300 episodes

TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM

  • Religion & Spirituality

TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com

  Lời dặn dò Đường về Phật Giới 19-06-2022

  Lời dặn dò Đường về Phật Giới 19-06-2022

  LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM”

  - Hôm nay, các Phật gia được Truyền Bí mật Thiền Tông. Nên các Phật gia được nghe lời tuyệt mật này. Mong các Phật gia cố gắng thực hiện cho thật đúng, để trở về Phật Giới, thành Phật.

  - Ban Hành Lễ Truyền Bí Mật Thiền Tông, của Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mong rằng, các Phật gia nên cố gắng nghe và thực hiện cho thật đúng, để trở về Phật Giới thành Phật một cách an toàn nhất.

  Đức Phật dạy:

  - 100 Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông, khi trở về Phật Giới, chỉ có 3 hay 5 Phật gia trở về Phật Giới được mà thôi, còn bao nhiêu không trở về được.

  Vì sao?

  - Vì các Phật gia không được trở về Phật Giới, có đến 6 trường hợp:

  * Trường hợp 1:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Tưởng của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà đi theo tánh Tưởng của mình.

  * Trường hợp 2:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Tham của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà đi theo tánh Tham của mình, cướp lấy pháp môn Thiền Tông học này, bị Siêu Nhân quả, không trở về Phật Giới được.

  * Trường hợp 3:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Kiến chấp của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được.

  * Trường hợp 4:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn lừa người khác, lấy tiền của họ, nên không trở về Phật Giới được.

  * Trường hợp 5:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn ham danh, đi theo cái danh, nên không trở về Phật Giới được.

  * Trường hợp 6:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn chê, chửi, hay phá, v.v… pháp môn Thiền Tông học này, nên không trở về Phật Giới được.

  Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu mong rằng: Tất cả các Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông hôm nay không có vị nào thực hiện 6 trường hợp nêu trên, để được trở về Phật Giới một cách an toàn, sau nhiều tỉ năm bị Nhân quả và Luân Hồi ở Trái Đất và Tam Giới này.

  Đường Về Phật Giới Có 3 Trường Hợp Sau Đây:

  ★ Trường hợp 1:

  Trường hợp thứ nhất : phật gia có công đức vô lượng:

  - Sau khi phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm.

  - Độ 5 phút sau phật gia sẽ thức dậy.

  - Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa.

  - Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng Điện Từ Âm Dương.

  - Lực sáng vàng rất mạnh, làm chói mắt tất cả Trung Ấm Thân của các vị Thần Thánh Tiên và các loài mang Trung Ấm Thân bằng điện từ Âm Dương, cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể.

  - Vì vậy, Ban Thần thực thi nhân quả, phải tạo ra một cái “Bầu Chắn Sáng”, làm bằng điện từ Âm Dương biến thể rất dày để đưa Trung Ấm Thân sáng rực của Phật gia vào trong cái Bầu Chắn Sáng này ngủ.

  - Để sau khi Phật gia thức dậy, Ban hành lễ “Tiễn Phật gia trở về Phật Giới”, không ảnh hưởng đến mắt của các vị Thần Thánh Tiên, cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể.

  * Khi Phật gia thức dậy, nhìn thấy khung cảnh xung quanh như sau:

  1. Thấy có Ban Nghi lễ của các vị Thần Thánh Tiên.

  2. Thấy có vị Kim T

  • 32 min
  Giúp người khác theo Thiền tông, về sau họ không theo nữa, thì Công đức của mình có bị bôi đen không

  Giúp người khác theo Thiền tông, về sau họ không theo nữa, thì Công đức của mình có bị bôi đen không

