6 episodes

Podcastová show od Profesie pre všetkých HR profesionálov a nadšencov, ktorí sa radi inšpirujú skúsenosťami druhých, chcú byť informovaní o najnovších trendoch v oblasti ľudských zdrojov a majú záujem sa kariérne rozvíjať. Svet práce sa mení, buďte s nami pri tom.

Profesia Talks Profesia

  • Business

Podcastová show od Profesie pre všetkých HR profesionálov a nadšencov, ktorí sa radi inšpirujú skúsenosťami druhých, chcú byť informovaní o najnovších trendoch v oblasti ľudských zdrojov a majú záujem sa kariérne rozvíjať. Svet práce sa mení, buďte s nami pri tom.

  Riadenie výkonnosti zamestnancov na základe ich veku - Ilona Hegerová

  Riadenie výkonnosti zamestnancov na základe ich veku - Ilona Hegerová

  Nedostatok pracovnej sily na trhu práce je v dôsledku populačného vývoja a zároveň vplyvom súčasných protipandemických obmedzení čoraz výraznejší. Malo by byť preto záujmom firiem naučiť sa efektívne využívať pracovnú schopnosť a potenciál svojich zamestnancov všetkých vekových kategórií.  O dôležitosti, procese zavádzania a výhodách Age Managementu vo firmách sme sa porozprávali s Ilonou Hegerovou, zakladateľkou Slovenskej Asociácie Age Managementu.

  • 45 min
  Nejasnosti aktuálne platnej novely Zákonníka práce a ich riešenia v aplikačnej praxi – Andrea Čupeľová

  Nejasnosti aktuálne platnej novely Zákonníka práce a ich riešenia v aplikačnej praxi – Andrea Čupeľová

  Najnovšia novela Zákonníka práce je platná už niekoľko mesiacov, no ani ona sa nevyhla pár kritickým oblastiam, ktorých aplikácia v praxi je nejasná alebo problematická. Spolu s Andreou Čupeľovou - expertkou na pracovné právo a senior advokátkou v advokátskej kancelárii Taylor Wessing, sme sa pozreli bližšie na to, ako tieto oblasti interpretovať a poskytnúť vám riešenia, ktoré môžete aplikovať aj vo vašej firme.

  V  podcaste sa dozviete o zásadných zmenách dotýkajúcich sa najmä týchto oblastí:


  Vymedzenie pojmov a úpravy pracovno-právnych vzťahov pri pravidelnej a nepravidelnej práci z domu
  Finančný príspevkov na stravovanie
  Doplnenie nového výpovedného dôvodu do zákonníka práce
  Prideľovanie zamestnancov v rámci ovládaných a ovládajúcich osôb
  Vyriešenie nedostatku štatútu žiaka pri študentských brigádach
  Úprava sporu o pôsobenie odborovej organizácie
  Právo zamestnanca na odpojenie

  V druhej polovici podcastu detailnejšie rozoberáme možnosti riešení najproblematickejších z nich. Na záver sme neobišli ani veľmi aktuálnu tému - ukončovanie poskytovania príspevkov a štátnej pomoci a možné dopady na trh práce, chod a životaschopnosť spoločností.

  • 39 min
  Budúcnosť práce a potreba transformácie - Dragana Smolović

  Budúcnosť práce a potreba transformácie - Dragana Smolović

  Tak, ako sa mení svet okolo nás, mení sa aj trh práce, práca samotná a zaužívané štandardy jej vykonávania. Transformácia sa stáva v mnohých odvetviach nevyhnutnosťou. Do toho sme sa museli vyrovnať so situáciou, ktorá nemala precedens. No zdá sa, že niektoré zmeny aj urýchlila.
  S Draganou Smolović - Head of HR and Organisation sme sa porozprávali o priebehu obrovskej transformácie, ktorou VÚB banka prechádza, o digitalizácii, internej komunikácii, prístupu k zamestnancom a prispôsobovaniu sa novým spôsobom výkonu práce aj na pozíciách, kde to bolo donedávna ešte nepredstaviteľné.

  • 55 min
  "Leasing" zamestnancov ako spôsob udržania kľúčových ľudí - Petra Ďurčeková

  "Leasing" zamestnancov ako spôsob udržania kľúčových ľudí - Petra Ďurčeková

  Dalo by sa povedať, že snom každého podnikateľa je vyjsť z akejkoľvek neštandardnej situácie minimálne o krok dopredu pred svojou konkurenciou. V Hotel pod Lipou RESORT sa im to v pandémiou ťažko skúšanom gastro segmente vďaka dočasnému "prepožičaniu" svojich zamestnancov podarilo. Čo viedlo manažment hotela k takémuto neštandardnému rozhodnutiu a ako to v praxi funguje? Je tento model fungovania dlhodobo udržateľný a plošne aplikovateľný aj v iných segmentoch? Ako prebiehala interná komunikácia a ako bolo toto rozhodnutie zamestnancami prijaté? V rozhovore plnom inšpirácie nám o tom porozprávala Petra Ďurčeková, hotel manažérka rezortu Hotel pod Lipou.

  • 21 min
  Ako sa pandémia a ekonomický vývoj odzrkadlia na trhu práce a zamestnanosti v najbližšom období? - Brian Fabo

  Ako sa pandémia a ekonomický vývoj odzrkadlia na trhu práce a zamestnanosti v najbližšom období? - Brian Fabo

  S Brianom Fabom, senior analytikom Národnej Banky Slovenska, sme sa v úvodnej časti podcastu porozprávali o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky a trhu práce v najbližšom období. Dozviete sa, či nám stále hrozí vlna prepúšťania a rast nezamestnanosti, a ako pandémia ovplyvní vytváranie pracovných miest a náklady na prácu. Rozprávali sme sa aj o tom, aké nevyhnutné zmeny a výzvy v oblasti zamestnanosti a People Managementu na HR v najbližšom období čakajú.

  • 39 min
  Profesia Talks

  Profesia Talks

  Predstavujeme vám podcastovú show od Profesie pre všetkých HR profesionálov a nadšencov, ktorí sa radi inšpirujú skúsenosťami druhých, chcú byť informovaní o najnovších trendoch v oblasti ľudských zdrojov a majú záujem sa kariérne rozvíjať. Začíname v apríli! 

  • 33 sec

Top Podcasts In Business