171 episodes

Populárně naučný pořad Minuta s encyklopedií, který vyrobila Encyklopedie CoJeCo, byl od roku 2004 vysílán regionálními stanicemi Českého rozhlasu. Později byly jednotlivé díly doplněny ilustracemi a dostaly tištěnou podobu. Kniha Jak se neutopit ve společenské konverzaci aneb Minuta s encyklopedií na každý den vyšla v roce 2005, následující Jak nebýt otráven ze společenské konverzace pak o dva roky později.
https://www.cojeco.cz

Minuta s encyklopedi‪í‬ www.cojeco.cz

  • Society & Culture

Populárně naučný pořad Minuta s encyklopedií, který vyrobila Encyklopedie CoJeCo, byl od roku 2004 vysílán regionálními stanicemi Českého rozhlasu. Později byly jednotlivé díly doplněny ilustracemi a dostaly tištěnou podobu. Kniha Jak se neutopit ve společenské konverzaci aneb Minuta s encyklopedií na každý den vyšla v roce 2005, následující Jak nebýt otráven ze společenské konverzace pak o dva roky později.
https://www.cojeco.cz

  Autobus

  Autobus

  Francouzskému matematikovi, fyzikovi a filozofovi Blaise Pascalovi vděčíme mimo jiné za dopravní prostředek, který každý z nás snad alespoň jednou v životě využil. V Paříži roku 1662 totiž tento muž představil vůz, který se jmenoval Carrosse. Byl tažen koňmi a měl místo pro osm cestujících. Hlavní novinkou byl ovšem fakt, že jezdil po stálé trase v pravidelných intervalech, a to bez ohledu na počet cestujících. Roku 1823 pak Stanislaus Baudry pojmenoval svoji přepravní společnost Omnibus, což v latině znamená „pro všechno“. Chtěl tak dát najevo, že jeho vozy jsou určeny pro širokou veřejnost a dal tak vlastně vzniknout označení bus. Parní autobusové linky, které dosahovaly rychlosti až 50 kilometrů v hodině, vznikaly už v roce 1830 a na konci 19. století již v Německu jezdil autobus využívající síly motoru spalovacího.  www.cojeco.cz

  • 1 min
  Oblomov

  Oblomov

  V románu Ivana Alexandroviče Gončarova je Oblomov statkářův syn, který se po první tvrdší životní zkušenosti uzavře do soukromí v Petrohradě a zcela se oddá planému životu bez cíle. Práci považuje za zbytečnost, a jelikož ho netrápí hmotné starosti, může vylehávat v posteli, pít a jíst a oddávat se neplodnému snění. Jeho pravým protipólem je Stoltz – světák, který se snaží Oblomova vytrhnout z letargie. Trojúhelník postav pak doplňuje mladá a půvabná Olga, do níž se Oblomov zamiluje, a ona ho chvíli udržuje v činnosti. Jeho lenost a netečnost však nakonec převáží i nad jejich láskou. Postava Ilji Iljiče Oblomova byla ve své době vnímána jako karikaturní ztělesnění typicky ruských vlastností. Oblomovština, tedy popření života a činorodosti, přestává být záležitostí pouze carského Ruska a zůstává aktuální i dnes.  www.cojeco.cz

  • 1 min
  Aféra Watergate

  Aféra Watergate

  Politický skandál, který rozrušil v 70. letech 20. století všechny občany USA, měl své počátky v rozhodnutí republikánského prezidenta Richarda Nixona bez souhlasu soudu tajně sledovat organizace a osoby, u nichž mohlo být podezření, že představují hrozbu pro národní bezpečnost. Díky tomuto nařízení mohlo být v období předvolebního boje podle pokynů vzešlých přímo od prezidenta instalováno odposlouchávací zařízení do sídla Demokratického národního výboru v hotelu Watergate ve Washingtonu. Dne 17. června 1972 zde bylo zadrženo a obviněno z vloupání a odposlouchávání pět mužů. Ze stejných trestných činů byli obviněni i dva vysoce postavení muži z Nixonovy blízkosti. Následovaly přes dva roky trvající soudní tahanice, zastírání a lži, které vyústily až v Nixonovu rezignaci v srpnu 1974. Celý tento případ byl mnohokrát literárně zpracován, nejlépe asi v knize Všichni prezidentovi muži, která byla i zfilmována.  www.cojeco.cz

