136 episodes

Zamyslenia od popredných kazateľov ako Billy Graham, Greg Laurie, Martin Luther a iných.

Zamyslenia EVS Zamyslenia EVS

  • Religion & Spirituality

Zamyslenia od popredných kazateľov ako Billy Graham, Greg Laurie, Martin Luther a iných.

  Potreba lásky – 18. máj

  Potreba lásky – 18. máj

  „Udržujte sa v Božej láske…“ (Jud 1:21)

  Manžel s manželkou navštívili sirotinec. Dúfali, že si v ňom adoptujú dieťa. V rozhovore s chlapcom, ktorého chceli, mu lákavými slovami hovorili o mnohých veciach, ktoré mu môžu dať. Na ich počudovanie malý chlapec odpovedal: „Ak mi nemáte ponúknuť nič iné okrem dobrého domu, oblečenia, hračiek a iných vecí, ktoré má väčšina detí – radšej by som ostal tu.“ „Čo iné, okrem týchto vecí by si, prosím ťa, chcel?“ Spýtala sa ho žena. „Chcem len niekoho, kto ma bude milovať,“ odvetil malý chlapec. Tu to máme! Dokonca aj malý chlapec vie, že „nie samým chlebom bude človek žiť.“ Naše najhlbšie túžby a želania môžu byť naplnené len obnoveným spoločenstvom s Tým, na koho podobu sme boli stvorení, Bohom.

  Modlitba dňa

  Vďaka, že ma miluješ, Bože. Vedomie toho ma nikdy neprestane udivovať. Chválim a milujem ťa, môj nebeský Otec.

  • 1 min
  Boj, ktorý sme predurčení prehrať – 17. máj

  Boj, ktorý sme predurčení prehrať – 17. máj

  „Hospodin však zatvrdil srdce faraónovo, a ten ich neposlúchol, ako predpovedal Hospodin Mojžišovi.“ (2M 9:12)

  Hovorí sa, že naše ruky sú príliš krátke na to, aby sme boxovali s Bohom. Ak bojuješ s Bohom, prehráš. A ak od Boha utekáš, prehráš, Boh nás možno nechá chviľu žiť s pocitom, že vyhrávame, avšak naše zápasenie napokon zakončí On.

  To sa stalo aj vo faraónovom prípade. Židia žili pod faraónovou nadvládou ako otroci a cez Mojžiša Boh vypočul ich modlitbu. Problém bol však ten, že faraón nespolupracoval. Namiesto toho, aby Izraelitov prepustil,  zaťal sa  a odmietol ich nechať odísť. V podstate spochybňoval Boha, keď Mojžišovi a Áronovi povedal: „Kto je Hospodin,  aby som poslúchol Jeho slovo a prepustil Izrael?  Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím.“ (2M 5:2) Faraón vravel: „ Rozdám si to s Bohom.“

  Dávaj si pozor na to, čo si želáš. Môžeš  to dostať.

  Pán dával faraónovi šancu za šancou, aby Židov prepustil. Faraón však odmietol. Pán tak vyniesol nad Egyptom rozsudok  – desať rán. Tie zahŕňali vši, muchy, kobylky, pavúky, žaby a krupobitie. Zhoršovalo sa to od rany k rane. Napriek tomu sa srdce faraóna len zatvrdzovalo. Pán zatvrdil srdce faraóna, čo znamená, že posilnil faraóna v rozhodnutí, ktoré urobil.

  Ježiš povedal: „lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.“ (Mt 7:2) Faraón utopil židovských chlapcov. Boh utopil faraónovu armádu.

  Mnohokrát sa stáva, že veci, ktoré sa snažíme uštedriť druhým zasiahnu práve nás. Pasca, ktorú nastavíš niekomu inému, môže byť pasca, ktorá ťa zloží.

