksamhet har varit framgångsrikt. Det visar sig också att ett strategiskt och långsiktigt arbete ger lön för mödan.

  Samtalsledare: Elizabeth Englundh, SKL
  Anna Wåhlström, landstingsråd, Landstinget Sörmland
  Monica Gustafsson, strateg för barnrättsfrågor, Landstinget Sörmland

  • 32 min

Top Podcasts In News

The New York Times
NPR
The Daily Wire
Crooked Media
Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
SiriusXM