  • 1 min
  Kompas

  Kompas

  Zařízení k určování světových stran bylo vynalezeno roku 1302 v Itálii. Jeho princip byl ovšem využíván již roku 1190, o čemž svědčí zmínka v jedné italské básni. Normané kompasu používali dokonce už v polovině 9. století. Ale ani to nejsou nejstarší historické zmínky o používání kompasu. Řekové nazývali přirozeně magnetický magnetovec kalamitah, což bylo slovo odvozené od třtiny – kalamos. Právě na kousek plovoucí třtiny totiž magnetovec upevňovali, aby se mohl na vodní hladině dobře otáčet. Féničané měli na svých lodích otáčivou sošku bohyně Astarté, ukazující vztyčenou rukou stále stejným směrem bez ohledu na polohu lodi. I v Číně kolem roku 2700 př. n. l. prý vlastnil císař Wang Ti podobnou sošku ukazující ovšem k pólu jižnímu, který byl pro Číňany důležitější než severní.  www.cojeco.cz

  • 1 min
  Červen v pranostikách

  Červen v pranostikách

  Ve staročeských spisech byl červen sedmým měsícem roku, přičemž šestý se označoval jako malý červen. Teprve až později byly tyto dva měsíce odlišeny příponou -ec v sedmém měsíci. Původ slova červen není zcela znám a často se vysvětluje různě, počínaje červenáním ovoce v tomto měsíci přes červy, kteří v tomto období nejvíce škodí, a konče červenou barvou šípkové růže. Nejpravděpodobněji je však termín červen spjat s hmyzem červcem, který se v minulosti používal k barvení látek a sbíral se nejčastěji okolo svátku svatého Jana, tedy 24. června. Červnové pranostiky jsou většinou typu „červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy”. Mezi pranostikami vztahujícími se ke konkrétnímu dni měsíce jsou nejznámější ty medardovské, související s nástupem evropského letního monzunu, a ty, které se vztahují k Janu Křtiteli a k blížícímu se letnímu slunovratu.  www.cojeco.cz

  • 1 min
  Bermudský trojúhelník

  Bermudský trojúhelník

  Oblast mezi Bermudami, Floridou a ostrovem Fla nedává spát mnoha vědcům všemožných oborů. Předhánějí se, aby konečně uspokojivě vysvětlili záhadné události, k nimž na tomto úseku Země dochází. Proč zde byla například roku 1872 nalezena loď úplně bez posádky? A kam se podělo pět letadel F19, která zde koncem roku 1945 beze stopy zmizela? Krůčkem k vysvětlení by snad mohla být skutečnost, že oblast Bermudského trojúhelníku je vedle Ďábelského moře u pobřeží Japonska jedním ze dvou míst na Zemi, kde se střelka kompasu netočí za magnetickým, ale za zemským pólem. Mimo této anomálie by mohly mít svůj vliv i výrony metanu z hlubin oceánu. Plyn vystupující na povrch snižuje hustotu vody natolik, že lodě po ní nemohou plout. Nad hladinou by pak jeho velká koncentrace mohla způsobovat poruchy motorů letadel.  www.cojeco.cz

  • 1 min

Top Podcasts In Society & Culture

Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (sometimes)
Team Coco & Ted Danson, Woody Harrelson
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Magical Overthinkers
Amanda Montell & Studio71
This American Life
This American Life
Come by Chance
CBC

You Might Also Like