140 episodes

Sme spoločenstvo ľudí, ktorí vo svojej nedokonalosti zažívajú premieňajúcu moc Ježiša Krista. Preto chceme ako súčasť všeobecnej Cirkvi: uctievať Boha, prejavovať lásku ľuďom, zvestovať Krista, rozvíjať sa a prispievať ku kvalite života. Viac informácii nájdete na www.cbtt.sk

Kázne zboru CB Trnava Cirkev bratská v Trnave

  • Religion & Spirituality

Sme spoločenstvo ľudí, ktorí vo svojej nedokonalosti zažívajú premieňajúcu moc Ježiša Krista. Preto chceme ako súčasť všeobecnej Cirkvi: uctievať Boha, prejavovať lásku ľuďom, zvestovať Krista, rozvíjať sa a prispievať ku kvalite života. Viac informácii nájdete na www.cbtt.sk

  Ruka v ruke (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Marek Tomašovič]

  Ruka v ruke (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Marek Tomašovič]

  Konečne v 7. kapitole spoznávame autora knihy: zákonníka Ezdráša. Ako čítame čo sa mu dialo, nedá sa uniknúť podozreniu, že ho po celý čas sprevádzala akási neviditeľná ruka a že nemysliteľné bolo zrazu celkom možné. Všetko sa vydarilo. Ako to je možné? Jeho ruky neboli prázdne.

  • 36 min
  Pán stavby (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Marek Tomašovič]

  Pán stavby (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Marek Tomašovič]

  Keď sa pred 2500 rokmi Izraeliti po 50 rokoch v exile vrátili späť do svojej Zasľúbenej zeme, vrátili sa s poverením postaviť Bohu dom. Postaviť chrám, v ktorom Boh bude prebývať. Bola to jeho stavba a oni, spolu s kráľom Kýrom, boli tými, skrze ktorých sa mal tento Boží plán realizovať. Na konci tohto stavebného projektu však získali viac ako len nový chrám pre svojho Boha – získali samotného Boha.

  • 43 min
  Byť verný sa (hneď) neoplatí (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Dominik Svitel]

  Byť verný sa (hneď) neoplatí (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Dominik Svitel]

  V živote vidíme, že slúžiť Hospodinovi nie je ľahké, pretože sme v mnohých veciach pozastavení, alebo aspoň spomalení. Satan sa nás snaží zastaviť a podobne to robil aj Izraelitom, keď stavali Hospodinovi chrám.

  • 27 min
  Predtým, ako začneme (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Marek Tomašovič]

  Predtým, ako začneme (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Marek Tomašovič]

  Za veľaváženými ľuďmi neprichádzame len tak, ľahkovážne, bez zastavenia sa. Stretnutia s kráľovnou Alžbetou II. alebo s pani prezidentkou SR sú väčšinou naplánované, majú svoj poriadok a postup. A ak je tomu tak pri ľudských osobnostiach a kráľoch, o čo viac potom pri Bohu, ktorý je Pánom pánov a Kráľom kráľov?

  • 40 min
  Na tomto zozname chceš byť! (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Marek Tomašovič]

  Na tomto zozname chceš byť! (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Marek Tomašovič]

  Zoznamy sú dôležité. Keď sa narodíme, všetci sme na matrike zapísaní do dlhého zoznamu v knihe narodených. A nakoniec, keď zomrieme, sme zapísaní do posledného zoznamu v knihe úmrtí. A medzi týmito dvoma zoznamami sa naše mená za celý život ocitnú ešte na mnohých iných zoznamoch. To, na akom zozname sa ocitne naše meno má veľký vplyv na náš život. Je však tvoje meno zapísané v tom najdôležitejšom zozname, na akom sa kedy môže ocitnúť?

  • 42 min
  Aby sa splnilo slovo Hospodina (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Marek Tomašovič]

  Aby sa splnilo slovo Hospodina (Ezdráš-Nehemiáš: Nové začiatky na starom mieste) [Marek Tomašovič]

  Mnohí sme pripravení na nový začiatok, ale ten nie a nie prísť. V novom začiatku vidíme novú nádej, cítime v ňom možnosť pre lepšiu budúcnosť. Keď sa zdá, že sa nám celý svet zrútil a pochybnosti o Božej láske začínajú napĺňať naše mysle, vtedy nás Boh prekvapí svojou milosťou. Prináša nový začiatok, no starom mieste. Berie nás späť ku odvekým základom, na ktorých jeho ľudia vždy stáli.

  V prvej kázni novej série z kníh Ezdráša a Nehemiáša uvidíme Boha ako toho, ktorý prináša nie len nádej na lepšiu budúcnosť, ale ako on sám je tou Nádejou. Vidíme Boha, ktorý pohne celou svetovou ríšou len preto, aby naplnil svoje zámery spásy, ktoré má pre svoj milovaný ľud.

  • 41 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality