500 episodes

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

W poszukiwaniu Słowa Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Warszawie

  • Religion & Spirituality

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

  Poranek ze Słowem na 27 marca 2023 r.

  Poranek ze Słowem na 27 marca 2023 r.

  Jak imię twoje, Boże, tak i chwała twoja sięga krańców ziemi.
  Ps 48,11

  Idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.
  Mt 10,7

  • 7 min
  Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 26 marca 2023 r.

  Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 26 marca 2023 r.

  Tekst kazalny:
  Hbr 5,(1-6)7-9(10)
  ks. Piotr Gaś

  • 25 min
  Poranek ze Słowem na 25 marca 2023

  Poranek ze Słowem na 25 marca 2023

  Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.
  Prz 16,32

  Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
  Mt 5,9

  • 8 min
  Poranek ze Słowem na 24 marca 2023

  Poranek ze Słowem na 24 marca 2023

  Tak mówi Pan: Ja zaś przemawiałem do was nieustannie i gorliwie, a nie usłuchaliście mnie.
  Jr 35,14

  Jezus mówi: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
  Łk 11,28

  • 6 min
  Poranek ze Słowem na 23 marca 2023

  Poranek ze Słowem na 23 marca 2023

  Uśmierzasz szum morza, szum fal jego i wzburzenie narodów.
  Ps 65,8

  Zachariasz powiedział: Bóg Izraela pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.
  Łk 1,73-75

  • 6 min
  Poranek ze Słowem na 22 marca 2023

  Poranek ze Słowem na 22 marca 2023

  Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię.
  Ez 34,16

  Pasterz, przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę!
  Łk 15,6

  • 7 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
D-Group
Ascension
Sadie Robertson Huff
Joel Osteen
Hank Smith & John Bytheway