300 episodes

Zamyslenia od popredných kazateľov ako Billy Graham, Greg Laurie, Martin Luther a iných.

Zamyslenia EVS Zamyslenia EVS

  • Religion & Spirituality

Zamyslenia od popredných kazateľov ako Billy Graham, Greg Laurie, Martin Luther a iných.

  Premýšľaj nad Písmom – 2. október

  Premýšľaj nad Písmom – 2. október

  „Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo.“ (Ž 119:9)

  Veľa ťažkostí, ktoré ako kresťania zažívame, môže byť spôsobených nedostatkom štúdia a čítania Biblie. Nemali by sme byť spokojní s preletením biblickej kapitoly, len aby sme uspokojili svoje vedomie. Slovo Božie si ukry vo svojom srdci! Malá, ale dobre strávená dávka Božieho slova má pre dušu väčšiu hodnotu než narýchlo nahádzaná veľká porcia. Nenechaj sa znechutiť tým, že všetkému nerozumieš. Pokračuj v čítaní. Počas toho ti Duch Svätý bude jednotlivé pasáže osvecovať.  Čítanie Biblie má na srdce a myseľ očisťujúci účinok.

  Modlitba dňa

  Nech sa osvietenie bohatstva tvojho slova zahĺbi do mojej duše, Pane.

  • 1 min
  On dáva večný život – 1. október

  On dáva večný život – 1. október

  „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1Jn 5:13)

  Nedávno som čítal, že Ameriku bude bezpečné vyslanie jedného človeka na Mars stáť sto miliárd dolárov. To, aby nás, hriešnikov, dostal Boh do neba, Ho stálo obetovanie krvi Jeho jediného Syna, ktorá má nevyčísliteľnú hodnotu. Tým, že zakúsil smrť každého z nás, zobral na seba náš trest a zmazal našu vinu. Teraz Boh môže odpúšťať. Vo chvíli vďakyvzdania raz Pavel zvolal: „… Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ Opakuješ teraz tieto slová, ako ich čítaš? Ak áno, tak verím, že budeš mať dôvod byť vďačný a že zažiješ Božiu lásku vo svojom srdci. Vyskúšaj a uvidíš. Biblia učí, že si môžeš byť stopercentne istý, že si spasený.

  Modlitba dňa

  Otče, napriek tomu, že moja konečná myseľ nedokáže pochopiť všetky zázraky evanjelia, ďakujem Ti za uistenie, že skrze Krista som spasený

  • 1 min
  Boh je náš utešiteľ – 30. september

  Boh je náš utešiteľ – 30. september

  „Ja, ja som vaším Tešiteľom!“ (Iz 51:12)

  Vieme, že aj uprostred smútku existuje útecha, pretože uprostred smútku nám Boh ponúka svoju pieseň. Jeho prítomnosť v našich životoch premieňa zármutok na pieseň, a to pieseň útechy. Bol to presne tento druh útechy, ktorý umožnil zbožnému Angličanovi pozrieť sa do hlbokej tmavej jamy v zemi, kde pred bombardovaním stál jeho dom, a povedať: „Vždy som chcel suterén. Teraz si môžem spokojne postaviť nový dom, presne ako som vždy chcel.“ Bol to presne tento druh útechy, ktorý umožnil mladej pastorovej žene učiť skupinku dievčat v nedeľnej škole v neďalekom kostole aj v deň pohrebu jej manžela. Jej trúchlenie nebolo bez nádeje – bolo to trúchlenie s vierou, dobrotou a Božou múdrosťou. Verila, že náš nebeský Otec nerobí chyby.  

  Modlitba dňa

  Ó nebeský Otče, ktorý poznáš utrpenie a zármutok kvôli obeti Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Ďakujem ti za útechu, ktorá obklopuje všetkých, ktorí Ťa milujú.

  • 2 min
  Otče, chcem – 29. september

  Otče, chcem – 29. september

  „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.“ Evanjelium podľa Jána 17:24

  V tejto modlitbe používa Pán Ježiš silný výraz: „Otče, chcem.“

  Pán Ježiš používa toto slovo veľmi zriedka. Znamená to požadovať, očakávať, vložiť celú svoju vôľu. Pán Ježiš požaduje, aby tam, kde je On, boli všetci, ktorí veria v Neho, aby mohli vidieť Jeho slávu!

  Boží Syn trpel a zomrel za naše hriechy, aby sme v Ňom boli svätí. To je cieľ spasenia. O slávu, ktorú má Pán Ježiš u svojho nebeského Otca od večnosti, sa chce deliť so všetkými, ktorí v Neho veria.

  Tu v časnosti sú podmienky pre kresťanov ťažké. Preto je o Božích dedičoch a Ježišových spoludedičoch napísané: „Ak sme dietky, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme , aby sme s Ním boli aj oslávení.“ (R 8:17)

  To samozrejme neznamená, že máme trpieť kvôli našim hriechom. To urobil Pán Ježiš. Tam s Ním nebol nikto a nikto s Ním ani byť nemohol.

