39 min

Nejasnosti aktuálne platnej novely Zákonníka práce a ich riešenia v aplikačnej praxi – Andrea Čupeľov‪á‬ Profesia Talks

    • Business

Najnovšia novela Zákonníka práce je platná už niekoľko mesiacov, no ani ona sa nevyhla pár kritickým oblastiam, ktorých aplikácia v praxi je nejasná alebo problematická. Spolu s Andreou Čupeľovou - expertkou na pracovné právo a senior advokátkou v advokátskej kancelárii Taylor Wessing, sme sa pozreli bližšie na to, ako tieto oblasti interpretovať a poskytnúť vám riešenia, ktoré môžete aplikovať aj vo vašej firme.

V  podcaste sa dozviete o zásadných zmenách dotýkajúcich sa najmä týchto oblastí:


Vymedzenie pojmov a úpravy pracovno-právnych vzťahov pri pravidelnej a nepravidelnej práci z domu
Finančný príspevkov na stravovanie
Doplnenie nového výpovedného dôvodu do zákonníka práce
Prideľovanie zamestnancov v rámci ovládaných a ovládajúcich osôb
Vyriešenie nedostatku štatútu žiaka pri študentských brigádach
Úprava sporu o pôsobenie odborovej organizácie
Právo zamestnanca na odpojenie

V druhej polovici podcastu detailnejšie rozoberáme možnosti riešení najproblematickejších z nich. Na záver sme neobišli ani veľmi aktuálnu tému - ukončovanie poskytovania príspevkov a štátnej pomoci a možné dopady na trh práce, chod a životaschopnosť spoločností.

Najnovšia novela Zákonníka práce je platná už niekoľko mesiacov, no ani ona sa nevyhla pár kritickým oblastiam, ktorých aplikácia v praxi je nejasná alebo problematická. Spolu s Andreou Čupeľovou - expertkou na pracovné právo a senior advokátkou v advokátskej kancelárii Taylor Wessing, sme sa pozreli bližšie na to, ako tieto oblasti interpretovať a poskytnúť vám riešenia, ktoré môžete aplikovať aj vo vašej firme.

V  podcaste sa dozviete o zásadných zmenách dotýkajúcich sa najmä týchto oblastí:


Vymedzenie pojmov a úpravy pracovno-právnych vzťahov pri pravidelnej a nepravidelnej práci z domu
Finančný príspevkov na stravovanie
Doplnenie nového výpovedného dôvodu do zákonníka práce
Prideľovanie zamestnancov v rámci ovládaných a ovládajúcich osôb
Vyriešenie nedostatku štatútu žiaka pri študentských brigádach
Úprava sporu o pôsobenie odborovej organizácie
Právo zamestnanca na odpojenie

V druhej polovici podcastu detailnejšie rozoberáme možnosti riešení najproblematickejších z nich. Na záver sme neobišli ani veľmi aktuálnu tému - ukončovanie poskytovania príspevkov a štátnej pomoci a možné dopady na trh práce, chod a životaschopnosť spoločností.

39 min

Top Podcasts In Business

NerdWallet Personal Finance
Ramsey Network
Money News Network
DOAC
Dan Fleyshman
Hala Taha | YAP Media Network