24 episodes

Frokostkaffen er en samtaleserie hvor Christian Lomsdalen, leder for Human-Etisk Forbund, drikker kaffe og har en samtale med en eller flere personer om et tema som er interessant som humanist og religionsforsker. Samtalen gjennomføres live på Facebook, men blir gjort om til en podkast i ettertid. Tanken er at samtalene varer i opptil 30 minutter og kommer ut en gang i mellom i løpet av året.

Les mer om Human-Etisk Forbund på https://human.no og besøk podkasten på http://frokostkaffen.no.

Frokostkaffen med Christian Lomsdalen Christian Lomsdalen

  • Society & Culture

Frokostkaffen er en samtaleserie hvor Christian Lomsdalen, leder for Human-Etisk Forbund, drikker kaffe og har en samtale med en eller flere personer om et tema som er interessant som humanist og religionsforsker. Samtalen gjennomføres live på Facebook, men blir gjort om til en podkast i ettertid. Tanken er at samtalene varer i opptil 30 minutter og kommer ut en gang i mellom i løpet av året.

Les mer om Human-Etisk Forbund på https://human.no og besøk podkasten på http://frokostkaffen.no.

  DiaPatos med Sturla Stålsett

  DiaPatos med Sturla Stålsett

  Hvordan er følelser relevant for tros- og livssynsmøter? Hvilket fokus og formål kan det ha? Kan dialogen bli for fornuftsorientert?

  I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Sturla Stålsett, professor på MF vitenskapelige høyskole.

  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/225550219890234  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 20 min
  Endringer i livssynslandsskapet med Jens Kihl

  Endringer i livssynslandsskapet med Jens Kihl

  Hvem er minoriteter og hvem er majoriteter i det nye norske livssynslandskapet? Hva betyr det for hver enkelt av oss? Hva med mediene? Hva med for tros- og livssynssamfunnene? Hvordan kan det være dette med tap av privilegier for grupper som har vært vant til de lenge? Hvor mye trenger egentlig ikke-troende å kunne om trospraksiser? Hva må vi forstå?

  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Jens Kihl, kulturredaktør i Bergens Tidende.  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/580315327330536  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 28 min
  Anine Kierulf om ytringsfrihet, bokbrenning, og blasfemi

  Anine Kierulf om ytringsfrihet, bokbrenning, og blasfemi

  Hvor går grensene for ytringsfrihet? Hvordan kan vi forstå handlinger som ytringer sett opp i mot verbale ytringer? Hvordan kan vi tenke rundt bokbrenning som ytringsform slik vi ser det tidvis i dag? 

  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/6548675948493253  Stortingsdebatten som refereres finnes her og det er Odd Einar Dørum som kommer med utsagnet som siteres i episoden: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Odelstinget/2008-2009/090528/1/ - og Dørums uttalelse er på tidspunktet 19:04:46  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 24 min
  Terje Eid-Hviding og hvilken innflytelse vi har på egen begravelse

  Terje Eid-Hviding og hvilken innflytelse vi har på egen begravelse

  Hvordan kan man på en god måte formidle til de etterlatte hvordan begravelsen skal være og hva som skal skje med kroppen etter døden? Er det vanlig å bry seg nevneverdig om dette? Hva er viktig for folk

  Fonus begravelsesbyrå har laget tjenesten Mitt farvel og dette er en del av tema for denne frokostkaffen.  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Terje Eid-Hviding, daglig leder ved Fonus Begravelsesbyrå.  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/982611689775527  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 20 min
  Hjelpeapparatet, sosial kontroll, og lukkede religiøse samfunn

  Hjelpeapparatet, sosial kontroll, og lukkede religiøse samfunn

  Hvordan møte mennesker som forlater religiøse samfunn med ulik grad av sosial kontroll? Hva kan hjelpeapparatet om dette og hva trenger de å vite?

  Hjelpeapparatet etterlyser kunnskap og veiledning da det er mangel på kompetanse til å hjelpe mennesker som er i ferd med å forlate, eller har forlatt religiøse samfunn med ulik grad av sosial kontroll. Ann-Kristin Bondevik har sammen med Hjelpekilden vært med å lage en veileder for hjelpeapparatet med utgangspunkt i erfaringer utbrytere har gjort seg både når det kommer til vansker, hindringer og helsemessige konsekvenser, og når det kommer til møte med de som er ment å hjelpe. Som fastlege, Bup/Dps, politi, barnevern, krisesentre etc.

  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Ann-Kristin Bondevik.

  Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1915549378792264/

  Hjelpekilden: https://www.hjelpekilden.no/  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 29 min
  Norsk jul - en mangfoldig virkelighet

  Norsk jul - en mangfoldig virkelighet

  Hvordan feires jul i Norge? Hva inneholder julen? Hva sier symbolene og tradisjonene? Hvordan kan julen feires, markeres, eller gås forbi? Er det noen som "eier" julen?

  Disse spørsmålene kan ha mange forskjellige svar, alt etter som hvem den stilles til. Det som er sikkert at en dyptgående samtale om julen vil berøre historie og teologi, livssyn og tradisjon, men også identitet og mangfold. I det flerreligiøse Norge feires og markeres jul på forskjellige vis, med mangfoldige fortellinger om hvorfor nettopp slik feirer eller markeres høytiden.

  Første søndag i advent snakket muslimen, humanisten, og den kristne sammen om det som er en av de største markeringene gjennom året i Norge. I samtalen utforsket Elisabeth Thorsen, Christian Lomsdalen og Amina Sijecic Sleimovic sammen denne tradisjonen.   Dette skjedde på Litteraturhuset i Oslo foran publikum. Samtalen er tilgjengelig som video på YouTube. Den finner du her: https://youtu.be/YL-v-1LD8sI  Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no

  Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast

  Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian

  Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund  Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message

  • 1 hr 38 min

Top Podcasts In Society & Culture

Jennifer Welch and Angie “Pumps” Sullivan
This American Life
Michelle Obama
iHeartPodcasts
The Free Press
Glennon Doyle & Cadence13