42 min

Vapenembargot mot Ryssland: Historiska perspektiv Militärhistoria

    • Society & Culture

Martin Neuding Skoog berättar om sin forskning om det europeiska vapenembargot mot ryska furstendömena och Moskovien från högmedeltiden till 1600-talet. Vad förorsakade embargot? Hur genomfördes det och av vilka? Vilka effekter fick det? Varför luckrades det och löstes upp?

Och vet ni vad? Ni kan numera gå masterprogrammet i militärhistoria hos oss, det enda i Norden!

Martin Neuding Skoog berättar om sin forskning om det europeiska vapenembargot mot ryska furstendömena och Moskovien från högmedeltiden till 1600-talet. Vad förorsakade embargot? Hur genomfördes det och av vilka? Vilka effekter fick det? Varför luckrades det och löstes upp?

Och vet ni vad? Ni kan numera gå masterprogrammet i militärhistoria hos oss, det enda i Norden!

42 min

Top Podcasts In Society & Culture