100 episodes

Cập nhật những thông tin hàng ngày tại Hàn Quốc từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, tình hình quốc tế và các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.

KBS WORLD Radio Bản tin hàng ngày KBS WORLD Radio

    • News
    • 4.0, 3 Ratings

Cập nhật những thông tin hàng ngày tại Hàn Quốc từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, tình hình quốc tế và các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.

Customer Reviews

4.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Huong Le N ,

Informative

very informative, most of the news are korea-related news, which makes sense. some anchors speak slowly, but some still speak a little bit too fast, so please consider slowing down a little bit

Listeners Also Subscribed To