10 episodes

En podd om att tillsammans leva det samhälle vi vill ha. Om ickevåld och civil olydnad. Postprotest och performativ samhällsförändring. Forskning och filosofi.

Per Herngren bor i Hammarkullen. Han har gett ut tio böcker på fyra språk, och han är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Sedan 1985 har Per lett ickevåldsträning i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Sydamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har suttit i fängelse för civil olydnad i USA, England och Sverige. Han är främst aktiv med plogbillsaktioner.

Civil olydnad, ickevåld & performativ samhällsförändring Per Herngren

  • Society & Culture

En podd om att tillsammans leva det samhälle vi vill ha. Om ickevåld och civil olydnad. Postprotest och performativ samhällsförändring. Forskning och filosofi.

Per Herngren bor i Hammarkullen. Han har gett ut tio böcker på fyra språk, och han är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Sedan 1985 har Per lett ickevåldsträning i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Sydamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har suttit i fängelse för civil olydnad i USA, England och Sverige. Han är främst aktiv med plogbillsaktioner.

  Blockader blockerar befrielse - Aina högläser om civil olydnad

  Blockader blockerar befrielse - Aina högläser om civil olydnad

  "Blockader blockerar befrielse" läses på svenska av Aina Eleven Labs från New York.
  Artikeln utgår från civil olydnad och är en kritik mot blockader. "Det kanske största misstaget när civil olydnad spred sig över Europa och USA blev fixeringen vid blockader."
  Länk till artikeln: https://ickevald.net/perherngren/blockadermisstag
  The article in English: https://ickevald.net/perherngren/english/blockades-block-liberation
  Träning i ickevåld och civil olydnad: https://ickevald.net/perherngren/kurser
  Beställ en egen ickevåldsträning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs
  Längd 15 min 25sek

  • 15 min
  Tvånget att vara sig själv, äkta och autentisk - Berit Larsson om Byung-Chul Han i samtal med Per Herngren

  Tvånget att vara sig själv, äkta och autentisk - Berit Larsson om Byung-Chul Han i samtal med Per Herngren

  Med den tyske professorn Byung-Chul Hans bok om att tränga bort den andre undersöker Berit Larsson hur tvånget att vara autentisk förvandlar oss till våra egna tyranner. Vi tar själva på oss att kontrollera och övervaka oss själva. Detta görs samtidigt som främlingen och det främmande trängs undan och istället förvandlas till del av oss. Det främmande ersätts av detsamma. Maktteknikerna har förändrats de senaste åren genom bland annat radikal individualism och nyliberalism, menar Byung-Chul Han. Tillit trängs undan av trygghetsretorik.

  I poddavsnittet jämför Berit Larsson Byung-Chul Hans analys av makt med Hannah Arendt, Michel Foucault, Emmanuel Levinas, Immanuel Kant och Sigmund Freud.

  Berit Larsson och Per Herngren samtalar om kapitlet "The Terror of Authenticity" i boken The Expulsion of the Other. Författaren Byung-Chul Han är professor i filosofi i Tyskland och han växte upp i Sydkorea innan han kom till Tyskland som student.

  KONTAKT

  Berit Larsson

  https://kvinnofolkhogskolan.se/om-oss/historia/berit-larsson/

  Per Herngren

  https://ickevald.net/perherngren/bokakurs

  REFERENS

  Kapitel tre "The Terror of Authenticity" i boken:
  Byung Chul Han, The Expulsion of the Other: Society, Perception and Communication Today. Cambridge: Polity Press, 2018.

  • 36 min
  Bonnie Dahlström reder ut performativ civil olydnad i samtal med Per Herngren

  Bonnie Dahlström reder ut performativ civil olydnad i samtal med Per Herngren

  Bonnie Dahlström, civilkuragetränare från Klimatprata, samtalar med Per Herngren om vad performativ innebär för civil olydnad, ickevåld och queerfeminism. Performativ är en handling som har genomfört sitt slutmål när den är slutförd. Mål och medel blir ett.   REFERENSER OCH LÄNKAR FÖR PODDAVSNITTET:

  Träning i eko-civilkurage med Klimatprata, Bonnie Dahlström och Ida Arneson:

  https://klimatprata.se/

  Vardagens civilkurage:

  https://www.vardagenscivilkurage.se/

  Boka kurs eller föreläsning med Per Herngren: 

  https://ickevald.net/perherngren/bokakurs.

  • 19 min
  Hur civil olydnad bryter sig ur protest - performativ samhällsförändring

  Hur civil olydnad bryter sig ur protest - performativ samhällsförändring

  Per Herngren föreläser på Göteborgs Universitet (22 februari 2021) om hur civil olydnad och ickevåld bryter sig ur protest och nej-sägande. Maria Clara Medina, School of Global Studies, är moderator under föreläsningen. 

  Herngren försöker på ett begripligt sätt förklara hur olika begrepp hjälper civil olydnad att bryta sig ur protest och nej-sägande. Poddavsnittet tar upp: performativ, rekursiv, postprotest, queer, platt ontologi, kontraintuitiv, rhizom, makthavare-ateism samt fetischism. 

  Per Herngren berättar också hur olika praktikanter och tänkare utvecklar civil olydnad. De som bidrar till detta avsnitt är: Mohandas Gandhi, Henry David Thoreau, Rosa Parks, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, Judith Butler, Sara Ahmed, Michel Foucault och Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

  ***

  REFERENSER OCH LÄNKAR FÖR PODDAVSNITTET:

  Boka kurs eller föreläsning med Per Herngren: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs.

  Postprotest: https://ickevald.net/perherngren/tag/postprotest.

  Performativ: https://ickevald.net/perherngren/tag/performativ

  Rekursiv: https://ickevald.net/perherngren/tag/rekursiv

  Judith Butler: https://ickevald.net/perherngren/tag/judith-butler

  Sara Ahmed: https://ickevald.net/perherngren/tag/sara-ahmed

  Hegel: https://ickevald.net/perherngren/protest-maktens-motor-hegel.

  Nietzsche och Deleuze: https://ickevald.net/perherngren/deleuzenietzsche.

  Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter.

  Länk till podden Civil olydnad, ickevåld och performativ samhällsförändring: https://anchor.fm/per-herngren

  • 29 min
  Hopp & Motstånds historia 1987-2021 - Sofia Bergman intervjuar Per Herngren

  Hopp & Motstånds historia 1987-2021 - Sofia Bergman intervjuar Per Herngren

  Sofia Bergman från Front mot slaveri intervjuar Per Herngren om Hopp & Motstånds historia från 1987-2020. 

  Hopp & Motstånd som pågår fortfarande skapades på åttiotalet för reflektion, omsorg och träning kring ickevåld, civil olydnad och civilkurage. Sedan 2018 återkommer Hopp & Motstånd i augusti varje år. Hopp & Motstånd är en mötesplats mellan olika organisationer som arbetar med träning och ickevåldsligt motstånd.

  (Sofia Bergman spelade in intervjun på sin mobil.)

  >---- Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter

  • 45 min
  Militant moralism - från liberal individualism till aktivism

  Militant moralism - från liberal individualism till aktivism

  Hur militant moralism sprider sig från liberalism in i aktivism och även in i vänstern. Per Herngren fortsätter i det här poddavsnittet att analysera hur makt- och härskartekniker fungerar i grupper. Sista halvan av podden tar upp konstruktivt arbete som kan tränga undan militant moralism.

  >----- Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter

  • 7 min

Top Podcasts In Society & Culture

This American Life
iHeartPodcasts
Nick Viall
New York Times Opinion
Vox Media Podcast Network
Chris Williamson