500 episodes

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

W poszukiwaniu Słowa Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Warszawie

  • Religion & Spirituality

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

  Poranek ze Słowem na 20 lipca 2024

  Poranek ze Słowem na 20 lipca 2024

  Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u ciebie bojaźni przede mną.
  Jr 2,19

  Gdy młodszy syn wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie.
  Łk 15,14-15

  • 6 min
  Poranek ze Słowem na 19 lipca 2024

  Poranek ze Słowem na 19 lipca 2024

  Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych.
  Iz 65,17

  Jan napisał: Widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły.
  Obj 21,1

  • 6 min
  Poranek ze Słowem na 18 lipca 2024

  Poranek ze Słowem na 18 lipca 2024

  Pan mówi: Wyratuję go, (…) bo zna imię moje.
  Ps 91,14

  Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
  1 P 5,7

  • 6 min
  Poranek ze Słowem na 17 lipca 2024

  Poranek ze Słowem na 17 lipca 2024

  Takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
  Jr 31,33

  Do Izraelitów należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice.
  Rz 9,4

  • 6 min
  Poranek ze Słowem na 16 lipca 2024

  Poranek ze Słowem na 16 lipca 2024

  Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi?
  Iz 40,27

  Jezus rzekł do uczniów: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały?
  Łk 24,25-26

  • 8 min
  Poranek ze Słowem na 15 lipca 2024

  Poranek ze Słowem na 15 lipca 2024

  Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba.
  Ps 46,8
  Jezus, wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza.
  Mk 6,34

  • 5 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

The Bible in a Year (with Fr. Mike Schmitz)
Ascension
The Bible Recap
Tara-Leigh Cobble
Girls Gone Bible
Girls Gone Bible
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Unashamed with the Robertson Family
Blaze Podcast Network
followHIM: A Come, Follow Me Podcast
Hank Smith & John Bytheway