  63 Giúp người khác theo Thiền tông, về sau họ không theo nữa, thì Công đức của mình có bị bôi đen không
  Trò hỏi:
  Thưa Thầy, có người giúp đỡ người khác tu theo pháp môn Thiền Tông. Nhưng thời gian sau, người được giúp kia không còn mặn mà với pháp môn Thiền tông nữa. Thậm chí họ quay lại tu các pháp môn khác hoặc quay lại phá. Thì người giúp đỡ những người đó có công đức không hoặc công đức có bị bôi đen không ạ?
  Thầy trả lời:
  Không. Cái người chủ trương người ta bị. Chứ người kia người ta vô tình người ta không bị. Ban đầu con giúp người ta hiểu tự nhiên con có công đức thôi, còn sau không có. Còn cái người mà họ hiểu rồi sau đó họ làm sai làm trái là do họ đó, chứ người kia không biết.
  Trừ trường hợp mà con đi theo cái người làm sai thì con bị. Còn con không làm sai thôi. Mình vui vẻ mình giúp người ta, mà bây giờ người ta không theo thì mình có cái công đức từ khi mình giúp đỡ đó. Còn bây giờ người ta làm là chuyện người ta. Giúp lúc nào thì tính lúc ấy.
  2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


  https://thientongmt.net (DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website)
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8 (https://youtu.be/YywWo8LbUh8)
  ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html (https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html)
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong (https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong)
  ✅ Email: https://my.captivate.fm/thientongmt@gmail.com (thientongmt@gmail.com)
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 1 min
  Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không

  Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không

  62 Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá Thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không
  Trò hỏi:
  Thưa thầy, con thấy hiện nay có 1 số người tu theo pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông họ quá nhiệt tình, họ muốn cho Thiền tông được phổ biến rộng khắp. Họ thường xuyên lên các trang mạng xã hội để chia sẻ. Người có duyên họ nhận được thì người chia sẻ có công đức. Ngược lại có người căm ghét, không ưa pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông thì họ sẽ phá, họ sẽ chê. Thì người chia sẻ đã vô tình tạo cho họ con đường Hỏa ngục. Thì người chia sẻ có bị nhân quả gì không ạ? Có thể giải thoát được không ạ?
  Thầy trả lời:
  Không. Bởi vì nên nhớ là, ở thế gian này người ta làm cái gì gọi là liên can đó. Con giúp người ta phạm pháp cái gì là con bị liên can đó. Giống tội nhau. Còn con không có liên can, thì không ăn thua gì.
  Con nên nhớ chỗ này nè. Con giúp người ta được cái này thì tốt. Giúp người ta mà con có cái ý đồ là khác. Ai quản lý con, là ông Thần quản lý. Ông Thần quản lý thấy con làm gì ông biết hết đó. Nhưng mà nguyên tắc ông không nói. Không nhắc nhở gì hết đó. Sau cùng ông thực thi nhân quả thôi. Đó, phải hiểu cơ bản này.
  2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


  https://thientongmt.net (DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website)
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8 (https://youtu.be/YywWo8LbUh8)
  ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html (https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html)
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong (https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong)
  ✅ Email: https://my.captivate.fm/thientongmt@gmail.com (thientongmt@gmail.com)
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 1 min
  Người nhiệt tình theo Thiền tông, sau lại phản, Người đó có phải đã bị Thánh dẫn vào để phá Thiền tông

  Người nhiệt tình theo Thiền tông, sau lại phản, Người đó có phải đã bị Thánh dẫn vào để phá Thiền tông

