14 episodes

Podcast Instytutu Tertio Millennio którego zadaniem jest obserwacja współczesnych zmian społecznych i ich konsekwencji, w szczególności kulturalnych i politycznych. Nasi redaktorzy analizują i opisują rzeczywistość za pośrednictwem debaty w takich dziedzinach jak ekonomia, polityka, antropologia, historia , w oparciu o wartości proponowane przez KNS.

ITM Światła Miasta ITM Światła Miasta

  • Society & Culture

Podcast Instytutu Tertio Millennio którego zadaniem jest obserwacja współczesnych zmian społecznych i ich konsekwencji, w szczególności kulturalnych i politycznych. Nasi redaktorzy analizują i opisują rzeczywistość za pośrednictwem debaty w takich dziedzinach jak ekonomia, polityka, antropologia, historia , w oparciu o wartości proponowane przez KNS.

  Ilu właściwie było tych Trzech Króli? O uroczystości Objawienia Pańskiego

  Ilu właściwie było tych Trzech Króli? O uroczystości Objawienia Pańskiego

  Niewiele osób wie, że uroczystość Objawienia Pańskiego pierwotnie obchodzono na pamiątkę Bożego Narodzenia – to drugie święto wyodrębniło się dopiero pod koniec IV w. Boże Narodzenie jest świętem Bożego Ojcostwa – Ojca, który z miłości do człowieka posyła na ziemię Syna, aby dokonał dzieła Zbawienia. Pokłon aniołów, którzy byli pierwsi przy żłóbku, symbolizuje hołd składany przez sferę niebiańską. Pokłon pasterzy oznacza tych z Narodu Wybranego, którzy oczekiwali na Mesjasza i byli w stanie go rozpoznać w ludzkiej Osobie. Dla nas jednak najważniejszy powinien być pokłon Trzech Króli, którzy symbolizują świat pogan – tych spoza Izraelitów, którzy rozpoznając znaki Boga w świecie, podążyli za danymi przez Niego znakami.

  W pierwszym po Nowym Roku podcaście, będącym zarazem przygotowaniem do świętowania uroczystości Trzech Króli, poruszyliśmy kwestie biblijne, historyczne i liturgiczne – próbując przeanalizować temat od czasów Starego Testamentu aż do współczesności.

  • 41 min
  Kulejąca edukacja. Czego naprawdę potrzebuje polska szkoła?

  Kulejąca edukacja. Czego naprawdę potrzebuje polska szkoła?

  Przez ostatnie 20 lat w polskiej szkole realizowano trzy różne modele nauczania, a za zmianami politycznymi idą zapowiedzi kolejnych reform. Krytycy szkolnictwa dowodzą, że szkoła zarzuca dzieci niepotrzebną wiedzą i traumatyzuje je testowaniem, że jest zacofana i nie wykorzystuje potencjału nowych technologii. Powszechna edukacja ma jednak przede wszystkim na celu wykształcenie obywatela – warto więc zadać sobie pytanie, jaki ten obywatel ma być. Czy szkoła powinna zrezygnować ze sprawdzianów i prac domowych? Jak wypada polska szkoła na tle reszty Europy?

  Na te i inne pytania odpowiedzą Maria Ciostek w rozmowie z Piotrem Pietrygą.

  • 1 hr 1 min
  Prof. Russell Hittinger: Do we owe each other anything?

  Prof. Russell Hittinger: Do we owe each other anything?

  Idea solidarności społecznej kiedyś oznaczała prawne zobowiązanie do spłacania długów krewnych. Dzisiaj jednak ona zależy tylko od naszej dobrej lub złej woli.  Państwowe programy socjalne budzą wiele kontrowersji i dyskusji. Społeczeństwo jest coraz bardziej rozwarstwione i często tracimy z oczu osoby spoza naszej bańki ekonomicznej. Czy pomoc jest obowiązkiem? Co łączy nas z ludźmi, których nigdy nie widzieliśmy na oczy? Kiedy działalność charytatywna jest szkodliwa?

