1 hr 10 min

[SEASON 2] Khách mời: Hai Bien/ DU HỌC ĐỂ HỌC CÁCH TRƯỞNG THÀNH Nhật Ký Tôi và Hàn Quốc

    • Society & Culture

Chúng ta thường nghĩ du học chỉ là đi sang một đất nước mới để trải nghiệm nền giáo dục của họ. Nhưng phải trải nghiệm mới biết du học không chỉ là học kiến thức sách vở thông thường, mà chúng ta còn được học thêm nhiều điều về văn hóa, lối sống, học cách tự lập và học cách để trưởng thành.

Trong tập này, hãy cùng với chúng mình và bạn khách mời Hải Biên - một du học sinh Hàn Quốc khám phá ra thêm nhiều kiến thức mà ta có được nhờ việc du học nhé.

--------------------------------------------------------------------

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua

EMAIL: vielifepodcast@gmail.com

FANPAGE: https://www.facebook.com/Vielidepodcast/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

Chúng ta thường nghĩ du học chỉ là đi sang một đất nước mới để trải nghiệm nền giáo dục của họ. Nhưng phải trải nghiệm mới biết du học không chỉ là học kiến thức sách vở thông thường, mà chúng ta còn được học thêm nhiều điều về văn hóa, lối sống, học cách tự lập và học cách để trưởng thành.

Trong tập này, hãy cùng với chúng mình và bạn khách mời Hải Biên - một du học sinh Hàn Quốc khám phá ra thêm nhiều kiến thức mà ta có được nhờ việc du học nhé.

--------------------------------------------------------------------

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua

EMAIL: vielifepodcast@gmail.com

FANPAGE: https://www.facebook.com/Vielidepodcast/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

1 hr 10 min

Top Podcasts In Society & Culture

Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (sometimes)
Team Coco & Ted Danson, Woody Harrelson
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
The Unplanned Podcast with Matt & Abby
Matt & Abby | QCODE
Fail Better with David Duchovny
Lemonada Media
Magical Overthinkers
Amanda Montell & Studio71