53 min

Konsten att provocera – med Lars Vilks Kunskap bit för bit

    • Society & Culture

Dagens gäst är konstnären Lars Vilks och temat är samtidskonst.  År 2007 publicerades Lars Vilks teckningar av profeten Mohammed som rondellhund. Det väckte en debatt om vad konsten får skildra och ledde till att terrororganisationen al-Qaida satte ett pris på hans huvud. Vilks lever sedan dess med livvakter dygnet runt på hemlig ort och när vi träffas hemma i mitt kök är två poliser med under hela samtalet. Med utgångspunkt i Mohammed-karikatyrerna samtalar vi om samtidskonst. Vem är en samtidskonstnär? Är konsten fri? Och vad kännetecknar konstnärlig kvalitet?

Facebook: Kunskap bit för bit
Instagram: Kunskap bit för bit
Twitter: @BenjaminElfors
E-post: kunskapbitforbit@gmail.com

Dagens gäst är konstnären Lars Vilks och temat är samtidskonst.  År 2007 publicerades Lars Vilks teckningar av profeten Mohammed som rondellhund. Det väckte en debatt om vad konsten får skildra och ledde till att terrororganisationen al-Qaida satte ett pris på hans huvud. Vilks lever sedan dess med livvakter dygnet runt på hemlig ort och när vi träffas hemma i mitt kök är två poliser med under hela samtalet. Med utgångspunkt i Mohammed-karikatyrerna samtalar vi om samtidskonst. Vem är en samtidskonstnär? Är konsten fri? Och vad kännetecknar konstnärlig kvalitet?

Facebook: Kunskap bit för bit
Instagram: Kunskap bit för bit
Twitter: @BenjaminElfors
E-post: kunskapbitforbit@gmail.com

53 min

Top Podcasts In Society & Culture