  Pán Ježiš a Jeho spása nie sú na svete populárne. Preto ani my, ktorí v Neho veríme, nie sme populárni. Spolu s Pánom Ježišom a evanjeliom sme v tomto svete objektom pohŕdania, protivenstiev a prenasledovania. Ale takéto veci kvôli Pánovi Kristovi sú len dôkazom, že sme na správnej ceste. Táto cesta sa končí tým, že budeme s Ním oslávení.

  Uvidíme a podľa pôvodného textu zažijeme slávu, ktorú má Pán Ježiš, pretože Otec Ho miloval ešte pred stvorením sveta.

  Nasmerujme svoj pohľad na túto slávu! Tak, ako veríme v Pána Ježiša, tak dostaneme aj Jeho slávu!

  • 3 min
  Skryté piliere – 28. september

  Skryté piliere – 28. september

  „Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy.“ Evanjelium podľa Lukáša 5:3

  Ježiš nežiadal od Petra veľa. Mal iba máličko odraziť od brehu, aby si Ježiš mohol sadnúť a z lode učiť zástupy.

  Peter urobil, o čo ho Ježiš žiadal.

  Veľa kresťanov chce, aby ich Boh používal. Chcú zanechať stopu, no nemyslia si, že ich Boh vedie k dôležitým úlohám. Všetko sa zdá byť malé a obyčajné. Preto postávajú vzadu.

  Keď Boh povoláva, hľadá vernosť v malých veciach. Navštíviť chorých a starých je čisté a skutočné uctievanie Boha. V deň súdu Ježiš pochváli takúto službu.

  Čo je veľké v Božom kráľovstve? Prijať Pána Ježiša.

  Kto to robí?

  Robí tak ten, kto prijme v Ježišovom mene dieťa. Ježiš nebol z pohľadu ľudí veľký ani dôležitý. Napriek tomu niesol v sebe bohatstvá celého neba. Tak je to aj so službou, do ktorej nás povoláva. Môže sa zdať bezvýznamná, ale stále zahŕňa nepochopiteľné bohatstvo. Skrze ňu Ježiš prichádza, aby sa s nami stretol.

  Dnes Ježiš vchádza do tvojho člna. Možno ťa požiada, aby si máličko odrazil od brehu. Nechce od teba veľké veci, ale potrebuje tvoju pomoc.

  Pre Petra sa poslušnosť v malom stala začiatkom veľkého, rozsiahleho diela, ktoré poznajú všetci kresťania. Tvoja poslušnosť asi nebude mať také výsledky. Ale predstav si byť v službe Ježišovi! Každá služba pre Neho je veľká. Nikdy neoľutuješ, že si Mu bol k dispozícii.

  Mnohí služobníci v Božom kráľovstve sú ako skryté piliere. Často si ich iní ľudia ani nevšimnú, no Ježiš ich pozná. Nepovažovali sa za príliš veľkých na to, aby slúžili Bohu v malom.

  Spýtaj sa Ježiša, čo chce, aby si robil. Poddaj sa Mu a slúž Mu. To je cesta požehnania.

  • 3 min
  Predovšetkým buď vnímavý – 27. september

  Predovšetkým buď vnímavý – 27. september

  „Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal.“ 1. list Korintským 9:19

  Dnes už mnoho ľudí nepozná Bibliu. Boli časy, možno 30 rokov dozadu, že keď ľudia na otázku, či sú kresťania, odpovedali: „Áno.“ Keď sa spýtaš dnes, odpovedia nie alebo nevedia, kto je to kresťan.

  Boli časy, keď ľudia pri narážkach na príbehy z Biblie, ako príbeh Adama a Evy alebo Noachovej archy, vedeli, o čom sa hovorí. Teraz sú mnohým ľuďom tieto príbehy neznáme.

  Preto, keď vravíme o viere, je dôležité prispôsobiť sa ľuďom, s ktorými sa rozprávame, a hovoriť pre nich zrozumiteľne. Nepredpokladaj, že vedia, o čom hovoríš.

  Na sviatok Letníc Peter poznal svojich poslucháčov. Mnohí zo zástupu, ku ktorému hovoril, boli svedkami Ježišovho ukrižovania. V zástupe boli aj niekoľkí, ktorí v Ježišovom ukrižovaní doslova zohrali úlohu. Peter citoval mnoho veršov z Písma, pretože jeho poslucháčmi boli väčšinou židia a poznali Písmo.

  Naproti tomu dnešní ľudia sa viac podobajú tým, ku ktorým hovoril Pavol na Marsovom pahorku v Aténach. „Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem.“ (Sk 17:22-23)

  Štruktúra Pavlovho posolstva bola úplne iná ako štruktúra Petrovho posolstva. Peter hovoril k biblicky vzdelanému publiku, zatiaľ čo Pavol k biblicky nevzdelanému publiku.

  Preto je dobré spoznať ľudí, s ktorými hovoríme. Je to dialóg, nie monológ. Predovšetkým buď vnímavý, pretože ľudí nezaujíma, koľko vieš, kým nevedia, ako veľmi ti na nich záleží.

  • 3 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

D-Group
Ascension
JackHibbs.com
Ascension
Blaze Podcast Network
Joel Osteen, SiriusXM

You Might Also Like