  • 3 min
  Máš viac než dosť na veky vekov – 16. máj

  Máš viac než dosť na veky vekov – 16. máj

  My máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. List Židom 13:10

  Žijeme v duchovne nejasnej a zmätenej dobe. Niekedy nám radia jeden spôsob, ako napredovať a rásť v duchovnom živote, inokedy iný. Medzi kresťanov sa vkrádajú návody ako správne jesť, modliť sa a postiť, na meditáciu a mnoho iných vecí. Skôr než si to uvedomia, ich svedomie otupí. Záujem o všetko nové zamestnáva ich myseľ, a tak sa ich srdce už neupriamuje na Ježiša ako autora našej viery, ktorý ju aj zdokonaľuje. Na intelektuálnej úrovni sa človek drží správnych slov a názorov, ale pravda už jeho život neovplyvňuje. Vrátili sme sa k zákonu a zaoberáme sa tým, čo by sme mali robiť a čím by sme mali byť. Človek už nemá právo na obeť, ktorú Pán Ježiš ponúkol na Golgote. Väčšina ľudí si myslí, že má právo na odpustenie hriechov skrze Ježiša Krista za každých okolností, ale nie je to tak. Zákon vylučuje milosť. Nemôžeš byť súčasne pod Božím zákonom aj pod Jeho milosťou. Tam, kde je zákon, neexistuje žiadna milosť. Kde je milosť, nie je zákon. Kresťan sa má prispôsobiť Božiemu slovu. No nemá sa podriadiť pravidlám a príkazom Starej zmluvy, ktorá je iba tieňom budúcich vecí. Na druhej strane sa má držať toho, čo prijal v Kristovi. Máš oltár a máš právo jesť z neho. Rovnako ako levíti prijímali svoje živobytie z oltára, ty prijímaš všetko z Golgoty. Čo nedokážeš prijať skrze Ježišove dokonané dielo, nesmieš vôbec vlastniť. Vďaka Golgote si taký bohatý, ako je to len možné. Ježišova krv ťa očisťuje od všetkých tvojich hriechov a skrze svoj svätý život ti Ježiš dáva všetku svoju spravodlivosť. Čo viac si môžeš želať? Máš viac než dosť na veky vekov.

  • 2 min
  Príbeh všetkých skutočne hľadajúcich ľudí – 15. máj

  Príbeh všetkých skutočne hľadajúcich ľudí – 15. máj

  „Ja som však žil kedysi bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil, a ja som umrel; i ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo poslúžiť na život, bolo mi na smrť.

  Hriech totiž, keď sa mu prikázaním dostala príležitosť, oklamal ma a tým ma usmrtil.“ List apoštola Pavla Rímskym 7:9-11

  Jedného dňa bol apoštol Pavel dotknutý vo svojom svedomí Božím zákonom takým spôsobom, ako nikdy predtým. Stalo sa to, keď stretol Pána Ježiša. Zrazu mohol vidieť sám seba takého, akým bol. Odvtedy už nebol viac ’bez zákona’. Vtedy uvidel, že uprostred celej svojej bezúhonnosti, nedodržal ani jedno jediné prikázanie. A tak išlo o to, aby všetko napravil a vstúpil do správneho vzťahu k zákonu tým, že bude podľa neho skutočne konať.

  Ako sa mu to darilo? Vtedy začal život v hriechu – to je základné posolstvo textu. Namiesto toho, aby sa dodržiavaním prikázaní stal spravodlivým pred Bohom, ho hriech, ktorý skrze prikázanie dostal príležitosť, oklamal a tým usmrtil. Skrze to prikázanie, o ktorom píše Mojžiš: Človek, ktorý činí spravodlivosť, tú zo zákona, živý bude v nej – prišiel hriech a usmrtil apoštola namiesto toho, aby ho spravil živým. Výsledkom bolo, že apoštol hovorí krátko a jasne: „Ja som umrel“.

  Znamená to, že akým bol apoštol po všetky dni, ale nikdy si to neuvedomil, sa teraz ukázalo vo svetle. Bol mŕtvy vo svojich hriechoch a priestupkoch voči Bohu! On, ten bezúhonný podľa zákona, bol bezmocným a strateným hriešnikom, čo nemal nič, za čo by sa ukryl pred Bohom.

  Týmto spôsobom spôsobil zákon poznanie hriechu.

