34 episodes

Áldás Békesség! Isten hozott az oldalon! Bokányi Zsolt vagyok a Vörösmarty Rádió műsorvezetője. Ezen a felületen is szeretném megosztani veletek, a rádióban 2015 óta futó magazinműsorom különböző adásait, amikben Somogyi László és Agyagási István lelkipásztorokkal beszélgettünk az Ige fényében! Ha úgy érzed a műsorok meghallgatása segíthetne vagy építhetne másokat is, esetleg egyszerűen csak érdekesnek gondolod, osszad és vidd a hírét a podcast felületnek! Ezzel is Urunkat dícsérve és magasztalva, róla téve bizonyságot a világ előtt!
Rólam: www.bokamusic.hu/a-presbiter

HITÉPÍTŐ BESZÉLGETÉSEK - REFORMÁTUS GONDOLATOK Bokányi Zsolt

  • Christianity

Áldás Békesség! Isten hozott az oldalon! Bokányi Zsolt vagyok a Vörösmarty Rádió műsorvezetője. Ezen a felületen is szeretném megosztani veletek, a rádióban 2015 óta futó magazinműsorom különböző adásait, amikben Somogyi László és Agyagási István lelkipásztorokkal beszélgettünk az Ige fényében! Ha úgy érzed a műsorok meghallgatása segíthetne vagy építhetne másokat is, esetleg egyszerűen csak érdekesnek gondolod, osszad és vidd a hírét a podcast felületnek! Ezzel is Urunkat dícsérve és magasztalva, róla téve bizonyságot a világ előtt!
Rólam: www.bokamusic.hu/a-presbiter

  A KERESZTÉNY KÖRNYEZETVÉDŐ!

  A KERESZTÉNY KÖRNYEZETVÉDŐ!

  Környezetvédelem és a Kereszténység? Hogy jön össze ez a kettő?
  Ha komolyabban belegondolunk, a teremtett világunk védelme tulajdonképpen keresztény kötelességünk. Hiszen ajándékba kaptuk ezt a Földet és annak javait…DE!   "APOKRIF" PARÓDIA  Urunk elérkezvén az Olajfa-csúcsra,

  így szólt szerettihez, indítván az útra:

  - Menjetek kedvesek, mondjátok, mit mondtam,

  azt, amit mértékül életcélul vontam.  Eldobált zacskókat szedjétek majd össze,

  aki nem ezt teszi, olyan lesz, mint „Böszme”.

  Világítsatok majd nem szívvel, de a LED-el.

  Ez lesz takarékos, tedd ezt nagyobb kedvvel.  Szemetet gyűjtsetek, kímélvén az erdőt.

  Fontos ez lesz, nem, hogy gyűjtni a tekergőt.

  Ha elvesznek sokan? Hát csak hull férgese,

  hisz a kegyes szöveg úgyis csak szép mese.  Legyen rendben minden, épület és templom.

  Szelektív kukába tedd, ami csak lim-lom.

  Ragyogjon a környék, legyen rend és béke.

  Festett templompadok lesznek ügyed éke.  Ami a szívekben történik? Az ráér.

  Feleljen mindenki csupán csak magáért.

  A kusza lelkek meg, ha veszni akarnak?

  Te csak gyűjtsd a lomot, a nép meg apadhat.  Egy a fontos dolog: zöldüljön a tájék.

  Jaj, nehogy a Földünk melegebbé váljék.

  És, ha visszajövök? Kisöpörve légyen

  a parókia udvar! Ne érjen ám szégyen!  A megtérés dolgát hagyjátok csak arra,

  aki éppen betér a templom udvarra.

  Ha pedig kérdezi örökélet dolgát,

  küldd a harangozót, vagy az egyház-szolgát.  Kergesse el gyorsan. Minek problémázik?

  tetőt javítni kell nekünk, mert beázik.

  Szeretnénk ezzel is dicsérni az Urat,

  hiszen azt értettük, így mutatott utat.  Megmentett természet. Mily dicső küldetés,

  amikor harsogó zölden kel a vetés.

  Ami meg a romlott emberszívek dolga?

  „Tiszteletes” vagyok, nem holmi rongy szolga!  Tényleg így hagyta ránk Urunk a küldetést?

  Nem az embermentést? És nem a zöld vetést!

  Jó a fülünk, szívünk, hogy halljuk, mint Ő mond?

