155 episodes

Kirändüs ja perimüs. Latsilõ ja suurilõ. Võro keelen.

Helüait - Kullõ õnnõ‪!‬ Võro Instituut

  • Society & Culture

Kirändüs ja perimüs. Latsilõ ja suurilõ. Võro keelen.

  Jänesse hällüpääväkuuk

  Jänesse hällüpääväkuuk

  Lugu jänesse hällüpääväkoogist oppas latsõlõ eläjänimmi, a ka tõisiga rehkendämist, ütenkuun olõmisõ mõnnu, hindä ja pidopäivi tähtsäspidämist. Jutu pand kirja Tiia Selli Pilti tsehkend Kersti Selli Lugi Kadri Ugur

  Sadu lask laulu. Milvi Panga luulõtuisi kogo

  Sadu lask laulu. Milvi Panga luulõtuisi kogo

  Luulõtaja Milvi Panga võrokeelitside luulõtuisi kogo “Sadu lask laulu” ilmus Helüaidan 2024. aasta mahlakuun, ku luulõtaja saa 79-aastadsõs. Timä edimäne kogu „Läämi kaemi!“ tull vällä 2005. aastal. Milvi Panga õdagupoolidsõ võru keelega luulõtuisin kaes elukogõmusõga kiränik latsi asjatamiisi päält ja pruuv näist arru saia, märk uma latsõpõlvõ pääle, viskas nalla kotussõnimmiga, lätt kaema, midä köögin […]

  • 17 min
  Võro kiil puutrin – kuis ja mille?

  Võro kiil puutrin – kuis ja mille?

  Jüvä Sullõv kõnõlõs uman Navi võro keelen, kuimuudu võro kiil om puutrihe pantu ja mille tuu tähtsä om. Sõnastu, massintõlgõ, kõnnõmassin ja kõik muu, minkast Sullõv kõnõlõs, om egäütele valla, kiä puutrit vai nutitelehvoni mõist pruuki. Pääle tuu saa Jüvä Sulõvi jutust mõttit, kuimuudu puutri võissi võro kiilt opada. Jüvä Sullõv om Võro Instituudi tiidrü […]

  • 22 min
  Kuis Umma Pito tetäs?

  Kuis Umma Pito tetäs?

  Teemi Võro Instituudi usse vallalõ ja uurimi Tigase Merikese käest, kuimuudu üte suure pido tegemine käü. Taad juttu sünnüs kullelda sis kah, ku kuvves Uma Pido joba maaha om peet – kõrraldamise kotsile kõneles Merike peris kasulikku juttu. Salvestedüs sai taa jutt urbekuu algusen, ku pidoni es jää inämb kolme kuud, küsüjä oll Uguri Kadri. […]

  • 15 min
  Kuis tetäs võro keele grammatikat?

  Kuis tetäs võro keele grammatikat?

  Plado Helen om Võro Instituudi tiidrü, kiä vidä iist võro keele grammatiga kokkopanekit. Kuimuudu tuu tüü käü ja kunas valmis saa? Ja midä Plado Helen muist asjust arvas? Heleniga ai juttu Uguri Kadri.

  • 15 min
  Raimond Kolk. Kimp luulõtuisi

  Raimond Kolk. Kimp luulõtuisi

  Kolga Raimond sündü 8. radokuu pääväl 1924 Sarun ja kuuli 1992 Stockholmin. Luulõtuisi nakas tä kirja pandma kooliaol ja suur osa noist omma võrukeelidse. Kolk esi om märknü, et timä jaos oll võru keelen luulõtaminõ häste loomulik ja uma. Timä luulõtuisi tsipakõnõ esivärki kiil om Harglõ kihlkunnast peri ja niisändsen vormin õigõ ja puhas. Luulõtusõ […]

  • 3 min

Top Podcasts In Society & Culture

Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (sometimes)
Team Coco & Ted Danson, Woody Harrelson
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
This American Life
This American Life
Come by Chance
CBC
Fail Better with David Duchovny
Lemonada Media
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network