7 episodes

Czech's podcast Czech teacher

  • Education
  • 4.5 • 23 Ratings

  Unit 7- Cardinal Numbers

  Unit 7- Cardinal Numbers

  1 - jedna 6- šest 11- jedenáct 16- šestnáct
  2- dvě 7- sedm 12 - dvanáct 17- sedmnáct
  3- tři 8-osm 13- třináct 18- osmnáct
  4- čtyři 9- devět 14 - čtrnáct 19 - devatenáct
  5- pět 10 - deset 15 - patnáct 20- dvacet

  • 6 min
  Unit 6 Common Phrases

  Unit 6 Common Phrases

  Hi - Ahoj
  Hello -Dobrý den
  Bye - Ahoj, Čau, Naschledanou
  How are you- Jak se máš, Jak se máte
  Good (well) - Dobře
  What are you doing - Co děláš, Co děláte
  Nothing - Nic
  Please, You are welcome - Prosím
  Thank you - Děkuji
  Thanks - Dík

  • 5 min
  Unit 5 Possessive Pronouns

  Unit 5 Possessive Pronouns

  my - můj, moje
  your - tvůj, tvoje
  his - jeho
  her- její
  our- náš, naše
  your- váš, vaše
  their- jejich

  • 8 min
  Unit 4 Basic Vocabulary

  Unit 4 Basic Vocabulary

  dog pes
  cat kočka
  car auto
  house dům
  tree strom
  school škola
  husband manžel
  wife manželka

  • 2 min
  Unit 3 Where are you from?

  Unit 3 Where are you from?

  I am from Haiti – Já jsem z Haiti.
  You are from the Czech Republic– Ty seš z Česka.
  He is from Mexico.– On je z Mexika.
  She is from the United States.– Ona je z Ameriky.
  It is from the Czech Republic. – Ono je / To je z Česka.
  We are from the Czech Republic. – My jsme z Česka.
  You are from the Czech Republic. – Vy jste z Česka.
  They are from the Czech Republic. – Oni jsou z Česka./ Ony jsou z Česka.

  • 2 min
  Unit 2 verb TO BE

  Unit 2 verb TO BE

  I am – já jsem
  You are– ty seš (more formal is JSI but it is not used too much)
  He is– on je
  She is– ona je
  It is – ono je / to je
  We are– my jsme
  You are– vy jste
  They are– oni jsou / ony jsou

  • 3 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
23 Ratings

23 Ratings

MoonStars13 ,

Nejlepší

Great help! Helped alot with pronunciation. I hope there is more to come.

Patrick J V ,

Good lessons

This was/is very good lessons. I hope more show up. Very good for starting out.

dukester ,

More! Please!

This podcast is wonderfully helpful. Would love to see more episodes.

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Do The Work
Do The Work
Mick Unplugged
Mick Hunt
TED Talks Daily
TED
Try This
The Washington Post