10 min

Prestera hållbart med balans i vardagen Stress och utmattning - med Björn Rudman

    • Mental Health

I en värld där prestation ofta ses som det ultimata måttet på framgång, kan det vara lätt att känna prestationsångest och förlora sig i en ständig strävan efter att uppnå mer, bättre och snabbare. Vi lever i en kultur som hyllar de som når toppen, oavsett kostnaden.
I dagens avsnitt pratar Björn Rudman mer om att göra prestationen hållbar istället för att minska den.

Här kan du också läsa mer
https://www.bjornrudman.se/hallbar-prestation-bort-ifran-prestationsangest/

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I en värld där prestation ofta ses som det ultimata måttet på framgång, kan det vara lätt att känna prestationsångest och förlora sig i en ständig strävan efter att uppnå mer, bättre och snabbare. Vi lever i en kultur som hyllar de som når toppen, oavsett kostnaden.
I dagens avsnitt pratar Björn Rudman mer om att göra prestationen hållbar istället för att minska den.

Här kan du också läsa mer
https://www.bjornrudman.se/hallbar-prestation-bort-ifran-prestationsangest/

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

10 min