2 min

Mantra Om Asatoma: Posílení důvěry v sebe sama Martina Chomátová - Všímavé příběhy

    • Personal Journals

Mantra Om Asatoma je pro mě jednou z těch nejsilnějších a nejdůležitějších.
V této nahrávce si ji poslechnete za doprovodu mého šamanského bubnu.
O čem tato mantra je?
Přechod od hmotného světa k nehmotnému, od tmy ke světlu, symbolizuje naši cestu životem v propojení s naším vnitřním světlem a hlubokou vírou.
Vnitřní prosba "Pane, veď mne od neskutečného ke skutečnému, od tmy ke světlu" nás povzbuzuje k hledání pravdy a vědomí. Píseň pokračuje s prosbou o vedení "od země k obloze, od smrti k věčnému životu".
Tento obohacující zážitek může pomoci posílit naši odolnost, vnitřní sílu a udržet nás v důvěře v sebe sama, bez ohledu na to, jakými změnami a výzvami procházíme.
Více o zvukových lázních a zpěvu manter
Instagram
Martina Andromeda 

Mantra Om Asatoma je pro mě jednou z těch nejsilnějších a nejdůležitějších.
V této nahrávce si ji poslechnete za doprovodu mého šamanského bubnu.
O čem tato mantra je?
Přechod od hmotného světa k nehmotnému, od tmy ke světlu, symbolizuje naši cestu životem v propojení s naším vnitřním světlem a hlubokou vírou.
Vnitřní prosba "Pane, veď mne od neskutečného ke skutečnému, od tmy ke světlu" nás povzbuzuje k hledání pravdy a vědomí. Píseň pokračuje s prosbou o vedení "od země k obloze, od smrti k věčnému životu".
Tento obohacující zážitek může pomoci posílit naši odolnost, vnitřní sílu a udržet nás v důvěře v sebe sama, bez ohledu na to, jakými změnami a výzvami procházíme.
Více o zvukových lázních a zpěvu manter
Instagram
Martina Andromeda 

2 min