500 episodes

Podcast by Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

Liturgické čítania na každý de‪ň‬ Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

  • Religion & Spirituality

Podcast by Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

  16.9.2021 Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov (spomienka)

  16.9.2021 Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov (spomienka)

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov (spomienka)
  1 Tim 4, 12-16
  Ž 111, 7-8. 9. 10
  R.: Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. alebo Aleluja.
  Lk 7, 36-50

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 4 min
  15.9.2021 Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

  15.9.2021 Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)
  Sk 1, 12-14
  (Ž) Lk 1, 46b-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55
  R.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.
  1 Pt 4, 13-16
  Jn 19, 25-27

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 4 min
  14.9.2021 Povýšenie Svätého kríža (sviatok)

  14.9.2021 Povýšenie Svätého kríža (sviatok)

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Povýšenie Svätého kríža (sviatok)
  Nm 21, 4c-9 alebo Flp 2, 6-11
  Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38
  R.: Nezabúdajme na Pánove diela.
  Jn 3, 13-17

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 3 min
  13.9.2021 Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

  13.9.2021 Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
  1 Tim 2, 1-8
  Ž 28, 2. 7. 8-9
  R.: Nech je velebený Pán, že vyslyšal moju prosbu.
  Lk 7, 1-10

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 3 min
  12.9.2021 24. nedeľa v Cezročnom období

  12.9.2021 24. nedeľa v Cezročnom období

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  24. nedeľa v Cezročnom období
  Iz 50, 5-9b
  Ž 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9
  R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.
  Jak 2, 14-18
  Mk 8, 27-35

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 5 min
  11.9.2021 Sobota 23. týždňa v Cezročnom období

  11.9.2021 Sobota 23. týždňa v Cezročnom období

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Sobota 23. týždňa v Cezročnom období
  1 Tim 1, 15-17
  Ž 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7
  R.: Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky. alebo Aleluja.
  Lk 6, 43-49

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 3 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To