328 episodes

Dilli Dali is a podcast initiative from Delhi, India on contemporary society and culture

Dilli Dali S Gopalakrishnan

  • Society & Culture
  • 5.0 • 2 Ratings

Dilli Dali is a podcast initiative from Delhi, India on contemporary society and culture

  മാനുഷർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കും വിഹരിക്കും : സുനിൽ പി ഇളയിടം വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ 'ഊഞ്ഞാലിൽ' എന്ന കവിത

  മാനുഷർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കും വിഹരിക്കും : സുനിൽ പി ഇളയിടം വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ 'ഊഞ്ഞാലിൽ' എന്ന കവിത

  വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കാലാതിശായിയായ കവിത 'ഊഞ്ഞാലിൽ' പ്രൊഫസ്സർ സുനിൽ പി ഇളയിടം അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ലക്കം ദില്ലി -ദാലി പോഡ്‌കാസ്റ്റ് .   

  'ഏറിയ ദുഃഖത്തിലും, ജീവിതോല്ലാസത്തിന്റെ

    വേരുറപ്പിവിടേപ്പോൽ കാണുമോ വേറെങ്ങാനും ?'   

  എന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ജീവിതസഖിയോട് ചോദിക്കുന്ന കവിത . കവിതയെക്കുറിച്ച് സുനിൽ പി ഇളയിടം  ഒരു മുഖവുര നൽകിയിട്ടുണ്ട് . തുടർന്ന്  അദ്ദേഹം വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ 'ഊഞ്ഞാലിൽ ' അതിമനോഹരമായി ചൊല്ലുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു .   അദ്ദേഹത്തിന് ദില്ലി -ദാലിയുടെ ശ്രോതാക്കളുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു .   

  പോഡ്‌കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം .   

  സ്നേഹപൂർവ്വം    

  എസ് . ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

  • 15 min
  മാർക്സിന്റെ മൂലധനം : ഒരു വിശദ വായന Interview with C.P. John by S. Gopalakrishnan 35/2022

  മാർക്സിന്റെ മൂലധനം : ഒരു വിശദ വായന Interview with C.P. John by S. Gopalakrishnan 35/2022

  മലയാളിയ്ക്ക് ഭാഷയുടെ പിതാവ് എഴുത്തച്ഛനാണെങ്കിൽ ഭാവിയുടെ പിതാവ് കാൾ മാർക്സ് ആയിരിക്കുമെന്ന് സി . പി . ജോൺ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു . നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അടുത്തകാലത്തിറങ്ങിയ മൂല്യവത്തായ ഒരു കൃതിയാണ് ജോൺ എഴുതിയ 'മാർക്സിന്റെ മൂലധനം : ഒരു വിശദവായന' എന്നത് . ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം മാർക്സ് എന്ന വിപ്ലവകാരിയായ ധിഷണയുടെ ഏറ്റവും മൗലികമായ സംഭാവനയായ 'മൂലധന'ത്തെക്കുറിച്ച് ആധുനികാനുഭവങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ആഴത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു .  നാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിലിരുന്ന് ജോൺ മാർക്സിനെ വായിക്കുന്നത് അഗാധമായ ആദരത്തോടും അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടെയുമാണ് .  പോഡ്‌കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം .  

  സ്നേഹപൂർവ്വം   

  എസ് . ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

  • 59 min
  ഇനിയും ശിഥിലമാകാത്ത സമൂഹവും ഒരു പാട്ട് കാണിക്കുന്ന വഴിയും A Podcast by S. Gopalakrishnan 34/2022

  ഇനിയും ശിഥിലമാകാത്ത സമൂഹവും ഒരു പാട്ട് കാണിക്കുന്ന വഴിയും A Podcast by S. Gopalakrishnan 34/2022

