32 min

#2 Ett arbete som aldrig blir färdigt Barnets rättigheter – en podcast från SKR

    • News

Vad är viktigt att tänka på när en organisation ska börja arbeta med barnets rättigheter? Hur man börjar varierar förstås med organisation, några saker är dock generella.

För den som är i början av arbetet gäller det att få igång ett samtal om vad barnrätt och barnperspektiv är. För den som hållit på i många år kan det handla om att engagera förtroendevalde på olika sätt och arbeta in rättigheterna i de styrande dokumenten. Men oavsett hur långt arbetet kommit blir det aldrig färdigt. Emmaboda kommun och Karlskoga Degerfors kommuner har kommit olika långt i sitt barnrättsarbete. Här samtalar de med SKL om sina erfarenheter och låter oss ta del av sina framtidsplaner.

Samtalsledare: Elizabeth Englundh, SKL
Cecilia Ljung, Karlskoga Degerfors kommuner
Tommy Persson, Emmaboda kommun

Vad är viktigt att tänka på när en organisation ska börja arbeta med barnets rättigheter? Hur man börjar varierar förstås med organisation, några saker är dock generella.

För den som är i början av arbetet gäller det att få igång ett samtal om vad barnrätt och barnperspektiv är. För den som hållit på i många år kan det handla om att engagera förtroendevalde på olika sätt och arbeta in rättigheterna i de styrande dokumenten. Men oavsett hur långt arbetet kommit blir det aldrig färdigt. Emmaboda kommun och Karlskoga Degerfors kommuner har kommit olika långt i sitt barnrättsarbete. Här samtalar de med SKL om sina erfarenheter och låter oss ta del av sina framtidsplaner.

Samtalsledare: Elizabeth Englundh, SKL
Cecilia Ljung, Karlskoga Degerfors kommuner
Tommy Persson, Emmaboda kommun

32 min

Top Podcasts In News

The New York Times
NPR
The Daily Wire
The Daily Wire
Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
CNN