7 episodes

Czech's podcast Czech teacher

  • Education
  • 4.5 • 23 Ratings

  Unit 7- Cardinal Numbers

  Unit 7- Cardinal Numbers

  1 - jedna 6- šest 11- jedenáct 16- šestnáct
  2- dvě 7- sedm 12 - dvanáct 17- sedmnáct
  3- tři 8-osm 13- třináct 18- osmnáct
  4- čtyři 9- devět 14 - čtrnáct 19 - devatenáct
  5- pět 10 - deset 15 - patnáct 20- dvacet

  • 6 min
  Unit 6 Common Phrases

  Unit 6 Common Phrases

  Hi - Ahoj
  Hello -Dobrý den
  Bye - Ahoj, Čau, Naschledanou
  How are you- Jak se máš, Jak se máte
  Good (well) - Dobře
  What are you doing - Co děláš, Co děláte
  Nothing - Nic
  Please, You are welcome - Prosím
  Thank you - Děkuji
  Thanks - Dík

  • 5 min
  Unit 5 Possessive Pronouns

  Unit 5 Possessive Pronouns

  my - můj, moje
  your - tvůj, tvoje
  his - jeho
  her- její
  our- náš, naše
  your- váš, vaše
  their- jejich

  • 8 min
  Unit 4 Basic Vocabulary

  Unit 4 Basic Vocabulary

  dog pes
  cat kočka
  car auto
  house dům
  tree strom
  school škola
  husband manžel
  wife manželka

  • 2 min
  Unit 3 Where are you from?

  Unit 3 Where are you from?

  I am from Haiti – Já jsem z Haiti.
  You are from the Czech Republic– Ty seš z Česka.
  He is from Mexico.– On je z Mexika.
  She is from the United States.– Ona je z Ameriky.
  It is from the Czech Republic. – Ono je / To je z Česka.
  We are from the Czech Republic. – My jsme z Česka.
  You are from the Czech Republic. – Vy jste z Česka.
  They are from the Czech Republic. – Oni jsou z Česka./ Ony jsou z Česka.

  • 2 min
  Unit 2 verb TO BE

  Unit 2 verb TO BE

  I am – já jsem
  You are– ty seš (more formal is JSI but it is not used too much)
  He is– on je
  She is– ona je
  It is – ono je / to je
  We are– my jsme
  You are– vy jste
  They are– oni jsou / ony jsou

  • 3 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
23 Ratings

23 Ratings

MoonStars13 ,

Nejlepší

Great help! Helped alot with pronunciation. I hope there is more to come.

Patrick J V ,

Good lessons

This was/is very good lessons. I hope more show up. Very good for starting out.

dukester ,

More! Please!

This podcast is wonderfully helpful. Would love to see more episodes.

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Jordan Harbinger
The Atlantic
TED
Rich Roll