56 min

Henri Matisse ภาพ The Dance ในตำนาน กับงานอิทธิพลพื้นเมืองจากยุคล่าอาณานิคม | Arttrovert EP140 Salmon Podcast

    • Society & Culture

ขอต้อนรับนายจุฬที่เพิ่งกลับจากการไปดูงานศิลป์ที่ญี่ปุ่น หนึ่งในงานที่จุฬไปเดินดูแล้วประทับใจก็คือนิทรรศการ Henri Matisse - Form in Freedom ซึ่งจัดขึ้นใน The Nation Art Center Tokyo ในช่วงที่ผ่านมา และชอบมากจนต้องซื้อของที่ระลึกจากงานนี้มาฝากเพื่อนในทีมกันแบบรัวๆ
Arttrovert อีพีนี้ ชวนฟังจุฬเล่าถึงเรื่องราวของ Henri Matisse (อ็องรี มาติส) ศิลปินชาวฝรั่งเศสที่เริ่มต้นเส้นทางชีวิตจากนักเรียนกฎหมาย ไปเป็นศิลปินที่วาดรูปเพื่อหาเลี้ยงชีพผ่านงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ได้รับอิทธิพลจาก Impressionism ไปสู่ Fauvism จนเกิดเป็นภาพ The Dance (1910) ที่เราคุ้นเคยกัน

#SalmonPodcast #SalmonLAB #SalmonHouse #Arttrovert #เรื่องศิลปะน่าสนใจ #Podcast #พอดแคสต์ #พอดคาสต์ 
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ขอต้อนรับนายจุฬที่เพิ่งกลับจากการไปดูงานศิลป์ที่ญี่ปุ่น หนึ่งในงานที่จุฬไปเดินดูแล้วประทับใจก็คือนิทรรศการ Henri Matisse - Form in Freedom ซึ่งจัดขึ้นใน The Nation Art Center Tokyo ในช่วงที่ผ่านมา และชอบมากจนต้องซื้อของที่ระลึกจากงานนี้มาฝากเพื่อนในทีมกันแบบรัวๆ
Arttrovert อีพีนี้ ชวนฟังจุฬเล่าถึงเรื่องราวของ Henri Matisse (อ็องรี มาติส) ศิลปินชาวฝรั่งเศสที่เริ่มต้นเส้นทางชีวิตจากนักเรียนกฎหมาย ไปเป็นศิลปินที่วาดรูปเพื่อหาเลี้ยงชีพผ่านงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ได้รับอิทธิพลจาก Impressionism ไปสู่ Fauvism จนเกิดเป็นภาพ The Dance (1910) ที่เราคุ้นเคยกัน

#SalmonPodcast #SalmonLAB #SalmonHouse #Arttrovert #เรื่องศิลปะน่าสนใจ #Podcast #พอดแคสต์ #พอดคาสต์ 
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

56 min

Top Podcasts In Society & Culture

Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (sometimes)
Team Coco & Ted Danson, Woody Harrelson
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
This American Life
This American Life
Come by Chance
CBC
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
Fail Better with David Duchovny
Lemonada Media