142 episodes

Welkom!
Dit is de Dagteksten podcast van de Evangelische Broedergemeente Nederland. In deze podcast gebruiken we de Dagteksten zoals de Evangelische Broedergemeente die al bijna 300 jaar kent en gebruikt.

We delen een dagtekst, leertekst en korte overdenking. Het is ons doel om je te bemoedigen en iets mee te geven om door de dag te overdenken.

Deze podcast is een aanvulling op dit eeuwen oude boekje want de EBG gaat mee met haar tijd. Voor kenners zal deze podcast een verdieping zijn naast het boekje. En voor nieuwkomers mag deze podcast een mooie kennismaking met de dagteksten zijn.

Dagteksten Evangelische Broedergemeente Evangelische Broedergemeente

  • Religion & Spirituality

Welkom!
Dit is de Dagteksten podcast van de Evangelische Broedergemeente Nederland. In deze podcast gebruiken we de Dagteksten zoals de Evangelische Broedergemeente die al bijna 300 jaar kent en gebruikt.

We delen een dagtekst, leertekst en korte overdenking. Het is ons doel om je te bemoedigen en iets mee te geven om door de dag te overdenken.

Deze podcast is een aanvulling op dit eeuwen oude boekje want de EBG gaat mee met haar tijd. Voor kenners zal deze podcast een verdieping zijn naast het boekje. En voor nieuwkomers mag deze podcast een mooie kennismaking met de dagteksten zijn.

  Het Licht In Mijn Hart

  Het Licht In Mijn Hart

  Dagteksten Podcast EBG Seizoen 3 Aflevering 37   Woensdag 21 februari 2024   Wie zou kunnen zeggen: 'Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben vrij van zonden?’ (Spreuken 20:9)   Maar Jezus, Die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: Wat overlegt u in uw hart? (Lucas 5:22)

  • 4 min
  De Gift

  De Gift

  Dagteksten Podcast EBG Seizoen 3 Aflevering 36   Woensdag 14 februari 2024   Want ik, evenals mijn volk, ben niet in staat zoveel vrijwillige gaven te schenken. Van U komt dit alles en wij schenken U slechts wat wij uit uw hand ontvangen hebben. (1 Kronieken 29:14)   Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! (Mattheüs 10:8) 

  • 4 min
  Sta Op Geef Handen En Voeten Aan Je Leven

  Sta Op Geef Handen En Voeten Aan Je Leven

  Dagteksten Podcast EBG Seizoen 3 Aflevering 35   Woensdag 7 februari 2024   De HEER heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. (Psalmen 118:18)  Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zei: 'Sta op, pak uw mat op en loop.' En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. (Johannes 5:5,8-9)

  • 4 min
  Hoe De God Van De Bijbel Mijn God Wordt

  Hoe De God Van De Bijbel Mijn God Wordt

  Dagteksten Podcast EBG Seizoen 3 Aflevering 34   Woensdag 31 januari 2024   Voorwaar, in de HERE, onze God, is het heil van Israël. (Jeremia 3:23)   Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder.' (Lucas 1:46-47) 

  • 4 min
  God Is Altijd Bij Ons

  God Is Altijd Bij Ons

  Dagteksten Podcast EBG Seizoen 3 Aflevering 33   Woensdag 24 januari 2024   Hemel en aarde zullen vergaan, maar U houdt stand. (Psalmen 102:27)  Jezus zegt: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mattheüs 28:20)

  • 4 min
  Alleen Maar Niet Verlaten

  Alleen Maar Niet Verlaten

  Dagteksten Podcast EBG Seizoen 3 Aflevering 32   Woensdag 17 januari 2024   Ik was het die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat Ík hen verzorgde. (Hosea 11:3)   Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. (Johannes 14:18) 

  • 4 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Pray.com
Ascension
Tara-Leigh Cobble
Pray.com
Girls Gone Bible
Hank Smith & John Bytheway

You Might Also Like