16 min

Opplevelsesdesigner Framtidens yrker – UiS podkast

    • Courses

Det er viktig at vi utvikler en form for reiseliv som når opp til bærekraftmålene. Vi må ha gode steder å besøke, som også er gode steder å leve og bo i. Det betyr at vi må ta visse forholdregler og jobbe mot et bærekraftig reiseliv. Da er det ønskelig at turistene som kommer til Norge kanskje sakker ned lite grann, blir litt lenger her i Norge. For at de skal gjøre det, må vi ha mer å tilby dem. Vi trenger gode entreprenører, vi trenger flinke folk som kan være med å designe bærekraftige opplevelser, og tilby det vi har av natur og kultur i Norge. Uansett spesialisering, er det i denne bransjen viktig at du ser verdien av samspill mellom mennesker, at man ønsker å forflytte seg og oppleve ting. Det er nettopp det som er reiselivet.

 

Åsa Grahn, førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, forteller om framtidens reiselivsbransje og hvordan du kan utdanne deg til å bli opplevelsesdesigner ved UiS.

 

Les mer: uis.no/reiseliv

Det er viktig at vi utvikler en form for reiseliv som når opp til bærekraftmålene. Vi må ha gode steder å besøke, som også er gode steder å leve og bo i. Det betyr at vi må ta visse forholdregler og jobbe mot et bærekraftig reiseliv. Da er det ønskelig at turistene som kommer til Norge kanskje sakker ned lite grann, blir litt lenger her i Norge. For at de skal gjøre det, må vi ha mer å tilby dem. Vi trenger gode entreprenører, vi trenger flinke folk som kan være med å designe bærekraftige opplevelser, og tilby det vi har av natur og kultur i Norge. Uansett spesialisering, er det i denne bransjen viktig at du ser verdien av samspill mellom mennesker, at man ønsker å forflytte seg og oppleve ting. Det er nettopp det som er reiselivet.

 

Åsa Grahn, førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, forteller om framtidens reiselivsbransje og hvordan du kan utdanne deg til å bli opplevelsesdesigner ved UiS.

 

Les mer: uis.no/reiseliv

16 min

More by University of Stavanger

Academic writing - The podcast about academic writing
Akademisk skriving
NHS Jobbsenter – UiS podkast
Universitetet i Stavanger
SAFE-LEAD podden – UiS podkast
Universitetet i Stavanger
Mennesker, meninger, makter – UiS podkast
Universitetet i Stavanger
Labsnakk – UiS podkast
Universitetet i Stavanger
Læringsmiljø i skole og barnehage – UiS podkast
Universitetet i Stavanger