10 episodes

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

Framtidens yrker – UiS podkast University of Stavanger

  • Education

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

  Bærekraftsleder

  Bærekraftsleder

  Vi må ha folk som kan noe om hva de store miljøutfordringene er. Hvordan disse relaterer seg til enkeltbedrifter, organisasjoner, virksomheter offentlig og privat. Bærekraftsledere må ha kunnskap om hvilke mulige løsninger som finnes. Disse personene blir ettertraktet, de som kan bidra til å utvikle bedrifter i retninger som er mer i samsvar med de målene som er satt i FNs bærekraftmål og Paris-avtalen. Det er ingen tvil om at de målene vi har satt oss nå, vil bli enda mer krevende etter hvert som tiden går.

   

  Oluf Langhelle, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, forteller om framtidens samfunnsvitenskapelige yrker og hvordan du kan du utdanne deg til å bli bærekraftsleder ved UiS.

  • 17 min
  Samspillsøkonom

  Samspillsøkonom

  Selv om stadig mer automatiseres og digitaliseres, og robotene tar i stor grad over, må vi fortsatt kommunisere med hverandre og forstå hverandres følelser. For det er fortsatt vi som må ta ansvar for beslutningene, selv om også beslutninger kan robotiseres. Det å forstå folk og ta ansvar handler i stor grad om sosial kompetanse – om samspill. I fremtiden vil vi få bruk for en ny type økonomer – samspillsøkonomer. En økonom forstår grunnleggende økonomiske sammenhenger, og det må en alltid forstå, men i tillegg må samspillsøkonomen forstå folk og atferd, og ha analytisk verktøy til å kunne behandle store mengder data for å forstå folks atferd. En samspillsøkonom vil være en som evner å bruke store mengder data til å predikere og forstå atferd, kommunisere dette til sin organisasjon og evner å være en god kollega og medarbeider.

   

  Ola Kvaløy, dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, forteller om framtidens økonomiyrker og hvordan du kan utdanne deg til å bli samspillsøkonom ved UiS.

   

  Les mer om samspillsøkonom her: uis.no/okadm

  • 19 min
  Opplevelsesdesigner

  Opplevelsesdesigner

  Det er viktig at vi utvikler en form for reiseliv som når opp til bærekraftmålene. Vi må ha gode steder å besøke, som også er gode steder å leve og bo i. Det betyr at vi må ta visse forholdregler og jobbe mot et bærekraftig reiseliv. Da er det ønskelig at turistene som kommer til Norge kanskje sakker ned lite grann, blir litt lenger her i Norge. For at de skal gjøre det, må vi ha mer å tilby dem. Vi trenger gode entreprenører, vi trenger flinke folk som kan være med å designe bærekraftige opplevelser, og tilby det vi har av natur og kultur i Norge. Uansett spesialisering, er det i denne bransjen viktig at du ser verdien av samspill mellom mennesker, at man ønsker å forflytte seg og oppleve ting. Det er nettopp det som er reiselivet.

   

  Åsa Grahn, førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, forteller om framtidens reiselivsbransje og hvordan du kan utdanne deg til å bli opplevelsesdesigner ved UiS.

   

  Les mer: uis.no/reiseliv

  • 16 min
  Urban Risk Manager

  Urban Risk Manager

  I 2050 vil 80-90 prosent av verdens befolkning bo i byer. Mange av de største byene i verden ligger slik til at det bare skal litt havstigning til før de får problemer med å fungere. Klimaendringene vil dermed øke risikobildet i mange av verdens byer. I tillegg har vi trusselen om terrorangrep i byer, som bringer inn sosiale dimensjoner med å håndtere risiko. I fremtiden vil samfunnssikkerhet handle om at stadig flere funksjoner i samfunnet blir automatisert på en eller annen måte. Det vil føre til økt standardisering, som igjen åpner for helt nye sårbarheter i samfunnet, og ikke minst i store byer.

   

  Odd Einar Olsen, professor i samfunnssikkerhet ved UiS, forteller om framtidens samfunnssikkerhetsyrker og hvordan du kan utdanne deg til å bli Urban Risk Manager ved UiS.

  • 20 min
  Helseteknolog

  Helseteknolog

  Bruk av simulering og e-læring appellerer mer til menn enn det helseutdanningen tradisjonelt har gjort. Omsorg og etikk vil selvfølgelig fortsatt være viktig, men fokuset på teknologi vil øke i årene som kommer. Utdanner du deg innen helse og i tillegg er litt teknologiinteressert, går du inn i en kjempespennende sektor. Det å kunne bruke teknologi i kobling med helse blir bare viktigere og viktigere.

   

  Thor Ole Gulsrud, avdelingsleder for kvalitet og helseteknologi ved UiS, forteller om framtidens helseyrker og hvordan du kan utdanne deg til å bli helseteknolog ved UiS.

   

  Les mer: uis.no/sykepleie

  • 18 min
  Spillpedagog

  Spillpedagog

  For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en verdi i seg selv.

  Spill kan fungere som en type læring hvis du tilrettelegger for det, hvis du har litt kreativitet og oppfinnsomhet som lærer. Skal du bruke spill i undervisningen er det akkurat som med litteratur: du må ha lest boken og være litt glad i boken. Sånn bør det være med spill også. Du må kjenne spillet så inngående at du kan tilrettelegge for det i en undervisningssituasjon. Mange vil kanskje spørre hvorfor spill har noe med skole og utdanning å gjøre. Til det er det å si at en skal ta på alvor den kulturen som fins blant de unge nå. 

  Paolo Haaland Scarbocci, universitetslektor i digitale medier ved UiS, forteller om framtidens læreryrke og hvordan du kan utdanne deg til å bli spillpedagog ved UiS.

  Les mer:  uis.no/mgl

   

  • 19 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
Motiversity
TED
Daily Stoic
Lauryn Evarts & Michael Bosstick / Dear Media
Rich Roll

More by University of Stavanger

Akademisk skriving
Universitetet i Stavanger
University of Stavanger
University of Stavanger
University of Stavanger
Universitetet i Stavanger