205 episodes

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Slovenian-speaking Australians. - Neodvisne novice in zgodbe vas povezujejo z življenjem v Avstraliji in slovensko govorečimi Avstralci.

SBS Slovenian - SBS Slovenia‪n‬ SBS

  • Daily News
  • 5.0 • 3 Ratings

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Slovenian-speaking Australians. - Neodvisne novice in zgodbe vas povezujejo z življenjem v Avstraliji in slovensko govorečimi Avstralci.

  Ema Prodnik celebrated her 80th Birthday - Ema Prodnik dopolnila 80 let

  Ema Prodnik celebrated her 80th Birthday - Ema Prodnik dopolnila 80 let

  Ema Prodnik sang in the legendary ansambel bratov Avsenik. She turned 80 on 27th March.
  - Ema Prodnik, pevka legendarnega ansambla bratov Avsenik, je 27.marca dopolnila 80 let. 

  • 4 min
  Latest information about Vaccine Rollout - Novice cepiv proti COVIDu-19

  Latest information about Vaccine Rollout - Novice cepiv proti COVIDu-19

  Australia has secured an additional 20 million Pfizer coronavirus vaccines, doubling the amount of doses set to arrive in the country this year.
   
  Prime Minister Scott Morrison welcomed the supply boost after the federal government issued an advisory for the use of the AstraZeneca vaccine in people under 50.
   
  - Avstralija je zagotovila dodatnih 20 milijonov cepiv proti koronavirusu Pfizer, kar je podvojilo količino doz, ki naj bi prispele v državo letos. Premier Scott Morrison je pozdravil povečanje ponudbe, potem ko je zvezna vlada izdala nasvet za uporabo cepiva AstraZeneca pri mlajših od 50 let.

  • 8 min
  Almost 20% of food goes to waste - Petino hrane odvržemo

  Almost 20% of food goes to waste - Petino hrane odvržemo

  Dr. Belovič talks about what is most important to reduce food waste.
  - Dr. Belovičeva je tokrat spregovorila o pomembnosti zmanjševanja količin odvržene hrane.

  • 6 min
  This week's news in Slovenia - 10th April - Novice iz Slovenije 10. aprila

  This week's news in Slovenia - 10th April - Novice iz Slovenije 10. aprila

  Wrap up of the latest news from Slovenia prepared this week by Žan Dolajš.  - Novosti tedna v Sloveniji je pripravil Žan Dolajš.

  • 5 min
  SBS News in Slovenian - 10th April - Poročila Radia SBS v slovenščini 10. aprila

  SBS News in Slovenian - 10th April - Poročila Radia SBS v slovenščini 10. aprila

  Today's news bulletin from the World, Australia and Slovenia in Slovenian.
  - Današnje novice iz sveta, Slovenije in Avstralije v slovenskem jeziku.

  • 5 min
  Milica Dular new president of Slovenian club St Albans - Milica Dular nova predsednica Slovenskega društva St. Albans

  Milica Dular new president of Slovenian club St Albans - Milica Dular nova predsednica Slovenskega društva St. Albans

  Slovenian club St Albans in Melbourne had their annual general meeting on Sunday 14th March. We spoke with the new and first female President, Milica Dular about the current status and plans for 2021. This year the club will celebrate their 40th anniversary.
  - Slovensko društvo St. Albans v Melbournu je v nedeljo, 14. marca, imelo svoj letni občni zbor. Za prvo predsednico kluba je bila izvoljena Milica Dular, ki nam je povedala več o trenutnem delovanju in načrtih za leto 2021. Letos bo društvo tudi praznovalo 40 let obstoja.

  • 9 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Daily News

Listeners Also Subscribed To

More by SBS