19 min

E-motion #15: Những lầm tưởng về NGO E-motion

    • Society & Culture

Với tính chất khác biệt so với doanh nghiệp, khối tổ chức phi chính phủ - phi lợi nhuận thường khiến mọi người bối rối trước vấn đề tài chính hay công việc tại NGO.

Là thành viên của một NGO, không ít lần các “lá xanh” GreenHub gặp phải với những câu hỏi “dở khóc dở cười” về công việc của mình. Trong số 15 của E-motion, cùng các “lá xanh” giải đáp những lầm tưởng phổ biến về NGO nhé!

Với tính chất khác biệt so với doanh nghiệp, khối tổ chức phi chính phủ - phi lợi nhuận thường khiến mọi người bối rối trước vấn đề tài chính hay công việc tại NGO.

Là thành viên của một NGO, không ít lần các “lá xanh” GreenHub gặp phải với những câu hỏi “dở khóc dở cười” về công việc của mình. Trong số 15 của E-motion, cùng các “lá xanh” giải đáp những lầm tưởng phổ biến về NGO nhé!

19 min

Top Podcasts In Society & Culture

This American Life
iHeartPodcasts
Unwell Network
Audacy and Big Little Feelings
Jay Ruderman
PJ Vogt, Audacy, Jigsaw