218 episodes

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

นิทานชาด‪ก‬ 072

  • Kids & Family
  • 1.0 • 1 Rating

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

  สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ชาดกว่าด้วย ให้ทุกช์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

  สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ชาดกว่าด้วย ให้ทุกช์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

  สาลิยชาดก  หมอผู้โชคร้าย  ชาดกว่าด้วย  ให้ทุกช์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

  • 12 min
  จัมมสาฏกชาดก ชาดกว่าด้วย นักบวชไหว้แพะ

  จัมมสาฏกชาดก ชาดกว่าด้วย นักบวชไหว้แพะ

  จัมมสาฏกชาดก ชาดกว่าด้วย นักบวชไหว้แพะ

  • 13 min
  คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ชอบโอ่อวด

  คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ชอบโอ่อวด

  คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ชอบโอ่อวด

  • 13 min
  ชาตาชาดก ชาดกว่าด้วย ภรรยา ๗ แบบ

  ชาตาชาดก ชาดกว่าด้วย ภรรยา ๗ แบบ

  ชาตาชาดก  ชาดกว่าด้วย ภรรยา ๗ แบบ

  • 12 min
  สัพพทาฐิชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้

  สัพพทาฐิชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้

  สัพพทาฐิชาดก  ชาดกว่าด้วย  ผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้

  • 13 min
  สุขวิหารีชาดก ชาดกว่าด้วย สุขอันเกิดจากบรรพชา

  สุขวิหารีชาดก ชาดกว่าด้วย สุขอันเกิดจากบรรพชา

  สุขวิหารีชาดก  ชาดกว่าด้วย  สุขอันเกิดจากบรรพชา

  • 13 min

Customer Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Kids & Family

Listeners Also Subscribed To