111 episodes

Sme spoločenstvo ľudí, ktorí vo svojej nedokonalosti zažívajú premieňajúcu moc Ježiša Krista. Preto chceme ako súčasť všeobecnej Cirkvi: uctievať Boha, prejavovať lásku ľuďom, zvestovať Krista, rozvíjať sa a prispievať ku kvalite života. Viac informácii nájdete na www.cbtt.sk

Kázne zboru CB Trnava Cirkev bratská v Trnave

  • Religion & Spirituality

Sme spoločenstvo ľudí, ktorí vo svojej nedokonalosti zažívajú premieňajúcu moc Ježiša Krista. Preto chceme ako súčasť všeobecnej Cirkvi: uctievať Boha, prejavovať lásku ľuďom, zvestovať Krista, rozvíjať sa a prispievať ku kvalite života. Viac informácii nájdete na www.cbtt.sk

  Pokojná duša (Adventná púť)

  Pokojná duša (Adventná púť)

  Žalmy 131
  káže Marek Tomašovič

  Paradoxom komerčných Vianoc je, že „sviatkom pokoja“ predchádza jedno z najnepokojnejších období roka. Mať v dnešnej dobe pokojné Vianoce je ako keby sme sa snažili meditovať na centrifúge na Jarmoku. Je vôbec teda možné v takomto kolotoči prežívať vo svojom vnútri – vo svojej duši, v našom srdci – je tam možné nájsť pokoj? Dá sa to? Alebo by sme sa mali jednoducho zmieriť s tým, že sme prišli o tzv. „sviatky pokoja“? Kráľ Dávid nám v Žalme 131 ukazuje cestu ku pokoju pre našu dušu.

  • 32 min
  Advent sa zas priblížil (Adventná púť)

  Advent sa zas priblížil (Adventná púť)

  Žalmy 130
  káže Marek Tomašovič

  Tento Advent budeme všetci pútnikmi – ale kam putujeme? Niektorí sa uspokoja s pár dňami voľna, s novými hračkami, možno s fajn lyžovačkou niekde uprostred. Ale bude nám to stačiť? Uspokojíme sa s tým? Čo čakáme, že nás čaká na konci Adventu, na vrchole Vianoc? Prijmime pozvanie Pútnika zo Žalmu 130 a čakajme spoločne na Boha, u ktorého je odpustenie, milosť a plné vykúpenie, ako pre nás, tak aj pre celý svet.

  • 31 min
  Blízke utrpenie a ešte bližší Kráľ (Nezaradené)

  Blízke utrpenie a ešte bližší Kráľ (Nezaradené)

  Žalmy 10
  káže Miroslav Balala

  Prečo sa zdá, že Boh je ďaleko, keď trpíme?
  To je otázka, ktorá sa nesie Žalmom 10. Nie je to však len úprimné volanie v trápení, ale prináša perspektívu pre tých z nás, ktorí sú zmietaní vlnami utrpenia.

  Dávid v Žalme vyjadruje svoju nádej. Verí, že Boh je blízky kráľ a že prinesie záchranu
  a východisko z utrpenia.

  Verí, že Boh vidí trápenie a žiaľ a berie to do svojich rúk.

  • 33 min
  Pominuteľný majetok pre večný život (Nezaradené)

  Pominuteľný majetok pre večný život (Nezaradené)

  Evanjelium podľa Lukáša 16:1-13
  káže Šimon Evin

  Ježiš nadväzuje na podobenstvá o stratenej minci, ovci a synovi, v ktorých ukázal, ako Bohu záleží na záchrane hriešnikov pre večnosť. V dnešnom texte nás vyzýva osvojiť si tento Boží postoj a prakticky ho prejavovať nakladaním s majetkom.
  Pomocou podobenstva o nepoctivom správcovi nás Ježiš učí využívať svoj dočasný majetok a krátky čas na tomto svete na získavanie priateľov pre večný život – na misiu a učeníctvo a starostlivosť o cirkev. Upozorňuje nás na princíp, že všetok náš majetok je skutočne Boží a my sme len správcovia s úlohou múdro ho využívať.

  • 31 min
  Ambasádori v uctievaní Božieho mena (Nezaradené)

  Ambasádori v uctievaní Božieho mena (Nezaradené)

  Žalmy 8
  káže Dominik Svitel

  8. žalm je spievaný Genesis. Boh myslí na človeka lebo človek je stvorený na proklamovanie Božieho vznešeného mena.

  • 28 min
  Vytrvalosť, ktorá je dôkazom viery (Nezaradené)

  Vytrvalosť, ktorá je dôkazom viery (Nezaradené)

  Józia 14:6-15
  káže Ján Henžel

  Odvaha, ktorá vyplýva z viery; pevnosť z trpezlivosti; sila z odložených túžob a odmena zo splnených sľubov.

  • 30 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
Tara-Leigh Cobble
Ascension
Joel Osteen, SiriusXM
Girls Gone Bible
BibleProject Podcast