300 episodes

Podcast by Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

Liturgické čítania na každý deň Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

  • Christianity

Podcast by Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

  29.3.2020 5. pôstna nedeľa

  29.3.2020 5. pôstna nedeľa

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  5. pôstna nedeľa
  Ez 37, 12b-14
  Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
  R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  Rim 8, 8-11
  Jn 11, 1-45

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 6 min
  28.3.2020 Sobota po 4. pôstnej nedeli

  28.3.2020 Sobota po 4. pôstnej nedeli

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Sobota po 4. pôstnej nedeli
  Jer 11, 18-20
  Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12
  R.: Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.
  Jn 7, 40-53

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 3 min
  27.3.2020 Piatok po 4. pôstnej nedeli

  27.3.2020 Piatok po 4. pôstnej nedeli

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Piatok po 4. pôstnej nedeli
  Múd 2, 1a. 12-22
  Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23
  R.: Pane, buď pri tých, čo majú srdce skrúšené.
  Jn 7, 1-2. 10. 25-30

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 4 min
  26.3.2020 Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

  26.3.2020 Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
  Ex 32, 7-14
  Ž 106, 19-20. 21-22. 23
  R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.
  Jn 5, 31-47

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 6 min
  25.3.2020 Zvestovanie Pána (slávnosť)

  25.3.2020 Zvestovanie Pána (slávnosť)

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Zvestovanie Pána (slávnosť)
  Iz 7, 10-14; 8, 10c
  Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11
  R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
  Hebr 10, 4-10
  Lk 1, 26-38

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 5 min
  24.3.2020 Utorok po 4. pôstnej nedeli

  24.3.2020 Utorok po 4. pôstnej nedeli

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Utorok po 4. pôstnej nedeli
  Ez 47, 1-9. 12
  Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b
  R.: S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh.
  Jn 5, 1-3. 5-16

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 5 min

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To