  Tento Pavlov príbeh je príbehom všetkých skutočne hľadajúcich ľudí. Každý, kto berie Božie prikázania vážne, zažíva podobné veci ako apoštol. Zákon vyvoláva hriešne myšlienky, ktoré prebývajú v našom starom človekovi. (R 7:5) Zisťujeme, že v nás nie je materiál na to, aby sme boli spravodliví pred Bohom. Nielen to, že my nezmôžeme nič vlastnou silou, ale ani za pomoci Božej sily nemôžeme byť spravodliví pred Bohom na základe toho, čo je v nás. Materiál v nás je prehnitý. Je to niečo, čo je nemožné pre zákon, niečo, čo ani Boh nedokáže s nami skrze zákon spraviť.

  Ale skrze Pána Ježiša Krista nám Boh spravodlivosť daroval!

  • 3 min
  Trvalý pokoj – 14. máj

  Trvalý pokoj – 14. máj

  „Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Lebo On je náš pokoj…“ (Ef 2:13,14)

  Nezmyselné povedačky o mieri ho do sveta neprinesú. V škótskom Glasgowe sme mali možnosť vidieť, ako komunisti pochodovali okolo Námestia svätého Gregora s transparentmi, na ktorých stálo: „Naše motto je POKOJ!“ Moje myšlienky zabehli späť do Kórei, kde som videl zmätok a utrpenie, ktoré spôsobili presne tí ľudia, ktorí teraz používajú za svoje motto „pokoj“.  Pokoj je viac ako päť malých bielych písmen namaľovaných na červenom kuse látky, ktorý nesie pochodujúci fanatik v červenom sprievode. Nie je to skončenie nepriateľstiev len tak naoko, chvíľkové zastavenie v horúcej či studenej vojne. Skôr je to niečo pozitívne. Je to špecifický vzťah s Bohom, do ktorého je človek privedený. Je to duchovná realita v ľudskom srdci, ktorá prišla do živého kontaktu s nekonečným Bohom.

  Modlitba dňa

  Tvoj trvalý pokoj presahuje ľudské sľuby, Pane Ježiši.

  • 1 min
  Keď potrebuješ nový začiatok – 13. máj

  Keď potrebuješ nový začiatok – 13. máj

  „Hospodin riekol Mojžišovi v Midjáne: Choď a vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci mužovia, ktorí ti siahali na život.“ (2M 4:19)

  Myslím si, že nové začiatky sú skvelá vec. Milujem prvý jarný deň. Mám rád, keď sa začne letný čas a my sa na našich hodinkách a hodinách posunieme o hodinu vpred. Takisto si vychutnávam, ako všetko vyzerá po daždi.

  Úžasné je tiež dostať druhú šancu po tom, keď zlyháš. Je skvelé začať odznova.

  V 12. kapitole Druhej knihy Mojžišovej mal Mojžiš zmeniť svet pre zajatcov v Egypte. Najprv však potreboval nový začiatok on sám, pretože predtým  zlyhal na celej čiare. Príbeh poznáte. Zabil Egypťana. Odišiel do exilu na štyridsať rokov. Boh mu potom pri horiacom kre dal druhú šancu. Boh k nemu prehovoril a znovu ho  poslal do služby. Dal Mojžišovi nový začiatok – a nakoniec  dal nový začiatok aj Izraelitom.

  Dá sa to zhrnúť nasledovne : Ak si zažil zmenu, budeš chcieť, aby ju zažili vo svojich životoch aj ostatní. Dovoľ mi, aby som dané slová trochu obrátil. Ak nechceš, aby ostatní zažili zmenu, bol si skutočne zmenený?

  Ježiš povedal nasledovné: „Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.“ (L 12:48)

  Uvedomuješ si, akými ohromnými privilégiami disponuješ? Dal ti ich Boh a ruka v ruke s nimi prichádza zodpovednosť. Komu je mnoho dané, od toho sa bude mnoho požadovať.

  Ak  naozaj rozumieme tomu, čo pre nás Boh urobil a koľko nám toho odpustil, ako zobral všetok náš hriech a odstránil ho z našich životov, potom by sme mali byť dychtiví, nadšení a zapálení  hlásať ostatným to, čo Boh vykonal v našich životoch.

  • 3 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To