6 episodes

I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

Denne podkastserien synligjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

Godt byråkratskjønn Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

  • Government

I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

Denne podkastserien synligjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Ingelin Killengreen og Knut Storberget – Lojalitet og god styring/ledelse (6:6)

  Ingelin Killengreen og Knut Storberget – Lojalitet og god styring/ledelse (6:6)

  Ingelin Killengreen, departementsråd i Justisdepartementet 1993-1995 og i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 2011-2013.

  Knut Storberget, justisminister 2005-2011 i Stoltenberg II-regjeringen.

  Programleder er Fridthjof Søgaard, strategidirektør i Forsvarsdepartementet (FD). Tidligere ekspedisjonssjef med ansvar for det fellesdepartementale Byråkratprogrammet.

  I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

  Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene inneholder en oversikt over syv sentrale plikter for embetsverket og omtaler regelverk som setter rammer for samspillet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Denne podkastserien synliggjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Les mer på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-ledelse-og-embetsverk/id2626841/

  • 26 min
  Aage Falkanger og Åslaug Haga – Lojalitet og åpenhet (5:6)

  Aage Falkanger og Åslaug Haga – Lojalitet og åpenhet (5:6)

  Aage Falkanger, Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet) 2014-2019.

  Åslaug Haga, kulturminister 1999-2000 i Bondevik I-regjeringen, samt kommunal- og regionalminister 2005-2007 og olje- og energiminister 2007-2008 i Stoltenberg II-regjeringen.

  Programleder er Fridthjof Søgaard, strategidirektør i Forsvarsdepartementet (FD). Tidligere ekspedisjonssjef med ansvar for det fellesdepartementale Byråkratprogrammet.

  I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

  Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene inneholder en oversikt over syv sentrale plikter for embetsverket og omtaler regelverk som setter rammer for samspillet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Denne podkastserien synliggjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Les mer på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-ledelse-og-embetsverk/id2626841

  • 29 min
  Svein Gjedrem og Siv Jensen – Lojalitet og partipolitisk nøytralitet(4:6)

  Svein Gjedrem og Siv Jensen – Lojalitet og partipolitisk nøytralitet(4:6)

  Svein Gjedrem, finansråd (departementsråd i Finansdepartementet) 1996-1998 og 2011-2015.

  Siv Jensen, finansminister 2013-2020 i Solberg-regjeringen.

  Programleder er Fridthjof Søgaard, strategidirektør i Forsvarsdepartementet (FD). Tidligere ekspedisjonssjef med ansvar for det fellesdepartementale Byråkratprogrammet.

  I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

  Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene inneholder en oversikt over syv sentrale plikter for embetsverket og omtaler regelverk som setter rammer for samspillet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Denne podkastserien synliggjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Les mer på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-ledelse-og-embetsverk/id2626841/

  • 26 min
  Sverre Diesen og Bård Vegar Solhjell – Lojalitet og faglighet/faglig uavhengighet (3:6)

  Sverre Diesen og Bård Vegar Solhjell – Lojalitet og faglighet/faglig uavhengighet (3:6)

  Sverre Diesen, general og forsvarssjef (herunder øverste militære rådgiver for forsvarsministeren) 2005-2009.

  Bård Vegar Solhjell, statssekretær ved Statsministerens kontor 2005-2007, kunnskapsminister 2007-2009 og miljøvernminister 2012-2013 – i Stoltenberg II-regjeringen.

  Programleder er Fridthjof Søgaard, strategidirektør i Forsvarsdepartementet (FD). Tidligere ekspedisjonssjef med ansvar for det fellesdepartementale Byråkratprogrammet.

  I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

  Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene inneholder en oversikt over syv sentrale plikter for embetsverket og omtaler regelverk som setter rammer for samspillet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Denne podkastserien synliggjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Les mer på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-ledelse-og-embetsverk/id2626841/

  • 28 min
  Sigbjørn Aanes og Eva Hildrum - Lojalitet og sannhet (2:6)

  Sigbjørn Aanes og Eva Hildrum - Lojalitet og sannhet (2:6)

  Sigbjørn Aanes, statssekretær ved Statsministerens kontor 2013-2019 i Solberg-regjeringen.

  Eva Hildrum, departementsråd i Samferdselsdepartementet 2006-2015.

  Programleder er Fridthjof Søgaard, strategidirektør i Forsvarsdepartementet (FD). Tidligere ekspedisjonssjef med ansvar for det fellesdepartementale Byråkratprogrammet.

  I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

  Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene inneholder en oversikt over syv sentrale plikter for embetsverket og omtaler regelverk som setter rammer for samspillet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Denne podkastserien synliggjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Les mer på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-ledelse-og-embetsverk/id2626841/

  • 25 min
  Tor Saglie og Anders Anundsen - Lojalitet og lovlighet (1:6)

  Tor Saglie og Anders Anundsen - Lojalitet og lovlighet (1:6)

  Tor Saglie, departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet 2003-2005 og i Justis- og beredskapsdepartementet 2012-2018.

  Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister 2013-2016 i Solberg-regjeringen.

  Programleder er Fridthjof Søgaard, strategidirektør i Forsvarsdepartementet (FD). Tidligere ekspedisjonssjef med ansvar for det fellesdepartementale Byråkratprogrammet.

  I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

  Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene inneholder en oversikt over syv sentrale plikter for embetsverket og omtaler regelverk som setter rammer for samspillet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Denne podkastserien synliggjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

  Les mer på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-ledelse-og-embetsverk/id2626841/

  • 28 min

Top Podcasts In Government

Sharon McMahon
Crooked Media
The Lawfare Institute
CBS News Radio
WORLD Radio
Prologue Projects

You Might Also Like

Aftenposten
Aftenposten
VG
Lyder Produksjoner & Acast
NRK
Adresseavisen