  Na te i inne pytania odpowie Prof. Russell Hittinger w rozmowie z Marią Ciostek

  • 56 min
  Dr Paweł Grabowski: Umierać po ludzku. O śmierci i nadziei w hospicjum

  Dr Paweł Grabowski: Umierać po ludzku. O śmierci i nadziei w hospicjum

  Hospicjum kojarzy się z „umieralnią”, a końcowa faza życia z beznadziejnym cierpieniem, na które nie ma lekarstwa. Opieka paliatywna jest słabo finansowana na tle innych gałęzi medycyny. Na mapie terenów wiejskich pojawiają się białe plamy obszarów, na których pomoc nie dociera do śmiertelnie chorych. Okazuje się, że dobra opieka paliatywna może wiele zmienić w ostatnich stadiach choroby pod każdym względem – fizycznym, psychicznym i duchowym. Musi jednak objąć nie tylko pacjenta, ale także jego rodzinę. Czy relacje z lekarzem wpływają  na skuteczność lekarstw? Czy dopuszczalne jest skrócenie komuś cierpień? Czy mówić dzieciom, że ich bliscy niedługo umrą? 

  Na te i inne pytania odpowie dr Paweł Grabowski w rozmowie z Marią Ciostek

  • 56 min
  Prof. Mary Eberstadt: The sexual revolution and human happiness

  Prof. Mary Eberstadt: The sexual revolution and human happiness

  Postępująca od lat 60 rewolucja seksualna na stałe zmieniła obyczajowość społeczną. Pigułka antykoncepcyjna w błyskawicznym tempie doprowadziła do odejścia od wcześniejszej etyki seksualnej, a przez to do zmiany wzorca związków. Dla wielu ludzi rewolucja seksualna stała się symbolem nowoczesności, wolności oraz  wyzwolenia z przestarzałych, opresyjnych reguł, patriarchatu i ograniczania praw jednostki. Z perspektywy ponad pół wieku dzielących nas od początku tego procesu można zbadać realne skutki tych zmian. Jaki jest związek między pigułką antykoncepcyjną a aborcją na życzenie? Czemu portale randkowe utrudniają wchodzenie w stałe związki? Jak zmienił się poziom szczęścia kobiet na przestrzeni ostatnich lat? Co dla zwykłego człowieka oznacza wyzwolenie seksualne?

  Na te i inne pytania odpowie prof. Mary Eberstadt w rozmowie z Marią Ciostek

  • 58 min
  Prof. Nicholas Eberstadt: Extinction or overpopulation - what is happening to humanity?

  Prof. Nicholas Eberstadt: Extinction or overpopulation - what is happening to humanity?

  Współczesny świat stoi wobec zdumiewających zmian demograficznych – z jednej strony światowa populacja osiągnęła nieznane wcześniej rozmiary, z drugiej zaś w wielu krajach wskaźnik urodzeń dramatycznie szybko spada poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Jedni boją się, że w wyniku przeludnienia zabraknie nam jedzenia lub zasobów naturalnych. Innych przeraża powolne wymieranie narodów i wizja społeczeństwa, w którym nie ma kto pomóc osobom starszym. Jedno jest pewne – zmiany demograficzne przekładają się na nowy obraz rodziny i stosunków społecznych. Który kraj wprowadził skuteczną politykę prorodzinną? Jak samotność wpływa na rynek pracy? Czy państwo może nas zmusić do posiadania dzieci?

  Na te i inne pytania odpowie prof. Nicholas Eberstadt w rozmowie z Marią Ciostek

  Prof. Nicholas Eberstadt: Extinction or overpopulation - what is happening to humanity?

  The modern world is facing astonishing demographic changes - on the one hand, the world population has reached previously unknown proportions, while on the other hand, in many countries the birth rate is falling dramatically below replacement level. Some fear that we will run out of food or natural resources as a result of overpopulation. Others are horrified by the slow extinction of nations and the vision of a society with no one to help the elderly. One thing is certain - demographic changes are translating into a new picture of family and social relations. Which country has implemented effective family-friendly policies? How does loneliness affect the labor market? Can the state force us to have children?

  These and other questions will be answered by Professor Nicholas Eberstadt in a conversation with Maria Ciostek

  • 55 min

Top Podcasts In Society & Culture

This American Life
iHeartPodcasts
Nick Viall
New York Times Opinion
Vox Media Podcast Network
Chris Williamson