  61 Người nhiệt tình theo Thiền tông, sau lại phản, người đó có phải đã bị Thánh dẫn vào để phá Thiền tông
  Trò hỏi:
  Thưa thầy, con thấy thực trạng hiện nay 1 số người khi gặp được pháp môn Thiền tông, họ tiếp nhận liền, có lúc kiểm thiền để cấp bí mật Thiền tông hoặc Thiền gia họ đều có những bài diễn đàn rất hay để khẳng định mình ngộ thiền 1 cách xuất sắc. Nhưng không hiểu sao, 1 thời gian sau họ lại quay lại tu các pháp môn khác. Thậm chí có người còn phản Thầy. Có phải vì họ quá nhiệt tình, nên bị thập loại Thánh dẫn đến để phá pháp môn Thiền tông không ạ?
  Thầy trả lời:
  Ban đầu họ thấy cái này họ vô họ thích. Ông Thánh dẫn ông vô. Vô lấy được rồi ông Thánh dẫn ra. Cái người mà vô bằng sự thật, bằng công đức thì không phản. Cái người mà vô bằng cái Thánh nó xúi vô, vô nó lấy được rồi nó ra là vậy.
  Giống như con vô nhà người ta con lấy được đồ rồi con đi ra. Còn nhà con con không có lấy. Nếu mà sự thật, con hiểu cái này, mà con đi theo, là cái nhà của con đó. Thiền tông là của con đó.
  Còn nếu con vô mà cái thiền tông không phải của con là con phải lấy cái này. Là ở ngoài nó xúi vô. Nó xúi vô, nó lấy được rồi nó đi ra. Thì mới có chuyện nó phản. Phản, chê, chửi, cướp, triệt tiêu là cái chỗ này. Thiền tông đó.
  2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


  https://thientongmt.net (DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website)
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8 (https://youtu.be/YywWo8LbUh8)
  ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html (https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html)
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong (https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong)
  ✅ Email: https://my.captivate.fm/thientongmt@gmail.com (thientongmt@gmail.com)
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 1 min
  Thiền tông không giữ giới, sao chùa Thiền tông Tân Diệu lại đưa ra 16 giới luật

  Thiền tông không giữ giới, sao chùa Thiền tông Tân Diệu lại đưa ra 16 giới luật

  60 Thiền tông không giữ giới, sao chùa Thiền tông Tân Diệu lại đưa ra 16 giới luật
  Trò hỏi:
  Thưa Thầy, con có nghe Thầy nói chỉ có pháp tu vật lý mới có giới luật. Tại sao vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông lại đưa ra 16 giới luật. Nếu người tu Thiền tông mà phạm 1 trong các giới luật trên, thì có được giải thoát không ạ?
  Thầy trả lời:
  Cái này không phải là cái giới luật. Mà vi phạm cái này không về Phật giới. Con hiểu lộn. Có nghĩa là con được truyền thiền mà con vi phạm cái này là con không được về, không phải con giữ. Bây giờ con làm, ví dụ như ông già và bà già con cấm con hút thuốc. Không hút thuốc! Nhưng mà con không hút thuốc thì con có giữ không? Tôi đâu có làm cái này đâu.
  Vì thế, Thiền tông làm cái này, tôi không có giữ giới gì hết, tôi không có làm thì giữ làm chi. Con phải hiểu cái này. Thiền tông không bắt giữ giới nhưng mà vi phạm cái này là ở lại, chứ không phải giữ giới. 12 cái này, phạm ông Thần không cho về, vậy thôi. Chứ không phải giữ giới.
  2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


  https://thientongmt.net (DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website)
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8 (https://youtu.be/YywWo8LbUh8)
  ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html (https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html)
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong (https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong)
  ✅ Email: https://my.captivate.fm/thientongmt@gmail.com (thientongmt@gmail.com)
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 1 min
  Lục ấn đường là gì, con mắt thứ 3 hay thiên mục là mắt nào

