43 episodes

پادکست گفت و گو محور فارسی.
رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند، رسمی نیستند و موضوع مشخصی هم ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

رادیو نیست Taha HN

  • Society & Culture
  • 4.0, 81 Ratings

پادکست گفت و گو محور فارسی.
رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند، رسمی نیستند و موضوع مشخصی هم ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  اپ ۴۲ - گوش هم ندادی، ندادی

  اپ ۴۲ - گوش هم ندادی، ندادی

  امید قدردان برگشته و در مورد دنباله دار فلان و اینا حرف زد. بعدش هم یه چند تا بحث دیگه. در کل گوش ندادی هم ندادی.

  اگر دوست دارین می تونین از رادیو نیست حمایت مالی کنین:

  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  ---------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

   Omid: @ogperspective

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @tahanistt

  طه در توئیتر : @tahanistt  رادیو نیست.

  پادکست گفت و گو محور فارسی
  رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 1 hr 45 min
  اپ ۴۱ - باید در موردش حرف بزنیم

  اپ ۴۱ - باید در موردش حرف بزنیم

  یه مسئله خیلی مهم هست که باید در موردش بیشتر گفت و گو کنیم. توی یکی از لایوکست ها این کار رو کردیم و دوست دارم شما هم که می شنوی نظرت رو توی کامنت (کست باکس، اینستا یا توییتر) برام بگی.

  اگر دوست دارین می تونین از رادیو نیست حمایت مالی کنین:

  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  ---------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @tahanistt

  طه در توئیتر : @tahanistt  رادیو نیست.

  پادکست گفت و گو محور فارسی
  رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 1 hr 12 min
  اپ ۴۰ - نقد و بررسی فیلم‌های به سوی ستارگان و سولاریس با نعیم صدری

  اپ ۴۰ - نقد و بررسی فیلم‌های به سوی ستارگان و سولاریس با نعیم صدری

  تو این اپیزود با نعیم صدری فیلم‌های به سوی ستارگان (اد استرا) و سولاریس (۲۰۰۲) رو بررسی و نقد کردیم. این اپیزود با خطر اسپویل فراوان همراه است.

  اگر دوست دارین می تونین از ما حمایت مالی کنین:
  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  --------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  لینک کارگاه آموزشی نعیم: https://bit.ly/3g1ReNh

  کانال تلگرام نعیم صدری: https://t.me/sadri_vakavi
  اینستاگرام نعیم: https://www.instagram.com/naeim7sadri/

  ----------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @paprikaaa

  طه در توئیتر : @iwastaha

  ----------------

  رادیو نیست.

  پادکست گفت و گو محور فارسی رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 1 hr 52 min
  اپ ۳۹ - هوش مصنوعی با سپهر اقبالی

  اپ ۳۹ - هوش مصنوعی با سپهر اقبالی

  سپهر اقبالی متخصص هوش مصنوعی است و در کمپانی آمازون کار می کند.

  اگر دوست دارین می تونین از ما حمایت مالی کنین:

  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  ---------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  سپهر در اینستا: https://www.instagram.com/sepehr3pehr/

  ----------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @paprikaaa

  طه در توئیتر : @iwastaha

  رادیو نیست.

  پادکست گفت و گو محور فارسی
  رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 2 hr 8 min
  اپ ۳۸ - نقد و بررسی فیلم جنتلمن و قاپ زنی با نعیم صدری

  اپ ۳۸ - نقد و بررسی فیلم جنتلمن و قاپ زنی با نعیم صدری

  تو این اپیزود با نعیم صدری فیلم‌های جنتلمن و قاپ‌زنی (اسنچ) از گای ریچی رو بررسی و نقد کردیم. این اپیزود با خطر اسپویل فراوان همراه است.

  اگر دوست دارین می تونین از ما حمایت مالی کنین:
  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  --------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  کانال تلگرام نعیم صدری: https://t.me/sadri_vakavi
  اینستاگرام نعیم: https://www.instagram.com/naeim7sadri/

  ----------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @paprikaaa

  طه در توئیتر : @iwastaha

  ----------------

  رادیو نیست.

  پادکست گفت و گو محور فارسی رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 1 hr 36 min
  اپ ۳۷ - بهار و سهیل از رادیو شهریور

  اپ ۳۷ - بهار و سهیل از رادیو شهریور

  تو این اپیزود دو تا از دوستای قدیمیم مهمان من هستن. بهار و سهیل جدیدا پادکست گفت‌و‌گو محور شروع کردن به اسم «رادیو شهریور» که لینکش رو پایین گذاشتم.

  اگر دوست دارین می تونین از ما حمایت مالی کنین:

  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  ---------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  Radio Shahrivar: https://anchor.fm/radioshahrivar
  Radio Shahrivar Insta: @radioshahrivar

  ----------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @paprikaaa

  طه در توئیتر : @iwastaha

  رادیو نیست.

  پادکست گفت و گو محور فارسی
  رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 1 hr 44 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
81 Ratings

81 Ratings

nadisalimi ,

انتقاد از اپیزود

من یه انتقاد داشتم
تو اون اپیزود ‌که راجب فیلم های خوب از سال ۲۰۰۰تا ۲۰۱۰ صحبت میکنین
صحبت کردن این آقای علی که فامیلشو هم نمیدونم
خیلی روی اعصابه چون اصلا نمیتونه پشت سره هم صحبت کنه
ولی درکنار انتقاد باید بگم خیلی از پادکستتون خوشم اومده و کارتون عالی بوده

fateme726 ,

فقط وقت تلفن کردنه

متاسفانه فقط حرفهای بی فایده که صبر و حوصله رو سرمیبره

morty3456 ,

اپیزود هوش مصنوعی

مهمونت اطلاعات نسبتا محدودی درباره موضوعای مورد بحث اپبزود داشت و اکثر صحبتا هم خودت داشتی میکردی و مهمونت حرف خاصی برای زدن نداشت. لطفا توی انتخاب مهمونات دقت بیشتری کن. بعد اون توهم توطئه چی بود گفتی در مورد علم ژنتیک 😐 لطفا تو زمینه هایی که تخصص نداری بااحتیاط بیشتری صحبت کن. پتانسیل خوبی داره پادکست و امیدوارم به مرور زمان پیشرفت کنه ✌️ ادامه بده 💪

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To