6 min

Unit 7- Cardinal Numbers Czech's podcast

    • Language Learning

1 - jedna 6- šest 11- jedenáct 16- šestnáct
2- dvě 7- sedm 12 - dvanáct 17- sedmnáct
3- tři 8-osm 13- třináct 18- osmnáct
4- čtyři 9- devět 14 - čtrnáct 19 - devatenáct
5- pět 10 - deset 15 - patnáct 20- dvacet

1 - jedna 6- šest 11- jedenáct 16- šestnáct
2- dvě 7- sedm 12 - dvanáct 17- sedmnáct
3- tři 8-osm 13- třináct 18- osmnáct
4- čtyři 9- devět 14 - čtrnáct 19 - devatenáct
5- pět 10 - deset 15 - patnáct 20- dvacet

6 min