13 min

VÙNG AN TOÀN TRONG CUỘC SỐNG DU HỌC Nhật Ký Tôi và Hàn Quốc

    • Society & Culture

Ở tập trước, chúng mình có đề cập về câu chuyện tài chính với mong ước rằng các bạn có vất vả thế nào thì cũng đừng từ bỏ con đường học tập. Trong cuộc sống, vẫn sẽ có những trường hợp đáng tiếc, trường hợp hy hữu xảy ra. Ý chí có mạnh mẽ thế nào thì đôi lúc không thể nào chống lại được trò đùa của số phận. Vậy lúc đó, bạn sẽ chọn cách nào? Đi theo con đường để thực hiện ước mơ ban đầu, hay đầu hàng với số phận, mặc định đó lá số của bản thân, lặng lẽ và cam tâm thực hiện nó? Bạn có chấp nhận phá vỡ vùng an toàn của mình hay không? Hay bạn sẽ xây dựng thành lũy để bảo vệ vùng an toàn của bản thân vững chắc hơn?

mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua

EMAIL: vielifepodcast@gmail.com

FANPAGE: https://www.facebook.com/Vielidepodcast/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

Ở tập trước, chúng mình có đề cập về câu chuyện tài chính với mong ước rằng các bạn có vất vả thế nào thì cũng đừng từ bỏ con đường học tập. Trong cuộc sống, vẫn sẽ có những trường hợp đáng tiếc, trường hợp hy hữu xảy ra. Ý chí có mạnh mẽ thế nào thì đôi lúc không thể nào chống lại được trò đùa của số phận. Vậy lúc đó, bạn sẽ chọn cách nào? Đi theo con đường để thực hiện ước mơ ban đầu, hay đầu hàng với số phận, mặc định đó lá số của bản thân, lặng lẽ và cam tâm thực hiện nó? Bạn có chấp nhận phá vỡ vùng an toàn của mình hay không? Hay bạn sẽ xây dựng thành lũy để bảo vệ vùng an toàn của bản thân vững chắc hơn?

mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua

EMAIL: vielifepodcast@gmail.com

FANPAGE: https://www.facebook.com/Vielidepodcast/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

13 min

Top Podcasts In Society & Culture

Fail Better with David Duchovny
Lemonada Media
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
We Can Do Hard Things
Glennon Doyle and Audacy
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
Blame it on the Fame: Milli Vanilli
Wondery
This American Life
This American Life