3 episodes

پیچیدگیِ سادگی در دیزاین

DESIGN | دیزای‪ن‬ Maziar Zand | مازیار زند

  • Arts
  • 4.5 • 4 Ratings

پیچیدگیِ سادگی در دیزاین

  پیچیدگی سادگی در طراحی صنعتی

  پیچیدگی سادگی در طراحی صنعتی

  گفتگوی مازیار زند با وحید نویدآذر درباره‌ی پیچیدگیِ سادگی در دیزاین، طراحی صنعتی  و معماری قدیم و مدرن ایران. و همچنین بررسی دیزاین ایرانی و مشخصات آن.

  وحید نوید آذر، دانش آموخته دانشگاه تهران و بنیان گذار و مدیرعامل گروه سار، متخصص در طراحی و اجرای سازه های غشایی است.

  وبسایت وحید نویدآذر: www.saar-dd.com

  مازیار زند، متولد ۱۳۵۷، تهران

  ۱۳۹۳ - ۱۳۹۸ دکتری ارتباط تصویری - گرافیک (پژوهش هنر )- دانشگاه هنر

  ۲۰۰۸ - ۲۰۱۰ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری -آکادمی ملی هنر اسلو - نروژ

  ۱۳۷۵-۱۳۸۲-کارشناسی ارشد معماری- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی – تهران مرکز

  عضو هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران - دوره هشتم

  عضوموسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران-از سال ۱۳۸۱

  عضوانجمن صنفی طراحان گرافیک ایران -از سال ۱۳۸۲

  چاپ اثر و دریافت درجه نقره‌ای کتاب سالانه طراحی پوستر انتشارات گرافیس ۲۰۰۷- نیویورک

  چاپ و معرفی آثار در مجله نیو گرافیک ، شماره ۱۳ ، ۲۰۰۷

  سخنرانی در خانه هنرمندان ایران با موضوع هنر بعد از مدرنیسم ۱۳۸۷

  چاپ اثر در کتاب سالانه طراحی گرافیک ایران ۱۳۸۷

  چاپ اثر در کتاب زبان تصویری برای طراحان، انتشارات راکپورت ۲۰۰۹

  چاپ اثر در کتاب بین المللی طراحی گرافیک ۲۰۱۰

  وبسایت مازیار زند: www.mzand.com

  • 45 min
  پیچیدگی سادگی ۲

  پیچیدگی سادگی ۲

  در این اپیزود، مازیار زند با تورج صابری در مورد انواع مراحل سادگی در دیزاین و طراحی گرافیک بحث و چند نمونه را بررسی می کنند

  مازیار زند، متولد ۱۳۵۷، تهران

  ۱۳۹۳ - ۱۳۹۸ دکتری ارتباط تصویری - گرافیک (پژوهش هنر )- دانشگاه هنر

  ۲۰۰۸ - ۲۰۱۰ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری -آکادمی ملی هنر اسلو - نروژ

  ۱۳۷۵-۱۳۸۲-کارشناسی ارشد معماری- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی – تهران مرکز

  عضو هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران - دوره هشتم

  عضوموسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران-از سال ۱۳۸۱

  عضوانجمن صنفی طراحان گرافیک ایران -از سال ۱۳۸۲

  چاپ اثر و دریافت درجه نقره‌ای کتاب سالانه طراحی پوستر انتشارات گرافیس ۲۰۰۷- نیویورک

  چاپ و معرفی آثار در مجله نیو گرافیک ، شماره ۱۳ ، ۲۰۰۷

  سخنرانی در خانه هنرمندان ایران با موضوع هنر بعد از مدرنیسم ۱۳۸۷

  چاپ اثر در کتاب سالانه طراحی گرافیک ایران ۱۳۸۷

  چاپ اثر در کتاب زبان تصویری برای طراحان، انتشارات راکپورت ۲۰۰۹

  چاپ اثر در کتاب بین المللی طراحی گرافیک ۲۰۱۰

  وبسایت مازیار زند: www.mzand.com.

  • 54 min
  پیچیدگی سادگی ۱

  پیچیدگی سادگی ۱

  ،در این اپیزود، مازیار زند و تورج صابری  درباره سادگی، پیچیدگی، سادگی در دیزاین و طراحی گرافیک صحبت میکنند.  مازیار زند، متولد ۱۳۵۷، تهران

  ۱۳۹۳ - ۱۳۹۸ دکتری ارتباط تصویری - گرافیک (پژوهش هنر )- دانشگاه هنر

  ۲۰۰۸ - ۲۰۱۰ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری -آکادمی ملی هنر اسلو - نروژ

  ۱۳۷۵-۱۳۸۲-کارشناسی ارشد معماری- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی – تهران مرکز

  عضو هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران - دوره هشتم

  عضوموسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران-از سال ۱۳۸۱

  عضوانجمن صنفی طراحان گرافیک ایران -از سال ۱۳۸۲

  چاپ اثر و دریافت درجه نقره‌ای کتاب سالانه طراحی پوستر انتشارات گرافیس ۲۰۰۷- نیویورک

  چاپ و معرفی آثار در مجله نیو گرافیک ، شماره ۱۳ ، ۲۰۰۷

  سخنرانی در خانه هنرمندان ایران با موضوع هنر بعد از مدرنیسم ۱۳۸۷

  چاپ اثر در کتاب سالانه طراحی گرافیک ایران ۱۳۸۷

  چاپ اثر در کتاب زبان تصویری برای طراحان، انتشارات راکپورت ۲۰۰۹

  چاپ اثر در کتاب بین المللی طراحی گرافیک ۲۰۱۰

  وبسایت مازیار زند: www.mzand.com

  • 55 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Arts