  പ്രിയ സുഹൃത്തേ ,  

  കുറേ അയ്യപ്പഭക്തന്മാർ 'യാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ' എന്ന് താളത്തിൽ വാവർക്കും അയ്യപ്പനും സ്തുതിപാടുന്ന ഒരു പാട്ടുകേട്ടതാണ് ഈ ലക്കം ദില്ലി -ദാലിയ്ക്ക് കാരണമായത് . ആ ഗാനവും ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .   മതേതരത്വം എന്ന വാക്കുപറഞ്ഞാൽ ഏതോ ജനവിരുദ്ധമായ കാര്യം പറയുന്നു എന്ന മട്ടിൽ നെറ്റിചുളിക്കുന്നവർ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ തന്നെ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഡൽഹിയിൽ ഇതു കുറേ നാളായി ഞാനനുഭവിക്കുന്നതാണ് , കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായും.  ഹിന്ദു ദേശീയത എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്വാഭാവികതയല്ലേ , അതിനെന്താ ഇത്ര പ്രതിഷേധിക്കാൻ എന്ന മട്ടിൽ ഒരു മൗനസമ്മതം അത്തരം വാദഗതികൾക്ക് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഒരളവുവരെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നാഗരികരായ സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ .   പക്ഷേ ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന ഗാനം ഇന്ത്യയിലെ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ ഊടും പാവും എന്താണെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്ന ഒന്നാണ് . കബീറിനേയും ശ്രീ നാരായണഗുരുവിനേയും ഗാന്ധിയേയും അംബേദ്‌കറെയും രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ഠത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഗാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസികളാകാം. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഗാനം പോലെതന്നെ സെക്കുലർ ഇന്ത്യയും  നമ്മിൽ രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കി അതിജീവിക്കും.  

  പോഡ്‌കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം     സ്നേഹത്തോടെ     എസ്‌ . ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

  https://www.dillidalipodcast.com/

  • 13 min
  അപാരമായ ശാന്തി നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? A Podcast by S. Gopalakrishnan Dilli Dali 33/2022

  അപാരമായ ശാന്തി നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? A Podcast by S. Gopalakrishnan Dilli Dali 33/2022

  ഒരു സംഗീതശിൽപം നൽകിയ അനുഭൂതി  ഏതൻസിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു ബിയർ നുണഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു  'അപാരമായ ശാന്തി' അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തോടെ പീറ്റർ എന്ന അപരിചിതൻ ഞങ്ങളെ അസുലഭമായ, അവിസ്മരണീയമായിത്തീർന്ന  ഒരു ജീവിതാവസരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് . ഗുസ്താവ് മെഹ്‌ലറുടെ അഞ്ചാം നമ്പർ സിംഫണി  Alexandra Trianti Hall ൽ കേൾക്കാനിടയായ സായാഹ്നം . യാതനകളുടെ ബാല്യ -കൗമാരങ്ങളിൽ നിന്നും മഹാപ്രതിഭാപ്രകാശനത്തിലേക്ക് നടന്നുപോയ ജൂതൻ ... മെഹ്‌ലർ ...അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ അഞ്ചാം സിംഫണി ....  പോഡ്‌കാസ്റ്റിലേക്കും സംഗീതഖണ്ഡത്തിലേക്കും സ്വാഗതം .  

  സ്നേഹപൂർവ്വം   

  എസ് . ഗോപാലകൃഷ്ണൻ  

  28 ജൂലായ് 2022  ഡൽഹി  

  https://dillidalipodcast.com/

  • 25 min
  ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ സ്മാരകം : എന്തുകൊണ്ട് കേരളം മുൻകൈ എടുക്കണം ? A podcast by S. Gopalakrishnan 32/2022

  ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ സ്മാരകം : എന്തുകൊണ്ട് കേരളം മുൻകൈ എടുക്കണം ? A podcast by S. Gopalakrishnan 32/2022