  Ha ez nem így volna, biz az ám a nagy gond!  Kádárta, 2019. július 30.

  Agyagási István

  • 37 min
  AZ "UTOLSÓ IDŐK" JELEIT LÁTJUK? „… e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?” (Lukács. 12:56/b)

  AZ "UTOLSÓ IDŐK" JELEIT LÁTJUK? „… e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?” (Lukács. 12:56/b)

  Mostani műsorunkban megpróbálunk nagyon is „időszerűek” lenni. Bár azt is meg kell mondjuk, hogy amikor a Szentírás bármely igéjéről, tanításáról beszélgetünk, az is mind „időszerű”. Hiszen Isten szava ma is és a számunkra is mindig aktuális. Most azonban az ad különös aktualitást a mai témánknak, hogy az ú.n. „KORONAVÍRUS” ügy szinte már az egész világot érinti (és nem csupán hír-értékben…). Sokan, sok minden elmondtak már erről. Nem is valamiféle egészségügyi, higiénés tanácsadásba kívánunk kezdeni. Hanem? A keresztyén ember szemszögéből kívánunk beszélgetni egy olyan jelenségről, amely mindenképpen igei tartalmú és üzenetű megszólalásra késztet bennünket. Ehhez Jézus szavait hívjuk segítségül. Ő tanít a végső dolgokról úgy, hogy arra érdemes és szükséges figyelnünk.

  • 30 min
  HAZÁNK, KERESZTÉNY(?) EURÓPA - Somogyi László lelkipásztorral beszélgettünk.

  HAZÁNK, KERESZTÉNY(?) EURÓPA - Somogyi László lelkipásztorral beszélgettünk.

  „Az európai ember gyenge és kiszolgáltatott”

  A magyarok számára Isten parancsa a helytállás – nyilatkozta Márfi Gyula veszprémi érsek.

  Az európai ember gyenge és kiszolgáltatott. A legnagyobb probléma ma az, hogy „Európában és elsősorban annak nyugati felén vallási és szellemi értelemben légüres tér alakult ki.” Ez a kialakult vákuum most pedig nagy erővel szívja be az iszlámot.

  Európában egyre gyakoribbak a szélsőséges keresztényellenes megnyilvánulások, mint például a karácsonyfák és ünnepek visszaszorítása, vagy a keresztek eltüntetése. Veszprém érseke ezt nevetségesnek tartja, hiszen a muszlimok is tisztelik Jézust, elismerik szűzi fogantatását, prófétának tekintik és megünneplik mennybemenetelét.

  Az egységes Európa megálmodói (Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi) mind hívő keresztények voltak, és egy erős keresztény Európát akartak. Később az erőszakos szekularizáció, az ultraliberális szemlélet ezt a tervet megszüntette. A hit elhagyásával „gyengévé és kiszolgáltatottá tette magát az európai ember” – jelzi Márfi Gyula. Egyes kutatások szerint a muzulmánok szent háborúja eddig 64 millió kereszténnyel végzett. „És még soha semmiért nem kért bocsánatot.”

  Mohamed más identitással tűnik fel Mekkában, majd más identitással Medinában, az előbbiben próféta és Allah küldötte, az utóbbiban pedig hadvezér. Ezért van az, hogy „az iszlám vallásban tapasztalható istenképváltozás az irgalmas Allahtól a bosszúálló Allah felé halad. A keresztényeknél ez másképpen van: az ószövetségi bosszúálló Isten helyett az irgalmas Isten jelenik már meg az Újszövetségben.

  A jelenlegi migrációs válság legnagyobb problémája az, hogy „a muszlimok akarnak integrálni bennünket, végső soron uralni akarják az egész világot.” Minden országban, ahol a muzulmánok többségbe kerültek idővel megszűnt és megszűnik a kereszténység. Márfi Gyula érsek szerint a keresztény Európa megszűnik. „Száz év alatt? Ötszáz év alatt? Csak ez a kérdés.”

  A Szentatya még hisz abban, hogy a szeretet erejével meg lehet téríteni a muzulmánokat. Elfelejti viszont azt a tényt, hogy a kereszténységre áttérő muzulmánokat saját környezetük öli meg. Isten parancsa a magyarok számára ebben a történelmi kataklizmában: a helytállás.

