201 episodes

A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet tanításai.


A legfontosabb, amivel támogatni tudod gyülekezetünket, ha imádkozol értünk. Emellett önkéntesként téged is várunk a közös munkába, szolgálatba, hiszen segítő kezekre mindig szükség van. Ha pedig anyagilag is szeretnél mellénk állni, akkor ezt az imaházban kihelyezett adománygyűjtőknél vagy az alábbi PayPal számlánkon megteheted.

https://paypal.me/miklosibaptista

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Sz.Miklósi Baptista Gyülekezet

  • Religion & Spirituality

A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet tanításai.


A legfontosabb, amivel támogatni tudod gyülekezetünket, ha imádkozol értünk. Emellett önkéntesként téged is várunk a közös munkába, szolgálatba, hiszen segítő kezekre mindig szükség van. Ha pedig anyagilag is szeretnél mellénk állni, akkor ezt az imaházban kihelyezett adománygyűjtőknél vagy az alábbi PayPal számlánkon megteheted.

https://paypal.me/miklosibaptista

  2022.06.19. Az Isten által tervezett család - Efézusi levél 5,21-6,4

  2022.06.19. Az Isten által tervezett család - Efézusi levél 5,21-6,4

  Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma  miklosibaptista.hu  Merre tovább? II.  Efézusi levél 5,21-6,4

  Házastársak intése

  21 Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.

  22 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak;

  23 mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is.

  24 De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben.

  25 Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte,

  26 hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje,

  27 így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.

  28 Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti.

  29 Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat,

  30 minthogy tagjai vagyunk testének.

  31 "A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté."

  32 Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.

  33 De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.

  Szülők és gyermekek intése

  6 Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.

  2 "Tiszteld apádat és anyádat": ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik,

  3 mégpedig ez: "hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön."

  4 Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.

  Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet

  Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/

  Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy

  Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA

  Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ

  Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A

  YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg  #Istentisztelet #Biblia #Szigetszentmiklós

  • 39 min
  2022.06.12. Nekem is van feladatom?! - Ézsaiás 61,1-11

  2022.06.12. Nekem is van feladatom?! - Ézsaiás 61,1-11

  Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma  miklosibaptista.hu  Merre tovább? I.  Ézsaiás 61,1-11

  Eljön a kegyelem ideje

  61 Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.

  2 Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.

  3 Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének: őt ékesítik.

  4 Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek.

  5 Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok.

  6 Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek.

  7 A kétszeres szégyen és szidalom után ujjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük.

  8 Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük.

  9 Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr.

  10 Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.

  11 Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.

  • 43 min
  2022.06.05. - Az ígéret beteljesült, a Szentlélek kitöltetett, de nekünk kell jól élni vele

  2022.06.05. - Az ígéret beteljesült, a Szentlélek kitöltetett, de nekünk kell jól élni vele

  Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma  miklosibaptista.hu  Apostolok Cselekedetei 2,1-36

  https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.2.R%C3%9AF

  • 37 min
  2022.05.29. Az érthetetlen, de valóságosan elérhető isteni szeretet csodája - Római levél 5,1-11

  2022.05.29. Az érthetetlen, de valóságosan elérhető isteni szeretet csodája - Római levél 5,1-11

  Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma  miklosibaptista.hu  Római levél 5,1-11

  A megigazulás megbékélés Istennel

  5 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.

  2 Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.

  3 De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot,

  4 az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet;

  5 a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

  6 Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért.

  7 Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált.

  8 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.

  9 Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól.

  10 Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.

  11 Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.

  Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet

  Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/

  Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy

  Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA

  Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ

  Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A

  YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg

  • 32 min
  2022.05.22. A teremtettségünk csodái - 1 Mózes 2,7-25

  2022.05.22. A teremtettségünk csodái - 1 Mózes 2,7-25

  Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma  miklosibaptista.hu  1 Mózes 2,7-25

  7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

  8 Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált.

  9 Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját.

  10 Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt.

  11 Egyiknek Písón a neve. Ez megkerüli Havílá egész földjét, ahol arany van.

  12 Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő.

  13 A második folyónak Gíhón a neve. Ez megkerüli Kús egész földjét.

  14 A harmadik folyónak Hiddekel a neve. Ez Assúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz.

  15 És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.

  16 Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz,

  17 de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.

  18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.

  19 Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi.

  20 Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált.

  21 Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére.

  22 Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.

  23 Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett.

  24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.

  25 Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat.

  Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet

  Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/

  Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy

  Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA

  Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ

  Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A

  YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg  #Istentisztelet #Biblia #Szigetszentmiklós

  • 35 min
  2022.05.15. A megújult élet mindent átformáló gyümölcsei - Ezékiel 36,22-38

  2022.05.15. A megújult élet mindent átformáló gyümölcsei - Ezékiel 36,22-38

  Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma  miklosibaptista.hu  Ezékiel 36,22-38

  22 Ezért mondd ezt Izráel házának: Így szól az én Uram, az Úr: Nem tiértetek cselekszem én, Izráel háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amerre csak jártatok.

  23 Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr - így szól az én Uram, az Úr -, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok.

  24 Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre.

  25 Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket.

  26 Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.

  27 Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.

  28 Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.

  29 Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget.

  30 Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek.

  31 Akkor visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt.

  32 Nem tiértetek cselekszem - így szól az én Uram, az Úr -, tudjátok meg ezt! Szégyenkezzetek, és piruljatok életetek miatt, Izráel háza!

  33 Így szól az én Uram, az Úr: Amikor megtisztítlak benneteket minden bűnötöktől, benépesítem a városokat, és újjáépülnek a romok.

  34 Művelni fogják a pusztává lett földet, azután, hogy pusztán hevert az arra járók szeme láttára.

  35 Azt mondják majd: Ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint az Éden kertje. A rommá lett, elpusztult és lerombolt városokat pedig újból megerősítették, és újból laknak bennük.

  36 Akkor megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr, építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Én, az Úr, megmondtam, és meg is teszem!

  37 Így szól az én Uram, az Úr: Még azt is kérheti tőlem Izráel háza, hogy ezt tegyem velük: úgy megsokasítom az embereket, mint a juhokat.

  38 Úgy tele lesznek a romba dőlt városok emberek tömegével, ahogyan Jeruzsálem tele van az ünnepeken juhokkal, áldozatra szentelt juhokkal. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr.

  Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet

  Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/

  Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy

  Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA

  Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ

  Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A

  YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg

  • 37 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension Catholic Faith Formation
D-Group
Hank Smith & John Bytheway
BibleProject
Joel Osteen
Blaze Podcast Network