  പ്രിയസുഹൃത്തേ , 

  കർണാടക സംഗീതജ്ഞനും ഗായകനുമായ അജിത് നമ്പൂതിരിയാണ് ശ്രീജിത്ത് മുല്ലശ്ശേരിയുടെ 'വരാണസിയുടെ സങ്കടരാഗം ' എന്ന ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിച്ചത് . വാരാണസിയിലെ ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇതെഴുതിയിട്ടുള്ളത് . രാജ്യം അതിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച സംഗീതജ്ഞന്റെ വീടിൻെറ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് .   ആരാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കും , ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിനുതന്നെയും ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ ?  എന്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികമായ ശേഷിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ അശരണമായി കിടക്കുന്നു ?   ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട് . അത് മറ്റേതൊരു ഇന്ത്യൻ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മലയാളിസമൂഹം.  ഉത്തർ പ്രദേശ് സർക്കാരോ , ഇന്ത്യൻ സർക്കാരോ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ കേരളത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻകൈ എടുത്തുകൂടാ ?  എന്തുകൊണ്ട് സ്വാതിതിരുനാൾ സംഗീത കോളെജിൽ ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ പേരിൽ ഹിന്ദുസ്താനി സംഗീതവിഭാഗവും ഒരു മ്യൂസിയവും ആലോചിച്ചുകൂടാ ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉത്തർ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ , അല്ലെങ്കിൽ വാരാണസിയെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ ഒരു കത്തയച്ചുകൂടാ?  പോഡ്‌കാസ്റ്റ് തീരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച അസാധാരണ ഭംഗിയുള്ള ഭൈരവി രാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു .   

  സ്നേഹപൂർവ്വം , 

  എസ് . ഗോപാലകൃഷ്ണൻ  

  22 ജൂലായ് 2022 

  https://www.dillidalipodcast.com

  • 24 min
  കമ്പൻ്റെ അഹല്യയും ജൈനൻ്റെ രാവണനും A podcast experience of AK Ramanujan's 300 Ramayanas 31/2022

  കമ്പൻ്റെ അഹല്യയും ജൈനൻ്റെ രാവണനും A podcast experience of AK Ramanujan's 300 Ramayanas 31/2022

  പ്രിയ സുഹൃത്തേ ,  

  രാമൻ സീതയോട് വനവാസത്തിന് കൂടെ വരേണ്ട എന്നു പറയുന്നു . സീത കൂടെ പോകണമെന്നു നിർബന്ധിക്കുന്നു . രാമൻ വീണ്ടും പറയുന്നു 'സീത വരേണ്ട ' അപ്പോൾ സീത ചോദിക്കുന്നു : 'ഇതിനു മുൻപ് എത്ര രാമായണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു , ഒരിക്കലെങ്കിലും സീത രാമൻ്റെ കൂടെ കാട്ടിൽ പോകാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ? പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ രാമായണത്തിൽ മാത്രം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ?'  കർക്കിടകമാസം തുടങ്ങി . ഈ ലക്കം ദില്ലി ദാലി കമ്പൻ്റെ അഹല്യയെക്കുറിച്ചും ജൈനന്റെ രാവണനെ കുറിച്ചുമാണ് . എത്രയെത്ര രാമായണങ്ങൾ ! എ കെ രാമാനുജൻ എഴുതിയ 'മുന്നൂറു രാമായണങ്ങ'ളുടെ ഒരു പോഡ്‌കാസ്റ്റ് അനുഭവം .  

  സ്നേഹപൂർവ്വം   

  എസ് . ഗോപാലകൃഷ്ണൻ  

  കർക്കിടകം ഒന്ന് , 1197  

   https://www.dillidalipodcast.com/

  • 23 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Fersof ,

Title in english also

Please include English title, which helps me to choose, I don't know to read Malayalam

Pahayan (Vinod) ,

Best Malayalam Podcast

As a Malayalam Podcaster myself; I would say this is the best Malayalam Podcast... Something other Podcasters can aspire to be... A Podcast every Malayali should listen to regularly... Along with the Podcaster S. Gopalakrishnan I want to Thanks Joice for introducing this Podcast to me... Subscribe and listen... Thank You!!!!

Top Podcasts In Society & Culture

C13Originals | Team Downey
Wondery
This American Life
iHeartPodcasts
Glennon Doyle & Cadence13
WNYC Studios

You Might Also Like