17 episodes

Podden hade sin upprinnelse på ett arkitektkontor då tillämpandet av ett dokument för

funktionsmått, SIS Byggnadsutformning – Bostäder - Invändiga mått, hakade i en sedan länge

uppdämd frustration. Mängden lagar, normer och standarder som ska tillgodose kvaliteten på

arkitekturen tycktes glömma och gömma allt som inte är funktionellt och också mätbart.

Stundens affekt följdes av ett utrop i gruppen: Ge oss i alla fall en själens SIS!

Själens Standard sjalensstandard

  • Arts

Podden hade sin upprinnelse på ett arkitektkontor då tillämpandet av ett dokument för

funktionsmått, SIS Byggnadsutformning – Bostäder - Invändiga mått, hakade i en sedan länge

uppdämd frustration. Mängden lagar, normer och standarder som ska tillgodose kvaliteten på

arkitekturen tycktes glömma och gömma allt som inte är funktionellt och också mätbart.

Stundens affekt följdes av ett utrop i gruppen: Ge oss i alla fall en själens SIS!

  17. Det går inte att räkna ut om en viss bro är vackrare än en annan

  17. Det går inte att räkna ut om en viss bro är vackrare än en annan

  Lars Strannegård slår ett slag för helhetsbedömningen som människans fenomenala förmåga. Berättar om Handels utbildningsmission, menar att empatin är viktigast, berör matrismaximerade produkter samt felslutet i att mäta kvalitet. Han står upp för ordens kraft och återkommer till vikten av att kunna beskriva det multisensoriska.

  • 49 min
  16. Bit inte den hand som föder dig

  16. Bit inte den hand som föder dig

  Jesper Lövkvist föreställer sig en frispråkig framtid för en tyst bransch som mest vill vara till lags. Efterfrågar nytänkande på en strukturell nivå. Pratar om alternativa kostnader för att bygga dåligt, kostnader som skjuts på framtiden. Hur kontoren läggs ned och ersätts av frifräsande konsulter i nätverk som lär sig om finansiering och äger en större del av processen.

  • 58 min
  15. Tomma ord? - Livepod på ArkDes

  15. Tomma ord? - Livepod på ArkDes

  Hur formas svensk stadsplanering? Inom den kommunala stadsplaneringssektorn produceras årligen en mängd strategier, riktlinjer, vägledningar och policydokument i syfte att säkerställa planering av långsiktigt hållbara städer. Men används och efterlevs verkligen alla stöddokument? Är det ens möjligt? Och viktigast av allt: Gör alla strategier och policys att slutresultatet, våra fysiska miljöer, blir bättre?
  Under en liveinspelning på ArkDes bibliotek samtalar Johanna Wiklander, Niklas Svensson och Jonathan Metzger under rubriken Tomma ord? Tillsammans med Själens standard fördjupar de sig i frågor som rör dagens stadsplanering och riktar strålkastarljuset mot den kommunala planeringsapparaten.

  • 1 hr 14 min
  14. Leva länge!

  14. Leva länge!

  Tove Sjöberg talar om Guldstolen, hur sommaren 2018 blev en vändpunkt och att återanvända byggnader där de står. Nämner Parisavtalet, fantastiska marmortrappor, munblåsta glaskupor, trista fastigheter med lågt i tak och kontorsinredning från 90-talet. Trend samt restauranger som håller över tid. Att kalibrera om sig och hitta nya estetiska värderingsmodeller.

  • 1 hr 1 min
  13. Finkänslighet

  13. Finkänslighet

  Elisabeth Schellekens Dammann önskar rum åt skönheten. Hon filosoferar om estetisk upplevelse, om förväntningar och åskådarens ansvar. Kollektivitet och glädjen att dela, om objektivt och subjektivt, expert och lekman. Om samtalet och att viljan att ständigt utmana oss själva.

  • 1 hr 16 min
  12. KVALITET i kris - Livepod på ArkDes

  12. KVALITET i kris - Livepod på ArkDes

  Hur påverkas den byggda miljön av tiden den formas ? Frågan blir allt mer aktuell, när det känns som att världen står i kris. Med en skenande inflation, bostadsbrist, väpnade konflikter och världsutmaningar som klimatkrisen, så undrar vi vad som återstår i begreppet kvalitet?
  Under en liveinspelning i ArkDes bibliotek reder Frida Rosenberg, Torun Hammar och Sofia Hansdotter ut vad kvalitet betyder i vår samtid och hur begreppet har ändrat betydelse över tid. Det kommer spånas om vad kvalitet kommer att innebära i framtiden, hur arkitekturen kan vara kvalitativ i tider av oro och med ökande kostnader.

  • 1 hr 17 min

Top Podcasts In Arts

Fresh Air
NPR
The Moth
The Moth
99% Invisible
Roman Mars
The Magnus Archives
Rusty Quill
Fantasy Fangirls
Fantasy Fangirls
Articles of Interest
Avery Trufelman

You Might Also Like