  Kötelességünk megőrizni magyarságunkat és kereszténységünket, hiszen a migrációnak nem okai, hanem céljai vannak: „Európában jelenleg mindenki azt hisz, amit akar, és általában senki nem hisz semmit. Ez ideális terep az iszlám számára, hogy bejöjjön.” – jelzi a veszprémi érsek. Igaz, hogy Jézus azt mondta: legyetek szelídek, mint a galambok, viszont olyasmit nem mondott, hogy hívjátok be a ragadozó madarakat a galambok közé.

  Végül is, az iszlám csak eszköz a nagypolitikai játszmában. A világ nagyrészét irányító politikai-pénzügyi körök gyenge és kiszolgáltatott Európát akarnak létrehozni, és az európai liberálisok is ebbe a folyamatba integrálódnak be – nyilatkozta a Magyar Demokratának a veszprémi érsek.

  Márfi Gyula érsek gondolatai olasz nyelven is megjelentek. Itt olvasható.

  • 38 min
  AZ ADVENT - HARMADIK RÉSZ

  AZ ADVENT - HARMADIK RÉSZ

  „Bizony, hamar eljövök." Ámen. Jöjj, Uram Jézus! (Jel 22,20)

  A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetelére utal.

  Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt tudós református lelkész és irodalomtörténész ezt írja: A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, eljövetele van: midőn testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, és midőn eljő az utolsó ítéletre.

  Advent idején jó ezeken elgondolkodnunk. Az első megtörtént, minden Jézus eljöveteléről szóló ígéret pontosan beteljesedett karácsonykor. Jézus elvégezte a megváltás munkáját, és megígérte, hogy visszajön majd ítéletre.

  Egy ember szívébe akkor száll be ő, amikor az illető rádöbben, hogy gyakorlatilag Jézus nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar tovább így maradni, s átadja az uralmat élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a múltjára, rábízza a jövőjét, s neki akar engedelmeskedni a jelenben.

  Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van módunk arra, hogy Jézussal összekössük az életünket. Ha ez megtörtént, magához vesz a mennyei dicsőségbe, ha azonban ez az óra nélküle, a benne való hit nélkül ér, az örök kárhozat következik.

  És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy egyszer hirtelen megjelenik majd a mi Urunk ítélni élőket és holtakat, véget ér a történelem mostani szakasza, s elkezdődik egy új világ, aminek már nem lesz vége.

  Jó, ha meghányjuk-vetjük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől kérünk világosságot, hogy tisztán lássunk, és idejében rendezzük, amit kell.

  • 30 min
  AZ ADVENT MÁSODIK RÉSZ - SOMOGYI LÁSZLÓ LELKIPÁSZTORRAL

  AZ ADVENT MÁSODIK RÉSZ - SOMOGYI LÁSZLÓ LELKIPÁSZTORRAL

  Nyiraty Gábor

  Adventi várakozás

  Emlékszem, még gyermek voltam,
  amikor az első gyertyát meggyújtottam
  a koszorún, melyet Anyám készített,
  s már akkor átjárta szívemet
  a hit, a remény, az öröm és a szeretet,
  s azóta is így várom a legszebb ünnepet,
  a Karácsonyt, s minden advent vasárnapon
  eggyel több gyertya fénye ragyog
  a koszorún, melyet most is Anyám készített,
  s szívével és lelkével díszített.

  • 31 min
  AZ ADVENT - SOMOGYI LÁSZLÓ LELKIPÁSZTORRAL

  AZ ADVENT - SOMOGYI LÁSZLÓ LELKIPÁSZTORRAL

  Az advent valódi jelentése – a nyugalom, az elmélkedés, az adakozás és megnyugvás időszaka. Az advent a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. A legtöbb ember számára ez a rohanás, az ajándékok beszerzésének, a takarítás, a kalácssütés és a készülődés időszaka. Nem szabad megfeledkeznünk azonban az advent valódi, fő küldetéséről.  Az advent szó latin eredetű. Az "adventus" jelentése "eljövetel"  és a Megváltó eljövetelére utal. Advent tehát a keresztények számára a Megváltó eljövetelére levő várakozás jegyében és a karácsonyra történő lelki felkészülés jegyében telik. Korábban advent alatt szokás volt böjtöt tartani, miután karácsony estéjén naplemente után kezdődött az ünnepi karácsonyi időszak.

  • 38 min

Top Podcasts In Christianity