64 episodes

Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa från Lunds universitet, Malmö universitet och Region Skåne.

Vetenskap och hälsa Lunds universitet, Malmö högskola och Region Skåne

  • Science
  • 5.0 • 1 Rating

Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa från Lunds universitet, Malmö universitet och Region Skåne.

  Virus – svåra att kontrollera

  Virus – svåra att kontrollera

  En hiv-infektion, som på 1980-talet ledde till den dödliga sjukdomen aids, kan idag behandlas och har blivit en kronisk sjukdom. Men trots stora insatser har man än så länge inte lyckats framställa ett vaccin mot hiv medan vaccin mot SARS-CoV-2, viruset bakom pandemin som fortfarande påverkar vår vardag, togs fram på mindre än ett år.
  I den här podden pratar vi om virus. För vad är virus egentligen, varför beter de sig så olika och varför är virus så svåra att kontrollera?
  Intervjuad forskare är Marianne Jansson, docent i virologi vid Lunds universitet och som forskar på hiv.

  • 38 min
  Tvångssteriliseringar, genetiken och etiken

  Tvångssteriliseringar, genetiken och etiken

  Genteknik som Crispr gör det möjligt att väldigt precist redigera i våra gener. Samtidigt som detta ger hopp om nya behandlingar, väcker det också viktiga frågor om vad tekniken ska användas för. I podden möter vi Anna Tunlid, idé- och lärdomshistoriker vid Lunds universitet, som bland annat forskar på medicinsk etik.

  • 28 min
  En framtid utan antibiotika?

  En framtid utan antibiotika?

  I den här podden intervjuar vi forskare som ville undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en levbar framtid utan antibiotika. Forskarna resonerar kring olika frågor från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Till exempel om människors olika föreställningar om framtiden och vad det kan ha för betydelse för hur vi tar oss an problemet, om beteendeförändringar och hur den fysiska omgivningen sätter ramar för olika beteenden och om hur olika infrastrukturer, både fysiska, politiska och ekonomiska kan påverka en hållbar användning av antibiotika. Och mycket annat.

  • 40 min
  Virala vektorer i människans tjänst

  Virala vektorer i människans tjänst

  I det här avsnittet från Vetenskap & hälsa fokuserar vi på virala vektorer, virus som genmodifierats och kan användas som transportmedel för gensaxen CRISPR eller andra behandlingar. Tomas Björklund är forskare i molekylär neuromodulering vid Lunds universitet och forskar på hur viarala vektorer kan används vid hjärnans sjukdomar.

  • 35 min
  När våldet sker i en nära relation

  När våldet sker i en nära relation

  Ungefär en femtedel av de anmälda misshandelsbrotten handlar om misshandel av en närstående och var 15:e person uppger sig ha blivit utsatt för brott i en relation. Vilken typ av brott handlar det om, vad ska sjukvården vara uppmärksam på och går det att förebygga dödligt våld i nära relationer? Dessa frågor och mycket annat som rör våld i nära relationer diskuterar vi i den här podden från Vetenskap och hälsa.

  • 26 min
  Är ja alltid ett ja? – om hur unga tänker kring sex

  Är ja alltid ett ja? – om hur unga tänker kring sex

  Att följa med någon hem efter en kväll på klubben, kan det tolkas som ja till sex? Och vad händer om ni redan fått av er kläderna och du plötsligt känner att det här vill jag inte.
  I den här podden pratar vi om oklara sexuella situationer och om hur ungdomar resonerar kring gränsdragning. Vi intervjuar Charlotta Holmström, biträdande professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

  • 25 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Science

You Might Also Like