9 episodes

Podden hade sin upprinnelse på ett arkitektkontor då tillämpandet av ett dokument för
funktionsmått, SIS Byggnadsutformning – Bostäder - Invändiga mått, hakade i en sedan länge
uppdämd frustration. Mängden lagar, normer och standarder som ska tillgodose kvaliteten på
arkitekturen tycktes glömma och gömma allt som inte är funktionellt och också mätbart.
Stundens affekt följdes av ett utrop i gruppen: Ge oss i alla fall en själens SIS!

Själens Standard sjalensstandard

  • Arts

Podden hade sin upprinnelse på ett arkitektkontor då tillämpandet av ett dokument för
funktionsmått, SIS Byggnadsutformning – Bostäder - Invändiga mått, hakade i en sedan länge
uppdämd frustration. Mängden lagar, normer och standarder som ska tillgodose kvaliteten på
arkitekturen tycktes glömma och gömma allt som inte är funktionellt och också mätbart.
Stundens affekt följdes av ett utrop i gruppen: Ge oss i alla fall en själens SIS!

  9. Synliga träväggar

  9. Synliga träväggar

  Ola Nylander summerar bostadsforskningen fram till idag och beskriver arbetet med att ta fram ett verktyg för att mäta arkitektonisk kvalitet. Han talar om normer, undersökningar bland boende samt hävdar forskningsbaserad kunskap för arkitekter som en god gärning.

  • 1 hr 1 min
  8. Ska vi tro att ekonomiska incitament skapar kvalitet?

  8. Ska vi tro att ekonomiska incitament skapar kvalitet?

  Johan Nyström i samtal om det som styr alltihopa. Han reder ut begreppen kring entreprenadformer, pratar konsekvenser samt diskuterar om det verkligen är så att entreprenören bäst förvaltar produktens kvalitet under byggprocessen.

  • 1 hr 4 min
  7. Sveriges Arkitekter

  7. Sveriges Arkitekter

  Tatjana Joksimović berättar om Sveriges Arkitekters roll och verksamhet. Hur förbundet verkar för god, utmärkt och extraordinär arkitektur: att visa exempel, leda och kvalitetssäkra processer, samverka med kommuner och regioner. Hon menar att bra arkitektur gynnar fler än beställaren och ser arkitekten som terapeut.

  • 1 hr
  6. Arkitekturen är där för att göra livet vackrare än arkitekturen

  6. Arkitekturen är där för att göra livet vackrare än arkitekturen

  Anna Chavepayre vill bygga om i stället för nytt och förespråkar ett polycentriskt samhälle med stopp för ständig tillväxt. Hon talar om helhetsansvar och helhetsperspektiv, understryker nödvändigheten i luft, rosor och fågelkvitter samt förfäktar hus som möjliggör.

  • 1 hr 13 min
  5. Röd, vit, venustas

  5. Röd, vit, venustas

  Samuel Michaëlsson tar japanska exempel för att ringa in den poetiska aspekten av arkitektur. Han pratar om det skräddarsydda, förhållandet till natur, att ha konstnärlig övertygelse och starka idéer som dras till sin spets. Om besjälad lekfullhet och hur handgjorda modeller, skala och iterativ process påverkar slutresultatet.

  • 1 hr 7 min
  4. Nu är det (i stället) någonting här som ingen säger

  4. Nu är det (i stället) någonting här som ingen säger

  Solmaz Beik och Tova Rudin-Lundell beskriver hur arkitekter inte vill prata om smak och makten i att inte benämna. De utreder fåfänga ideal som tidlöshet och ren arkitektur, samt berör smakbubblor, smakkompetens och folkbildning.

  • 1 hr

Top Podcasts In Arts