9 min

[SEASON 3] 1 NĂM LÀM PODCAST CỦA MÌNH‪!‬ RIO ON PODCAST

    • Society & Culture

Season 3 "kể cho nhau nghe" được lên sóng vào thứ 7 hàng tuần trên các nền tảng podcast, youtube.

Tâm sự với bọn mình qua đường link: https://bit.ly/37Ang4H

fanpage: https://www.facebook.com/MCRI0/

youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQpKF1njwlWmP08y49yEBMg


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vielifepodcast/message

Season 3 "kể cho nhau nghe" được lên sóng vào thứ 7 hàng tuần trên các nền tảng podcast, youtube.

Tâm sự với bọn mình qua đường link: https://bit.ly/37Ang4H

fanpage: https://www.facebook.com/MCRI0/

youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQpKF1njwlWmP08y49yEBMg


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vielifepodcast/message

9 min

Top Podcasts In Society & Culture

This American Life
This American Life
Fail Better with David Duchovny
Lemonada Media
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
Freakonomics Radio
Freakonomics Radio + Stitcher
Wild Card with Rachel Martin
NPR