  Lục ấn đường là gì, con mắt thứ 3 hay thiên mục là mắt nào

  59 Lục ấn đường là gì, con mắt thứ 3 hay thiên mục là mắt nào
  Trò hỏi:
  Lục ấn đường là 6 lỗ trước trán. Mong Bác chỉ cho chúng con biết được vị trí các lỗ này. Người đời hay gọi là con mắt thứ 3. Vậy thì Thiên mục là con mắt thứ mấy trong các lỗ đó ạ?
  Thầy trả lời:
  Bây giờ nè, Thần, Thánh, Tiên, Ngạ quỷ nó nằm trong cái này. Thùy chẩm là cái hút vô đó, 2 thái dương này nó phát ra nè, trên cái đỉnh đầu nó phát ra nè. Còn cái này là nó thấy đó. Mà người ta gọi là con mắt thứ 3 thì sự thật nó có 6 lỗ trong đó. 6 cái lỗ trong đó có ông Phật nè, ông Thần, ông Thánh, Tiên rồi Ngạ quỷ. Mà Ngạ quỷ này nó có nhiều cái loài nó chiếm tới 2 lỗ lận. Ngạ quỷ thiện nó chiếm khác, Ngạ quỷ ác nó chiếm khác. Cũng bằng cái con mắt thứ 3 này nè. Người ta gọi là mắt thứ 3 chứ sự thật mắt thứ 3 này là nó có tới 6 lỗ. Trong đó nó có 1 cái lỗ để cho cái tánh Phật của mình thấy.
  Còn nếu cái tánh Phật mình thấy không nổi đó, thì 1 Kim thân Phật phải ẩn vào trong cái thùy chẩm này nè, nó nhập vô trong cái tánh Phật của mình đó, rồi nó mới phát cho nó mạnh. Thì nó cũng phát ra từ cái lục lỗ ấn đường này.
  Đó, cái này thì nó hơi tế nhị, khó hiểu lắm. Nhưng có điều là khi nào mà con được cái gì đó thì Bác sẽ chỉ cho con. Nếu mà tổng quát không nói được. Con người ta khôn dại, mê tín dị đoan là do 6 cái lỗ này nè. Bởi vì con cũng thấy, tại sao con thấy cái tượng Phật này nó linh. Là do ông Thánh ông thấy nó linh. Ông Phật thì ô, cái này không phải. Ông Phật thì sáng suốt, không có gì hết. Còn ông Tiên thì ông nói cái này nó là nhàn hạ.
  Có nghĩa là, theo cái gì thì theo cái hình thức của nó, nó khó chỗ này. Nhưng mà giải mã được chỗ này, con thấy được cái gì con nói đi thì chú sẽ giải thích cho con lại, thì hiểu được. Còn nếu mà không hiểu được cái này, thì giải thích cái đạo nó sai.
  Vì thế mà người ta không hiểu thành người ta mới tu. Bởi vậy Bác mới nói là TU LÀ BỊ NHÂN QUẢ đó. Câu đó chưa ai dám nói, mà Bác phát nay là 1 tuần lễ rồi đó. Nhiều người muốn khử đó. Mời, mời tới đây, tới chùa. Tôi dám nói TU LÀ BỊ NHÂN QUẢ. Giờ con suy nghĩ coi, Giáo lý nó có dám cho ra không? Đây là tôi nói 1 phần nhỏ thôi đó. Giáo lý nó ra tôi nói trắng bóc hết. Có dám không? Con mà đọc cái Giáo lý cái, bảo lạy con không lạy. Cúng không cúng. Rồi sao?
  Bây giờ mới nghe sơ sơ mà còn bỏ đó. Nếu nghe Giáo lý rồi dẹp hết. Ông Thượng đế đâu tôi biết cái nhà ông ở đâu luôn đó. Tới vậy đó. Con giờ con biết rồi đó, chính ông Phật Thích Ca tôi còn biết ông ở đâu, hiện ông ở đâu, tôi biết hết. Con gọi là con người trí tuệ sáng suốt rồi thì hoàn toàn không mê tín dị đoan nữa. Mà dân Việt Nam mình mà không mê tín dị đoan nữa thì sao đây? Còn cái gì nữa không? Còn ai tu nữa không? Cái câu này rất đơn giản vậy mà nó cực kỳ khó.
  2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


  https://thientongmt.net (DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website)
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8 (https://youtu.be/YywWo8LbUh8)
  ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-ph

  • 3 min

You Might Also Like

Web5ngay
Radio Người Giữ Kỉ Niệm
Hieu Nguyen
Là chính mình
Mây Podcast
Sunhuyn