1,175 episodes

Luister na stukkies ekonomiese nuus en kommentaar.
Jy kan ook nou die Minuut kry oor Telegram: t.me/ekonomieminuut

Die ekonomie minuut Waldo Krugell

  • Business

Luister na stukkies ekonomiese nuus en kommentaar.
Jy kan ook nou die Minuut kry oor Telegram: t.me/ekonomieminuut

  Die prys van basiese kosprodukte en die Mededingingskommissie

  Die prys van basiese kosprodukte en die Mededingingskommissie

  Die Mededingingskommissie het gister hulle “Essential Food Price Monitoring” verslag gepubliseer. Dit sê dat kleinhandelaars moontlik die koste van basiese voedselprodukte opportunisties en sonder regverdiging laat styg het. Maar is dit die geval? Dit is moeilik om te bepaal...

  Hierdie episode word ondersteun deur Predictive Insights en die NWU Sakeskool.

  Foute en weglatings is my eie.

  • 2 min
  The prices of basic food stuffs and the Competition Commission

  The prices of basic food stuffs and the Competition Commission

  Yesterday the Competition Commission published their Essential Food Price Monitoring report. It says that retailers may have raised the cost of basic food products opportunistically and without justification. But is this the case? It is difficult to determine...

  This episode is supported by Predictive Insights and the NWU Business School.

  Errors and omissions are my own.

  • 2 min
  Beleidsonsekerheid het skerp toegeneem

  Beleidsonsekerheid het skerp toegeneem

  Beleidsonsekerheid is wanneer daar onsekerheid is oor regeringsbeleid of die gevolge daarvan, en dit het skerp toegneem in die eerste kwartaal.

  Hierdie episode word ondersteun deur Economic Research Southern Africa en die NWU Sakeskool.

  Foute en weglatings bly my eie.

  • 2 min
  Policy uncertainty is way up

  Policy uncertainty is way up

  Policy uncertainty is when there is uncertainty about government policy or its consequences, and it soared in the first quarter.

  This episode is supported by Economic Research Southern Africa and the NWU Business School.

  Errors and omissions are my own.

  • 1 min
  Alles dui daarop dat die repokoers met 25bps gaan styg

  Alles dui daarop dat die repokoers met 25bps gaan styg

  Daar is ʼn klomp aanwysers wat hierdie week bekend gemaak word, soos die eerste kwartaal se opname van indiensname, Februariemaand se produsenteprys-inflasiekoers, kredietverlening aan die privaatsektor en die handelsbalans. Die item wat die nuus gaan oorheers is Donderdag se repokoersbesluit.

  Hierdie episode word ondersteun deur Jenwil finansiële adviesdiens en die NWU Sakeskool.

  Foute en weglatings is my eie.

  • 2 min
  Everything points to a 25bps repo rate increase

  Everything points to a 25bps repo rate increase

  Several economic indicators are being published this week, such as the first quarter's survey of employment, February's producer price inflation rate, credit extension to the private sector and the trade balance. The item that will dominate the news is Thursday's repo rate decision.

  This episode is supported by Jenwil financial advisory service and the NWU Business School.

  Errors and omissions are my own.

  • 2 min

Top Podcasts In Business

Ramsey Network
Amazon
Audioboom Studios
Vox Media Podcast Network
Money News Network
Dan Fleyshman

You Might Also Like