54 episodes

Frokostkaffen er en samtaleserie hvor Christian Lomsdalen, leder for Human-Etisk Forbund, drikker kaffe og har en samtale med en eller flere personer om et tema som er interessant som humanist og religionsforsker. Samtalen gjennomføres live på Facebook, men blir gjort om til en podkast i ettertid. Tanken er at samtalene varer i opptil 30 minutter og kommer ut en gang i mellom i løpet av året.

Les mer om Human-Etisk Forbund på https://human.no og besøk podkasten på http://frokostkaffen.no.

Frokostkaffen med Christian Lomsdalen Christian Lomsdalen

  • Society & Culture

Frokostkaffen er en samtaleserie hvor Christian Lomsdalen, leder for Human-Etisk Forbund, drikker kaffe og har en samtale med en eller flere personer om et tema som er interessant som humanist og religionsforsker. Samtalen gjennomføres live på Facebook, men blir gjort om til en podkast i ettertid. Tanken er at samtalene varer i opptil 30 minutter og kommer ut en gang i mellom i løpet av året.

Les mer om Human-Etisk Forbund på https://human.no og besøk podkasten på http://frokostkaffen.no.

  Eliana Hercz om Dialogpilotene og dialogen

  Eliana Hercz om Dialogpilotene og dialogen

  Hvordan fremmer vi tros- og livssyndialog og hvordan motarbeider vi falske stereotypier, fordommer og ekstreme tendenser blant ungdom? Hvordan skaper vi et et mer raust samfunn med aksept for mangfoldet i det livssynsåpne samfunnet?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Eliana Hercz, leder og studieveileder for Dialogpilotene.  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1436114857002093  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 24 min
  Signe Busch om abortdebatten og senabort

  Signe Busch om abortdebatten og senabort

  Signe Veierud Busch er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet, og mor til fire viltre barn, og lille Liv, som ikke fikk leve.

  Hun er også forfatter av boka «Senabort. Den usynlige sorgen». Da hun ventet sitt femte barn, viste undersøkelser at barnet i magen var alvorlig sykt, og ikke ville kunne få et normalt liv. Plutselig måtte hun og mannen ta stilling til om barnet skulle få leve, eller om svangerskapet skulle avsluttes. Skulle de ta senabort? Gjennom historiene til syv kvinner som har opplevd senabort, og samtaler med helsepersonell, gir boka et unikt innblikk i et av vår tids mest tabubelagte temaer innenfor kvinnehelse.  Etter å selv ha opplevd senabort har forfatteren utviklet et brennende engasjement for abortsaken, og ønsker å bidra til en godt opplyst og kunnskapsbasert abortdebatt når en ny abortlov nå diskuteres.  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Signe Busch.  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/754050439966439  Boken: https://www.humanistforlag.no/boker/senabort-den-usynlige-sorgen-e-bok/  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 25 min
  Harald Hegstad om Den norske kirke fremover

  Harald Hegstad om Den norske kirke fremover

  Hvordan er det å være statskirke eller folkekirke i årene fremover? Hva må det jobbes med? Hvordan skal Den norke kirke håndtere den fortsatte overgangen fra statskirke til rimelig ordinært trossamfunn? Hva med finansieringsordningen, hvordan skal den være? Den norske kirke har kirkeinterne regler i Lovdata, er det problematisk?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med nyvalgt leder for Kirkerådet, Harald Hegstad. Professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelige høgskole.  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/3602350276761124  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 27 min
  Amina Selimovic om islamsk feministteologi, 22. juli, og et folkemord

  Amina Selimovic om islamsk feministteologi, 22. juli, og et folkemord

  Hvordan jobber vi i etterkant av terror, folkemord og drap? Hvordan håndterer vi det? Er det en kobling mellom 22. juli-terroren og folkemordet i Srebrenica? Hvordan kan det være relevant å ha et teologisk utgangspunkt i denne sammenhengen? Hva er egentlig muslimsk feministteologi?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Amina Selimovic, undervisningsrådgiver ved 22. juli-senteret.  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1028412904894327  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 27 min
  Kirstine Kærn om dansk humanisme og blasfemilov

  Kirstine Kærn om dansk humanisme og blasfemilov

  Hva er Humanistisk samfund i Danmark og hva driver de med? Hvor lykkes de og hvor er utfordringene? Hvordan skjedde det at Danmark nå har fått en ny blasfemilov? Hvordan er ståa for dansk humanisme?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Kirstine Kærn, forperson i Humanistisk Samfund.  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1545261052682115  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 23 min
  Claus Jervell fra Mannsutvalget om ståa for den norske mannen

  Claus Jervell fra Mannsutvalget om ståa for den norske mannen

  Hvordan er det egentlig å være mann i Norge i dag? Hva har Mannsutvalget funnet ut? Hvor trykker skoen og hva er ståa for den norske mannen? Utfordringer, muligheter, og i det hele tatt.  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Claus Jervell, leder for Mannsutvalget. Som nå har levert sin NOU.  Du finner NOUen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2024-8/id3035815/  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/7164095500379962/  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 24 min

Top Podcasts In Society & Culture

Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (sometimes)
Team Coco & Ted Danson, Woody Harrelson
This American Life
This American Life
Call It What It Is
iHeartPodcasts
Animal
The New York Times