11 episodes

Samtal om utveckling och forskning inom byggbranschen med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Utveckling i byggbranschen Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

  • Society & Culture

Samtal om utveckling och forskning inom byggbranschen med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

  Färdplan för jämställd byggprocess

  Färdplan för jämställd byggprocess

  Ett tydligt ledarskap är en viktig faktor för att kvinnor stannar kvar i byggbranschen, visar ett projekt som genomförts av företaget Byggdialog, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och Chalmers.

  • 25 min
  Installatörsföretagen vill stötta medlemsföretag i hållbarhetsarbetet

  Installatörsföretagen vill stötta medlemsföretag i hållbarhetsarbetet

  Ökar kunskap om branschens hållbarhetsaspekter, intervju med Terese Kuldkepp, Incoord.

  • 19 min
  Samverka mer i bygg- och installationsbranschen

  Samverka mer i bygg- och installationsbranschen

  Kan installatörer och deras kunder tjäna på att installatörer visar vilka mervärden i installationslösningar kan skapa? Och vad skulle branschen tjäna på att samverka ännu mer?

  Intervju med Hans Nyblom, Installatörsföretagen.

  • 23 min
  Branschstandard för teknisk isolering

  Branschstandard för teknisk isolering

  Branschen har tagit fram en standard för teknisk isolering som kommer att vara till nytta för byggbranschen en lång tid framöver. Värmeförluster från installationer utgör en betydande del av en fastighets energiförbrukning. Hur tjock isolering är då godtagbar för värme-, kyl- och luftinstallationer med hänsyn till ett begränsat utrymme? Den traditionella AMA-tabellen tar inte hänsyn till faktorer som påverkar effekten av isolertjocklek och prestanda. En branschstandard underlättar för branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket leder till hållbart klimat och mer smarta byggnader. Standarden kommer vara ett hjälpmedel för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer, intervju med Johan Sjölund, Isoleringsfirmornas förening.

  • 20 min
  Håll nere exponeringen av stendamm

  Håll nere exponeringen av stendamm

  Det är viktigt att hålla nere inandningen av kvarts. Inom byggindustrin arbetar man mycket med stenmaterial såsom betong. Dammet innehåller kvarts som är hälsofarligt och bland annat kan ge silikos och cancer. Det finns gränsvärden för kvarts som man ska hålla sig under, intervju med Ann-Beth Antonsson, professor emeritus inom ergonomi.

  • 20 min
  Provta asfalt säkert, automatiskt och fjärrstyrt

  Provta asfalt säkert, automatiskt och fjärrstyrt

  Skanska har låtit undersöka om fältprovtagning av asfalt går att göra mer säker för provtagningspersonalen genom att utveckla utrustning som gör provtagningen automatiserad och fjärrstyrd. Det skulle bidra till bättre arbetsmiljö och säkerhet genom att operatören kan befinna sig på längre avstånd från förbipasserande trafik. intervju med Martin Blohm, Skanska.

  • 19 min

Top Podcasts In Society & Culture

Fallen Angels: A Story of California Corruption
iHeartPodcasts
This American Life
This American Life
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
The Viall Files
Nick Viall
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
Where Should We Begin? with Esther Perel
Esther Perel Global Media