1 hr 6 min

[SEASON 2] DU HỌC NGÀNH CỜ VÂY - KHÁCH MỜI "THẠC SĨ CỜ VÂY' LÊ LINH Nhật Ký Tôi và Hàn Quốc

    • Society & Culture

Đến với khách mời trong tập đầu tiên của season 2, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khách mời Lê Linh. hãy cùng host và khách mời trò chuyện để hiểu thêm về ngành học mới lạ này nhé!

-----------------------------

mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua

EMAIL: vielifepodcast@gmail.com

FANPAGE: https://www.facebook.com/Vielidepodcast/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

Đến với khách mời trong tập đầu tiên của season 2, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khách mời Lê Linh. hãy cùng host và khách mời trò chuyện để hiểu thêm về ngành học mới lạ này nhé!

-----------------------------

mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua

EMAIL: vielifepodcast@gmail.com

FANPAGE: https://www.facebook.com/Vielidepodcast/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

1 hr 6 min

Top Podcasts In Society & Culture

Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (sometimes)
Team Coco & Ted Danson, Woody Harrelson
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
This American Life
This American Life
Magical Overthinkers
Amanda Montell & Studio71
The Viall Files
Nick Viall