5 episodes

Based on agriculture extension ,production and research activities

Krishi Diary Upakar Bhandari

  • Science

Based on agriculture extension ,production and research activities

  सलहको पहिचान तथा व्यवस्थापन

  सलहको पहिचान तथा व्यवस्थापन

  सलहको पहिचान तथा व्यवस्थापन

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/upakar-bhandari-naturelover/message

  • 7 min
  मकै बालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किराको पहिचान र व्यवस्थापन सम्बन्धि जानकारी

  मकै बालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किराको पहिचान र व्यवस्थापन सम्बन्धि जानकारी

  मकै बालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किराको पहिचान र व्यवस्थापन सम्बन्धि जानकारी

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/upakar-bhandari-naturelover/message

  • 9 min
  कृषि-वन प्रणालीको बारेमा जानकारी

  कृषि-वन प्रणालीको बारेमा जानकारी

  राम्रो लाग्छ भने अरु साथीलाई पनि सुन्न भन्नुहोस 

  सुधार्नु पर्ने सल्लाह सुझाव हामीलाई पठाउनुहोस्


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/upakar-bhandari-naturelover/message

  • 6 min
  Krishi Diary 1

  Krishi Diary 1

  Agriculture is the way of life


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/upakar-bhandari-naturelover/message

  • 14 min
  Krishi Diary

  Krishi Diary

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/upakar-bhandari-naturelover/message

  • 48 sec

Top Podcasts In Science

Hidden Brain
Alie Ward
Sam Harris
Neil deGrasse Tyson
NPR
PRX and Greater Good Science Center