8 min

Unit 5 Possessive Pronouns Czech's podcast

    • Language Learning

my - můj, moje
your - tvůj, tvoje
his - jeho
her- její
our- náš, naše
your- váš, vaše
their- jejich

my - můj, moje
your - tvůj, tvoje
his - jeho
her- její
our- náš, naše
your- váš, vaše
their- jejich

8 min