20 episodes

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Biotekpodden Bioteknologirådet

  • News

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

  Oppdrettslaks og genteknologi

  Oppdrettslaks og genteknologi

  Norsk oppdrettsnæring har en rekke utfordringer rundt dyrehelse og bærekraft, men kanskje kan genteknologi brukes for å håndtere noen av disse utfordringene. Hvilke kriterier skal bestemme om man skal bruke genredigering på oppdrettslaksen, og hva skal man i så fall bruke genredigering for å oppnå?

  • 29 min
  Stamceller som gir grunn til å smile

  Stamceller som gir grunn til å smile

  Vi har alle blitt til fra den ultimate stamcellen; det befruktede egget. Men også andre typer stamceller gjør stor nytte i medisinsk behandling. Biotekpodden har besøk av en forsker som har gitt sine pasienter en ekstra god grunn til å smile; Cecilie Gjerde, tannlege og spesialist i oralkirurgi og oralmedisin ved institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen.

  • 28 min
  Arvelig kreft og norske genvarianter

  Arvelig kreft og norske genvarianter

  Visste du at mange familier med arvelig kreft på Sørvestlandet kan spores tilbake til noen få personer som overlevde Svartedauden i Rogaland? Biotekpodden har besøk av Hildegunn Høberg Vetti, overlege ved Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft i Helse Bergen og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole og Eirik Joakim Tranvåg, lege og seniorrådgiver i Bioteknologirådet. 

  • 27 min
  Den nye GMO-debatten

  Den nye GMO-debatten

  Hva er egentlig en genmodifisert organisme (GMO)? Og hvilke konsekvenser får det at den definisjonen EU, og dermed også Norge, bruker er forskjellig fra mange av landene vi i Europa handler mat og dyrefor med?

  Biotekpodden har besøk av Arne Holst-Jensen, forskningsleder ved Veterinærinstituttet og medlem i Bioteknologirådet og Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet, for å diskutere hvordan blant annet genredigering har laget et skille mellom Europa og resten av verden. 

  Programleder: Mett

  • 29 min
  Hvor lenge skal det være lov å forske på befruktede egg? 14-dagersregelen og stamcelleforskning

  Hvor lenge skal det være lov å forske på befruktede egg? 14-dagersregelen og stamcelleforskning

  I dag er det lov å forske på overtallige, befruktede egg i inntil 14 dager etter befruktning i Norge og en rekke andre land. Nå ønsker den internasjonale stamcelleforskerforeningen ISSCR å fjerne 14-dagersgrensen. Hvorfor det? Og hva er de etiske utfordningene ved å forske på stamceller?

  Med Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet og Stine Hufthammer Indrelid, molekylærbiolog og seniorrådgiver i Bioteknologirådets sekretariat. Programleder: Mette Risa.

  • 23 min
  Manipulert eller modifisert? Kunstig eller assistert?

  Manipulert eller modifisert? Kunstig eller assistert?

  Språkforsker Gunnstein Akselberg, kjent fra Linda Eides Språksjov på NRK, besøker Biotekpodden for å snakke om ord vi bruker når vi snakker om bioteknologi og genteknologi. Noen ord har blitt erstattet av mer nøytrale ord, andre ord har kommet til for å beskrive teknologisk utvikling. Hvorfor er det så viktig hvilke ord vi bruker?

  • 40 min

Top Podcasts In News

You Might Also Like