143 episodes

Kirändüs ja perimüs. Latsilõ ja suurilõ. Võro keelen.

Helüait - Kullõ õnnõ‪!‬ Võro Instituut

  • Society & Culture

Kirändüs ja perimüs. Latsilõ ja suurilõ. Võro keelen.

  Kristel Vihman „Ekekuu“

  Kristel Vihman „Ekekuu“

  Kristel Vihmani kirotõt lumja muinasjutt „Ekekuu“ (2022) kõnõlõs naarahtusõ väest ja ilost. Raamadu perädü ilosa pildi om tsehkendänü Belliisi Seenemaa. Võro kiilde avidi raamadu panda Aili Sikk ja Jüvä Sullõv, võrokiilset muinasjuttu lugõ Karel Käos (2022). Kaasõpilt: Belliisi Seenemaa.

  • 4 min
  Kadri Kangro: Sotsiaalnõ kapital tege maaelo mõnusas

  Kadri Kangro: Sotsiaalnõ kapital tege maaelo mõnusas

  Lõunõeestikeelitside tiidüsjuttõ sarja vahtsõ võrokeelitse loengu kõnõlõs Talna Ülikooli ütsikunnatiidüisi instituudi doktorant, Tarto Ülikooli ütiskunnatiidüisi instituudi külälislektri ja sotsiaalse innovatsiooni entusiast Kadri Kangro. Tä näütäs, kuis omma köüdetü sotsiaalnõ kapital ja maaelo ja saami teedä, miä om sotsiaalnõ innovatsiuun. Sotsiaalsõst kapitalist ja kogokundlikkusõst kõnõlõs ka Kadri Kangro veet eestikeeline karmanihelü-kõnõlus eksperte Merle Linno ja Aet […]

  • 21 min
  Kaie Nõlvak: Söögi peräst pühä pedämäldä ei jää

  Kaie Nõlvak: Söögi peräst pühä pedämäldä ei jää

  Helüaida 40. märgotus (15.12.2022). 2022. aasta viimädsen märgotusõn kõnõlõs Mõnistõ kandist peri Nõlvaku Kaie tuust, kuis söögitegemine ja pühhi pidämine omma aoga muutunu. Ku aig esi jälleki muutus, tulõ mõtõlda, kuis hakkama saia. „Nii hädälitse ja mudsulda mi viil ei olõ, et hääd süüki tetä ei mõista, ku kõkõ kallimbat kraami poodist osta ei talda,“ […]

  • 7 min
  Pulga Jaani jutt Varstust

  Pulga Jaani jutt Varstust

  Võro muusiga- ja kirämehe Pulga Jaani 75. sünnüpääväs (27.11.2022) avaldas Helüait mälestüisiluu „Varstu”, miä kõnõlõs timä kodoalõvikust. Uma Lehen ilmu jutt järejutuna 2021. aastal, Helüaida jaos lugi autor esi luu sisse 15. märtekuul 2022. aastal. Foto: Rahmani Jan.

  • 19 min
  Tuul Sepp „Lättehoitja“

  Tuul Sepp „Lättehoitja“

  Tuul Sepä „Lättehoitja“ (eesti keeli „Allikahaldjas”, Varrak 2019) om fantaasiaraamat, mink tegeläse ja johtumisõ peräkõrd ei olõki nii uskmalda ja ulmõlidsõ. Lätte omma mi rahvajutõn suurõ tähendüsega. Päätegeläisi Hõpõ ja Kaarna abiga saa kullõja tutvas Unõhtusõmaailma hingeliisiga: Suurõ Tõllu, Halltõbõ, Puugi, Essütäjä, Kaonäksi, dinosauruisi ja neandõrtaallaisiga ni viil pallodõ tõisiga. Raamadu pand võro kiilde Kalla […]

  Piret Raud „Kuningatütär Luluu ja herr Kere“

  Piret Raud „Kuningatütär Luluu ja herr Kere“

  Piret Raua „Kunigatütär Luluu ja herr Kere“ (Tänapäev 2011) om kinnihoitja raamat, miä kõnõlõs ütest suurõst salahusõst kuningalossin ni tuust, kuis kunagi ei olõ ilda andis pallõlda ja parõmbahe tetä. Raamadu panni võro kiilde Marve Abel, Maarika Alvela, Helle Ehasalu, Mariko Faster, Lea Hallap, Evely Haug, Heili Helmoja, Urve Ilves, Pille Kaarsalu, Jana Kammer, Linda […]

  • 4 hr 15 min

Top Podcasts In Society & Culture

Jennifer Welch and Angie “Pumps” Sullivan
Michelle Obama
Kelly Ripa
iHeartPodcasts
iHeartPodcasts
This American Life